terug naar rekening rijden menu

Rekeningrijden

door

Laten we gelijk maar met de deur in huis vallen: de MAG is tegen rekeningrijden, en daar staan we zeker niet alleen in. Maar mocht het tegen beter weten in toch worden ingevoerd dan willen wij zoveel mogelijk uit het vuur slepen voor de motorrijder. Met dat in het achterhoofd hebben wij een aantal brieven gestuurd naar minister Netelenbos van verkeer en waterstaat en naar de 25 leden van de vaste kamercommissie voor verkeer en waterstaat. In die brieven proberen wij uit te leggen dat motorrijders eerder de oplossing vormen dan het probleem. Wat wil de regering bereiken met rekeningrijden?

1. reduceren van de uitstoot van uitlaatgassen
2. oplossen van verkeerscongestie
3. oplossen van parkeerproblemen.

Met een motor bespaar je 16 tot 46 procent reistijd en een motor gebruikt 55 tot 81 procent minder brandstof dan een auto. Eén - nul voor de motorrijder. Motorrijders kunnen doorrijden waar auto's stil moeten staan. Twee - nul voor de motorrijder. De benodigde parkeerruimte voor een personenauto is gemiddeld 3 tot 4 maal groter dan die voor een motorfiets. Een overtuigende overwinning van de motorrijder op het wetsvoorstel van drie tegen nul.

Het wetsvoorstel stuit ook op praktische bezwaren; de te betalen heffing zal fl 5,- bedragen per passage van een betaalpoort, mits de weggebruiker betaalt op een niet nader omschreven "elektronische wijze". Populair gezegd: een kastje achter de voorruit. Bij het ontbreken van een dergelijk kastje wordt echter het kenteken geregistreerd en volgt een automatische naheffing van fl 7,- per passage. In het geval van motorfietsen zal er bij introductie van rekening rijden een ‘kastje' ontworpen moeten worden dat aan hogere eisen dient te voldoen dan dat in auto's. Niet alleen moet het ongevoelig zijn voor weersinvloeden en diefstal (en dus mogelijke fraude); het mag bovendien niet van invloed zijn op het rijgedrag van de motorfiets. Het ligt voor de hand dat de lagere productie-aantallen van dergelijke kastjes voor motoren de stuksprijs nadelig zullen beïnvloeden. Met andere woorden: de motorrijder zal óf een hogere investering moeten doen om van de ‘korting' van fl 2,- te profiteren óf hij wordt veroordeeld tot het hogere tarief.

Tweede Kamerlid Harry van Bommel van de Socialistische Partij (SP)

Inmiddels hebben zowel de VVD en de SGP schriftelijk aan minister Netelenbos van verkeer en waterstaat laten weten dat ze een uitzonderingspositie voor de motorrijder willen. In de pers heeft ook D66 te kennen gegeven dat motorrijders niet zonder meer onder auto regelgeving mogen vallen. De MAG heeft inmiddels een gesprek gehad met Tweede Kamerlid Harry van Bommel van de Socialistische Partij (SP) en ook hij wil zich hard gaan maken voor vrijstelling van motorrijders.

Harry van Bommel: "Bij de behandeling van het wetsvoorstel rekeningrijden zal ik zeker aandacht besteden aan motorrijders. Ik denk dat het alleszins redelijk is om aandacht te vragen voor de aparte positie van de motorrijder. Een motorfiets is wel een motorvoertuig, maar ik zal in het debat naar voren brengen dat we er anders naar moeten kijken. Technisch is het zeker mogelijk om motoren wel te signaleren en vervolgens geen rekening te sturen. Ik ben er voor dat motorrijders uitgezonderd worden, want louter en alleen door motor te rijden voldoen zij aan de doelstellingen van de wet rekeningrijden. En de SP-fractie zal een voorstel om motorrijders vrij te stellen van rekeningrijden zeker steunen."

De MAG is ook op bezoek gegaan bij Tweede Kamerlid Jacob Reitsma (CDA). Hoe denkt het CDA over rekeningrijden? Dhr. Reitsma: "Wij zijn tegen rekeningrijden, maar vragen ons af, als het dan toch door zou gaan, of het wel logisch is dat motorrijders onder deze wet vallen. Ik denk dat de MAG sterke argumenten heeft om motorrijders uit te zonderen. Laat de minister maar eens aantonen dat motorrijders een bijdrage leveren aan de file's. Zolang er geen overtuigende argumenten door de minister worden aangedragen, en die zijn tot nu toe niet aangedragen, vind ik het van de zotte dat motorrijders onder het wetsvoorstel rekeningrijden vallen. Als de minister geen argumenten kan aandragen moet ze ten aanzien van het wetsvoorstel haar consequenties durven te trekken."

"Tot slot wil ik nog zeggen dat de MAG op een goede manier bezig is; jullie gaan op basis van argumenten deze discussie aan en dat moeten jullie blijven doen."


Document Name: rekening1.shtml
MAG Nederland - Postbus 94348 - 1090 GH - Amsterdam - Tel/Fax 058-2134478
Reacties naar: