vorige volgende

PERSBERICHT

MOTOREN TELLEN


MOTORRIJDERS TELLEN MOTOREN OP DIJKWEGEN

Steeds meer wegen worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Wegbeheerders noemen overlast door motoren als één van de redenen om tot afsluiting over te gaan. Op de vraag van de Motorrijders Actie Groep (MAG) om aan te geven om hoeveel motoren het gaat kan men geen antwoord geven, "het zijn erg veel" wordt steevast gezegd. Afsluiting van een weg op zulke wazige gronden is voor de MAG onaanvaardbaar.

Leden van de MAG (Motorrijders Actie Groep), LOOT (Landelijk Overleg Orgaan Toerclubs) en FEHAC (Federatie Historische Auto- en motorclubs) hebben daarom op 12 oktober op een zestal plaatsen tellingen verricht van zowel motoren als ook personenauto's. De tellingen hebben plaatsgevonden tussen 11.00 uur en 17.00 uur. De tellingen zijn een vervolg op de voorjaars-telling van 20 april en de zomer-telling van 20 juli. In vergelijking met de tellingen in het voorjaar en in de zomer is het aantal motoren dit keer extreem laag (gemiddeld 36) terwijl het aantal auto's niet veel afwijkt van voorgaande keren (gemiddeld 540). "Op grond van deze cijfers zien wij voor gemeenten geen enkele aanleiding om wegen af te sluiten voor motoren" aldus Joop de Jonge namens de werkgroep wegafsluitingen (MAG, LOOT, KNMV, FEHAC, Pro Auto).

De exacte cijfers voor de locaties zijn als volgt :
auto's motoren totaal
Opijnen(Waaldijk) 299 18 317
Dodewaard(Waaldijk) 724 62 786
Opheusden(Rijndijk) 259 36 295
Culemborg(Lekdijk) 326 20 346
Wijk bij Duurstede(Lekdijk) 985 43 1028
Welsum(IJsseldijk) 648 39 687

Omdat de tellingen hebben plaatsgevonden in voorjaar, zomer en najaar kan op grond van de cijfers een betrouwbaar gemiddelde worden vastgesteld. Dit betekent 106 motoren tegenover 573 auto's, oftewel het aantal motoren bedraagt slechts 15 % van het totale aantal motorvoertuigen. Zowel het lage aantal motorvoertuigen, als ook de geringe hoeveelheid motoren die zich hierbij bevinden, geven aan dat er geen enkele aanleiding bestaat om de afsluiting van wegen aan de orde te stellen. Daar waar dit toch gebeurt heeft men blijkbaar elk gevoel voor realiteit uit het oog verloren. De Motorrijders Actie Groep (MAG) en de stichting Pro Auto zullen zich dan ook met alle mogelijke middelen tegen dergelijke afsluitingen verzetten. Daar waar bezwaarschriften niet tot constructief overleg leiden wordt de rechter ingeschakeld. In dit kader zijn er inmiddels al een drietal rechtszaken aangespannen tegen de gemeenten Tiel en Bemmel en tegen het waterschap "De Brielse Dijkring".

Voor meer informatie :
Joop de Jonge (MAG coördinator wegafsluitingen),
Rijnbandijk 6 A,
4024 BM Eck en Wiel,
Tel: 0344 - 694852,
Fax: 0344 - 694853,
E-mail :