Turborotonde

door Rens Brandenburg

Sinds begin van dit jaar wordt het verkeer geconfronteerd met de aanleg van een nieuw soort rotonde; de turborotonde. Deze wordt hoofdzakelijk toegepast op provinciale wegen met een groot verkeersaanbod met name daar waar verkeerslichten niet (meer) gewenst zijn in verband met de toename van ongelukken en blijvende kosten voor onderhoud en gebruik. De vorm kan verschillen afhankelijk van het aantal wegen, rijbanen en verkeersaanbod.

Principe is dat de verkeersstromen vóór de rotonde gescheiden worden en op de rotonde gescheiden blijven. Om dit te bereiken zijn er verhoogde rijbaanscheidingen aangebracht. Doormiddel van witte pijlen op het wegdek is het verloop van de rijbanen aangegeven. Deze pijlen vormen een zelfde risico als pijlen elders en zijn derhalve acceptabel. Voor motorrijders zijn verhoogde rijbaanscheidingen discutabel. Bij uitwijken word je onverwacht geconfronteerd met de drempel met alle risico’s van dien. Voordeel van deze verhoogde rijbaanscheidingen is dat het verkeer naast je geen risico meer vormt. Onverwacht van baan verwisselen is vrijwel uitgesloten. Het risico van 'gewone' twee of meerbaansrotondes waarbij je als motorrijder over het hoofd kan worden gezien bij het verwisselen van rijbaan is zodoende nihil.

Er is nog overwogen om de rijbaanscheidingen breder aan te leggen, zoals een middenberm, maar dit kan bij bestaande situaties niet meer toegepast worden. Bovendien wordt de rotonde dan te groot en neemt de rijsnelheid toe. Dit is niet gewenst. Het nadeel weegt volgens de MAG niet op tegen het voordeel. Wel dien je de situatie vooraf goed in te kunnen schatten zodat je je rijgedrag en plaats op de weg tijdig kunt aanpassen.

Onlangs is een turborotonde bij Almere (A6-Tussenring) in gebruik genomen. Na overleg van de MAG met provincie Flevoland zijn de volgende aanpassingen gedaan:

  • Er is een waarschuwingsbord voor verhoogde rijbaanscheiding geplaatst vóór de rotonde met een onderbord voor motorrijders;

  • De waarschuwing wordt herhaald op het bord óp de rotonde;

  • De rijbaanscheidingen zijn grijs-wit uitgevoerd.

Wat de MAG betreft is voorlopig deze rotonde het uitgangspunt voor de aanleg van nieuwe turborotondes en zal er op aangedrongen worden om bestaande situaties als zodanig aan te passen.