Good to see you is een initiatief van het Landelijk Motorplatform. Dit overlegorgaan bestaat uit de volgende organisaties: ANWB, KNMV, MAG, BOVAG TWB, RAI, 3VO, KLPD, PIVM, politie Amsterdam/Amstelland, RDW, arrondisementsparket Amsterdam, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, CBR, ROVG, SWOV.