Regelmatig worden wij als motorrijders geconfronteerd met verkeerssituaties die gevaar opleveren of op kunnen leveren.

Deze situaties zijn vaak het gevolg van ondoordacht handelen van de wegbeheerders. Zij redeneren vaak uit het oogpunt van de automobilist en vergeten daarbij de motorrijder. Uiteraard komt het ook voor dat wegbeheerders niet op de hoogte zijn van een bepaalde situatie. Er is wel een onderhoud- en controleplicht, maar we kunnen niet verwachten dat de wegbeheerder ieder moment van de dag het wegdek controleert.

Vaak is de wegbeheerder afhankelijk van meldingen van oplettende burgers of van de MAG. In de praktijk blijkt dat het goed mogelijk is om in contact te komen met wegbeheerders en ze via informatie en overleg te wijzen op motorvriendelijke oplossingen. De MAG heeft een meldpunt ingesteld waar motorrijders terecht kunnen met klachten over gevaarlijke wegsituaties voor motorrijders. Hierbij fungeert de MAG als service verlenende instantie; de MAG kan niet garanderen alles te kunnen oplossen.

Indien een situatie niet eenvoudig is op te lossen of indien spoedeisende situaties niet adequaat zijn opgelost, kun je een beroep doen op de vrijwilligers van de MAG-werkgroep verkeer. Hiervoor kun je het meldingsformulier invullen. Vul het formulier volledig in en geef een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de situatie en het probleem. Vooral het vermelden van je e-mailadres bevordert een snelle communicatie en afhandeling. Geef zoveel mogelijk informatie over de locatie door middel van straatnamen, wegnummers, rijrichting en herkenningspunten zoals hectometerpaaltjes. Geef ook aan wat je zelf als oplossing ziet.

Wat doen wij? De melding komt centraal bij de MAG binnen en wordt doorgestuurd naar een MAG-vrijwilliger die in de betreffende provincie beschikbaar is. Je zult een melding per e-mail krijgen wie dit is en waar je deze kunt bereiken. Allereerst zullen wij de situatie moeten beoordelen, hetzij ter plaatse, hetzij aan de hand van beschikbare foto's. Aan de hand van deze beoordeling wordt een inschatting gemaakt van de haalbaarheid van mogelijke oplossingen. Vervolgens wordt contact gezocht met de wegbeheerder om te overleggen welke oplossingen er mogelijk zijn en op welke termijn deze uitgevoerd kunnen worden. De MAG-vrijwilliger zal altijd proberen het eindresultaat aan de melder terug te koppelen, ook als dit resultaat negatief uitvalt. Afhankelijk van de bereidwilligheid en mogelijkheden van de wegbeheerder en de aard van het probleem zal dit traject normaliter twee tot zes maanden duren. Sommige situaties vragen helaas een langere aanpak. Indien je tussentijds wilt weten wat de stand van zaken is kun je natuurlijk altijd de MAG-vrijwilliger hierom vragen
.

Wil je een melding 'gevaarlijke wegsituatie' doorgeven aan de Motorrijders Actie Groep?

Klik dan hier en vul het meldingsformulier in.

Er zijn vele situaties te noemen die gevaarlijk kunnen zijn voor motorrijders; enkele voorbeelden zijn:

  • Overschilderen van vervallen witte markeringen met zwarte verf

  • Rubberen plakpaddestoelen

  • Niet of slecht verlichte snelheidsremmers of andere obstakels

  • Gebruik van markeringen die hoger liggen dan het wegdek

  • Grote oneffenheden in het wegdek

  • Ontbreken van juiste bebording

  • Te hoge drempels

  • Vervuild wegdek

  • Gebruik van gietbitumen als reparatiemateriaal

  • Schade aan het wegdek met name na de winter (vorstschade)

Bij acuut gevaar is het beter om direct de politie te waarschuwen door te bellen met het landelijke nummer 0900-8844, zodat de politie actie kan (laten) ondernemen. Denk hierbij aan olie of zand op de weg of gaten in het asfalt als gevolg van vorstschade.

De politie is normaliter snel in staat om ter plaatse de situatie te beoordelen en heeft goede contacten met de wegbeheerders om een weg schoon te laten maken of noodreparaties uit te laten voeren. Voor situaties op autosnelwegen kun je terecht bij de klachtenlijn van Rijkswaterstaat onder nummer 0800-8002.

  

MELDPUNT GEVAARLIJKE WEGSITUATIES

Het MAG-meldpunt gevaarlijke wegsituaties wordt beheerd door Andra van Deelen.

Voor meer informatie:

MAG - Postbus 46

8900 AA  Leeuwarden

  

MELDPUNT 'GROEN LICHT'

Daar sta je dan. Het verkeerslicht staat op rood en heel langzaam begint je hoofd van woede dezelfde kleur te krijgen.

Alweer een verkeerslicht waarvan de sensoren in het wegdek niet zijn afgesteld op motoren. Met een beetje mazzel verschijnt er een auto in je spiegel en word je uit je lijden verlost, omdat het licht dan wel werkt. Natuurlijk, je kunt door rood rijden, maar nog los van de kans op een aanrijding loop je dan de kans op een prent. Want vreemd genoeg reageren de sensoren van de politie-camera's wel op motorfietsen!

Maar er is nu een betere oplossing: geef dat irritante verkeerslicht door aan de MAG en wij maken er werk van. Wat willen we graag weten? Naam of nummer van de weg, de rijrichting en het nummer van het verkeerslicht. 

Klik hier en geef je melding van een motoronvriendelijk verkeerslicht door aan de MAG door het meldingsformulier in te vullen.