Good to see you

Onder het motto 'Good to see you' is een voorlichtingscampagne gestart over de mogelijkheden die motorrijders hebben om hun zichtbaarheid in het verkeer te vergroten. De campagne is een initiatief van het Motorplatform. Daarin zijn de branche-, consumenten- en overheidsorganisaties verenigd die zich bezighouden met het motorrijden in al zijn facetten.

Bij de campagne horen een folder en een poster. Je kunt ze in pdf-formaat binnen halen.

klik hier voor de poster

klik hier voor de folder

Heb je nog geen pdf-lezer, dan kun je die hier gratis halen.

Aanleiding voor de campagne
Aanleiding voor de campagne is de breed gevoelde noodzaak om het aantal slachtoffers onder motorrijders terug te dringen. Tussen 1995 en 2000 kwamen jaarlijks ruim 80 motorrijders bij verkeersongevallen om het leven en raakten er ca. 1200 ernstig gewond. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) komt de beperkte zichtbaarheid van motorrijders voor andere weggebruikers als één van de belangrijkste ongevalsoorzaken naar voren. Bij meer dan 2/3 van de botsingen met een auto blijkt de automobilist de motorrijder niet of te laat te hebben opgemerkt.
 
Doelstelling en boodschap
Beter waarnemen werkt twee kanten op. Enerzijds moeten andere weggebruikers (vooral automobilisten) alerter zijn op de aanwezigheid van motorrijders, anderzijds is het essentieel dat motorrijders er zelf voor zorgen dat zij zo goed mogelijk te zien zijn. In de voorlichtingscampagne staat dat laatste aspect centraal. Doel is motorrijders te informeren over de mogelijkheden die ze zelf hebben om hun zichtbaarheid te verbeteren. Kernelementen daarbij zijn het voeren van licht overdag, het gebruik van opvallende kleding en helm (liefst met reflectie) en anticiperend rijgedrag, vooral waar het snelheid en de plaats op de weg betreft. Dit zijn zaken die snel en eenvoudig uit te voeren zijn, relatief weinig moeite en kosten vergen en waarvan de veiligheidseffecten direct merkbaar zijn. Het zijn ook zaken, waarvoor onder motorrijders al een breed draagvlak bestaat, zo blijkt uit een peiling onder de leden van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) en de Motorrijders Actie Groep (MAG). Door op deze manier aandacht te besteden aan uitrusting en rijgedrag kunnen motorrijders laten zien dat ze oog hebben voor hun eigen veiligheid en die van andere weggebruikers.

Zien en gezien worden:

de positie op de weg van de motorrijder

is in dit geval verre van ideaal.

 
Campagnemiddelen
De leden van het Motorplatform zullen alle beschikbare kanalen benutten, om bij hun achterban aandacht te creëren voor het thema zichtbaarheid. Te denken valt o.a. aan artikelen in eigen media en informatie tijdens ledenbijeenkomsten en evenementen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de middelen die voor de campagne zijn ontwikkeld:
  • Het beeldmerk, bestaande uit een logo (een gestileerde motorrijder in een bundel van licht, met extra accent op de verlichting, kleding en helm) en de slogan 'Good to see you'. De slogan refereert zowel aan het feitelijke waarnemen (betere zichtbaarheid voor andere weggebruikers) als aan het groepsgevoel van de motorrijder (begroeting).
  • Een folder waarin de boodschap kort en bondig wordt verwoord.
  • Een affiche die wordt verspreid onder o.a. motordealers, rijscholen en motorclubs.
  • Een advertentie die wordt geplaatst in de belangrijkste motorbladen, in combinatie met redactionele aandacht voor het onderwerp zichtbaarheid.
  • Een vlag die wordt verspreid onder consumentenorganisaties en motorclubs als herkenningspunt bij evenementen.
  • Een banner voor gebruik bij evenementen.