In grote delen van ons land is de maïscampagne al in volle gang en binnenkort staat ook de bietencampagne weer voor de deur. Hierbij is het soms onmogelijk voor de agrariër of de medewerkers van de loonbedrijven om de weg niet te vervuilen. Dit kan onveilige situaties opleveren en ieder jaar vallen er weer slachtoffers tijdens de maïs- en bietencampagne door de vervuilde wegen. Het waarschuwen van de medeweggebruikers gebeurt soms op onvoldoende wijze, waardoor weggebruikers plotseling geconfronteerd worden met een onveilige situatie.

Veel wegbeheerders hebben waarschuwingsborden laten maken, die veelal gratis aan de agrariërs en loonbedrijven worden verstrekt. Op deze manier bestaat voor hen de mogelijkheid om op eenduidige wijze andere weggebruikers te attenderen op vervuilde wegen. Uiteraard ontslaat het hen niet van de plicht om de weg zo snel mogelijk schoon te maken. De agrariër is altijd aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door de vervuiling van de weg. Indien vervuiling ontstaat, wordt van de agrariër verwacht dat hij deze direct opruimt.

Indien er verkeersgevaarlijke situaties dreigen te ontstaan kan hij contact opnemen met de wegbeheerder om in overleg eventuele maatregelen te nemen. Voor aanvang van de werkzaamheden dienen de borden op ongeveer 75 meter (in beide richtingen) van de werkplek te worden geplaatst, op veilige afstand van de rijbaan. Zodra de weg weer is schoongemaakt moeten de borden verwijderd worden. Indien de wegbeheerder wordt geconfronteerd met verkeersgevaarlijke situaties, zonder melding van de veroorzaker, neemt hij direct maatregelen en zullen de kosten verhaald worden op de vervuiler. De veroorzaker wordt door de politie bekeurd.

Ondanks alle waarschuwingen blijft het voor ons motorrijders natuurlijk vooral een kwestie van ontzettend goed opletten. Aarzel niet om de politie te waarschuwen als je een vervuild weggedeelte tegenkomt dat niet is voorzien van waarschuwingsborden of niet is gereinigd.

Bron: www.rovo.nl