vorige volgende

PERSBERICHT

Onderzoek onder dijkbewoners naar de gevolgen van een wegafsluiting


Het afsluiten van (dijk)wegen gaat maar door. Wat vinden bewoners van die wegen daar nu eigenlijk van. Hier hebben enkele studenten van de HTS Autotechniek in Arnhem onderzoek naar gedaan. En wat blijkt, van die bewoners hoeft het allemaal niet zo nodig. Het wordt weliswaar lekker rustig in de straat maar al dat extra omrijden om bij je huis te komen is toch ook niet alles.

Voor het onderzoek hebben ze een aantal dijkbewoners in de gemeente Bemmel geïnterviewd, zowel langs een stuk dijk dat al afgesloten is als ook een stuk dijk waar plannen bestaan tot afsluiting. De gemeente wil namelijk het dijkvak bij Angeren ook afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Het stuk dijk wordt eerst tijdelijk afgesloten in verband met de noodzakelijke dijkverzwaring. De gemeente gaat kijken waar de verkeersstroom zich naartoe verplaatst tijdens deze tijdelijke afsluiting. Als dit geen grote problemen op andere wegen blijkt op te leveren dan zal de afsluiting wat de gemeente betreft definitief worden zo heeft de gemeente aan de studenten laten weten.

Wat moet je daar nu mee? De bewoners willen helemaal geen afsluiting maar de gemeente gaat driftig door met de plannen. Hoezo een plank voor hun kop?

Voor meer informatie:
Joop de Jonge (MAG coördinator wegafsluitingen), tel: 0344-694852 fax : 0344-694853,
E-mail :