Kranten Artikelen

Heb je een krantenbericht ontdekt in een landelijk dagblad of plaatselijk krantje m.b.t. de motorrijder, email dit bericht dan naar van het MAG-a-zine.

Motorrijder zonder helm krijgt vrijbrief gemeente.
Leeuwarder Courant 4 februari 1998.
Henk de Vries uit Noordwolde rijdt zonder helm op zijn motor. De gemeente vindt het prima. Als de politie hem aanhoudt, kan De Vries een brief laten zien met het verzoek van de burgemeester hem niet te bekeuren. Twintig jaar lang is Henk de Vries (56) bang geweest dat het rondrijden op antieke motoren hem nog eens een boete zou opleveren. De Noordwooldiger vertikt het om de wettelijk verplichte helm op te zetten. Hij geeft de voorkeur aan een nostalgische vliegenierspet. Die past beter bij de motor. De gemeente Weststellingwerf geeft hem gelijk.
De Vries stuurde een brief naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer met de vraag of hij niet een ontheffing kon krijgen. Zijn 98 cc zware DKW uit 1937 gaat amper sneller dan 70 kilometer per uur. De oldtimer komt alleen op binnenwegen. Is zijn Lindbergh-cap dan niet voldoende in plaats van zoŽn officiële integraalhelm? De Rijksdienst verwees De Vries naar de gemeente Weststellingwerf. Daar tuft hij rond, die moet er over oordelen. Bij de gemeente streken ze de hand over het hart. Ze begrijpen De VriesŽ liefde voor een nostalgische eenheid. Een echte ontheffing kan hij niet krijgen, maar wel een net briefje dat aan een overfanatieke agent is te overhandigen.
Op het A4-tje staat dat de Noordwoldiger wat de gemeente betreft voor eigen risico geen echte helm hoeft te dragen als hij de DKW bestuurt. De politie wordt gevraagd hem niet te verbaliseren als ze hem betrappen. Het schrijven is ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris.
De Vries is van plan ook in naburige gemeenten om zoŽn ontheffing te vragen.

VVD in aanval tegen wet bescherming fietsers
(GPD) De VVD-fractie in de Tweede Kamer gaat keihard oppositie voeren tegen het wetsvoorstel Verkeersongevallen van minister Winnie Sorgdrager (Justitie). In dit voorstel is de automobilist altijd aansprakelijk, ook als het zijn schuld niet is, voor ongelukken waarbij fietsers of voetgangers zijn betrokken. "Dit wetsvoorstel is onzinnig, onrechtvaardig en maatschappelijk onverantwoord", aldus VVD-justitiewoordvoerder Otto Vos.
"Dit voorstel moet van tafel. Het druist in tegen het rechtsgevoel van de meeste burgers. Met dit wetsontwerp slaat minister sorgdrager de plank volledig mis.", meent Vos. Hij vreest ook grotere verkeersonveiligheid 'als fietsers en voetgangers niets meer te vrezen hebben' en een forse verhoging van de verzekeringspremies.
Het wetsvoorstel, dat november vorig jaar door Sorgdrager bij de Tweede Kamer werd ingediend, leidde tot zeer verdeelde en kritische reacties. De aansprakelijkheid voor ongelukken met zwakke verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers) wordt in het wetsvoorstel volledig bij de automobilist gelegd, ook al is het niet zijn of haar schuld. Alleen als er sprake is van opzet of roekeloos gedrag, moet de betrokkene zelf de schade betalen.
Vos: "Maar wie bepaalt of een fietser of voetganger zich schuldig heeft gemaakt aan roekeloos gedrag? Of als een voetganger bij rood licht toch oversteekt?"
Als dit voorstel wordt aangenomen, zal het leiden tot een lawine aan rechtszaken. Bovendien moet je rekening houden met langdurige en gecompliceerde zaken, omdat verzekeringsmaatschappijen iedere mogelijkheid zullen aanpakken om de schuldvraag bij een ander te leggen." Verzekeringsmaatschappijen hebben al aangekondigd dat de verzekeringspremies met f 50 tot f 100 zouden moeten worden verhoogd. Sorgdrager schat deze premieverhogingen lager in.
Het liberale kamerlid is het vooral oneens met het principiële uitgangspunt van Sorgdragers wetsontwerp om de aansprakelijkheid voor schade van de fietsers en voetgangers over te hevelen naar automobilisten. "Als voor zoŽn belangrijk onderdeel van het recht het belangrijkste beginsel wordt losgelaten dat met verantwoordelijk is voor de eigen daden, dan is het eind zoek."

Auto- en Motorrijles volgens Bovag gemiddeld tientje duurder
DEN HAAG (GPD) - Auto- en Motorrijlessen worden weer duurder. De Bovag, waarin ook lesbedrijven zijn verenigd, verwacht dat een les gemiddeld f 69,50 (per vol uur) zal gaan kosten. Op het ogenblik wordt er gemiddeld rond de f 60,00 voor gevraagd. De Bovag-afdeling Verkeersopleidingen heeft voor motorrijlessen een tarief geadviseerd van f 72,75 (per vol uur).
De verhoging van de lesprijzen is volgens de Bovag een gevolg van de stijging die zich in de kosten van de rijschoolhouder voordoet. De prijzen van auto's en van de brandstoffen daarvoor zijn omhoog gegaan en het personeel is duurder geworden. Ook verwacht de Bovag dat volgend jaar de premies voor autoverzekeringen verder gaan stijgen, vooral door de invoering van de risico-aansprakelijkheid. Bovendien moeten de rij-instructeurs bijscholing volgen en examens daarvoor afleggen.