Oktober 2002

Motorrijders & Tweede-Kamerleden eisen veiliger vangrail
Gepost op Woensdag, 30 oktober, 2002 door @ 11:38

Persbericht - 30 oktober 2002

VERKEERSMINISTER LAAT MOTORRIJDERS IN DE KOU STAAN
Motorrijders Actie Groep eist verbetering veiligheid vangrails voor motorrijders

Tweede-Kamerlid Gert Jan Oplaat (VVD) heeft naar aanleiding van publicaties van de Motorrijders Actie Groep (MAG) over de veiligheid van vangrails voor motorrijders de onderstaande schriftelijke vragen aan de minister gesteld, die inmiddels door de minister zijn beantwoord in de schriftelijke behandeling van de ontwerpbegroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat:
- Kan de minister aangeven in hoeverre de veiligheid van motorrijders wordt betrokken bij het ontwerpen van verkeersgeleiderails?
- Hoe wordt bij toekomstige ontwerpen voorkomen dat motorrijders kunnen blijven haken achter de staanders?
- Op welke wijze wordt de kwetsbaarheid van motorrijders betrokken bij het ontwerpen van onder andere geleiderails en ander straatmeubilair?

De minister van verkeer en waterstaat heeft op de vragen van Gert Jan Oplaat als volgt geantwoord: "Beveiligingsmiddelen kunnen nooit optimaal ontworpen zijn voor alle weggebruikers. Daarvoor zijn de onderlinge verschillen te groot. Omdat 88% van alle voertuigkilometers gemaakt wordt door personen- en bestelauto's, zijn de karakteristieken hiervan dominant voor het wegontwerp. Dit laat echter onverlet dat Rijkswaterstaat ook kijkt naar de veiligheid van de overige weggebruikers en samen met de betrokken organisaties suggesties geÔnventariseerd heeft om autosnelwegen veiliger in te richten voor motorrijders. Daaruit zijn verschillende ideeŽn naar voren gekomen met betrekking tot de plaatsing van obstakels, lichtmasten en geleiderails. De ideeŽn worden nu uitgewerkt en kunnen leiden tot aanpassingen van het wegontwerp."

Demissionair minister Roelf de Boer bedient zich - tot teleurstelling van de MAG - van dooddoeners, zoals het ‘inventariseren van suggesties' en het ‘mogelijk uitwerken van ideeŽn'. Het feit dat de meeste kilometers in auto's worden gemaakt is volgens de MAG nog geen reden om voorbij te gaan aan de veiligheid van motorrijders. Juist van een minister die zijn begrotingsvoorstellen heeft doorspekt met mooie uitspraken over de verbetering van de verkeersveiligheid hadden we een duidelijke keuze mogen verwachten. LPF-minister De Boer laat een kans liggen om te tonen dat ook de verkeersveiligheid van motorrijders hem aan het hart gaat en dat hij bereid is te investeren in onze veiligheid. De MAG heeft de minister gevraagd alsnog inhoudelijke antwoorden op de gestelde vragen te geven en om op korte termijn een begin te maken met het verbeteren van de veiligheid van verkeersgeleiderails voor motorrijders.

Tweede-Kamerlid Gert Jan Oplaat heeft de MAG laten weten dat ook hij niet tevreden is met het antwoord en dat hij de komende week op het onderwerp terug zal komen tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. De MAG heeft de verkeerswoordvoerders van alle Tweede-Kamerfracties opgeroepen de heer Oplaat - en daarmee de motorrijders - te steunen. De MAG heeft uiteraard met grote regelmaat contact met Tweede-Kamerleden en een aantal van hen heeft al aangegeven de MAG te steunen in de wens voor veiliger vangrails. In een interview met de redactie van het blad van de MAG, het Mag-a-zine, heeft Tweede-Kamerlid Harry van Bommel (SP) het volgende gezegd: "Je kunt onderzoeken tot je een ons weegt, maar als je niets met de uitkomsten doet of als je niet bereid bent om te leren van buitenlands onderzoek, dan duurt het jaren voor er iets verandert en dat kost mensenlevens. We moeten vraagstukken die niet politiek zijn ook niet politiek maken. Verkeersveiligheid is geen politiek vraagstuk, maar een maatschappelijk vraagstuk; je moet gewoon aan de slag gaan. Natuurlijk kost dat geld, maar als het om mensenlevens gaat dan mag het ook wat kosten."

In het komende Mag-a-zine (november/december 2002) zegt Tweede-Kamerlid Camiel Eurlings (CDA) het volgende: "Door op gevaarlijke plaatsen de vangrails aan te passen worden ze niet alleen veiliger voor motorrijders, maar het geeft Nederland ook een kans om ervaring op te doen met veilige vangrailconstructies en om te kijken of het werkt. Wachten op buitenlands onderzoek lijkt me erg karig. De resolutie die het Europees Parlement heeft aangenomen, waarin duidelijk staat dat geleiderails ook voor motorrijders veilig moeten zijn, is een duidelijk signaal. Ook de Nederlandse overheid zal hiermee rekening moeten houden bij het ontwerpen van geleiderails. Als je iets nieuw laat aanleggen of je vervangt iets, dan hoeft het toch nauwelijks meer te kosten om een veiliger constructie te installeren."

Licht verplicht?
Gepost op Woensdag, 23 oktober, 2002 door @ 10:50

De Europese Unie heeft besloten onderzoek te doen naar de effecten voor kwetsbare weggebruikers van het overdag voeren van verlichting door auto's (Daytime Running Lights). De FEMA is zeer te spreken over dit initiatief, want het is een gevolg van de FEMA-inspanningen om te voorkomen dat alle nieuwe auto's al vanaf de fabriek worden voorzien van verlichting die automatisch wordt ingeschakeld als de auto start.

Dit idee is bestreden door een door de FEMA geleid samenwerkingsverband met de Europese fietsersbond (European Cyclists' Federation), de Europese federatie voor verkeersslachtoffers (European Accidents' Victims Federation) en de internationale federatie voor voetgangers (International Pedestrians' Federation). Gezond verstand lijkt de overhand te krijgen, want alle betrokkenen zijn het er over eens dat geen onderwerp mogen zijn van Europese harmonisatie voordat de gevolgen voor de veiligheid van kwetsbare weggebruikers grondig zijn onderzocht.

Het risico van Daytime Running Lights is dat motorrijders, voetgangers en fietsers ‘verdwijnen' in een zee van licht, en dat daarmee het doel van Daytime Running Lights - het verbeteren van de verkeersveiligheid - juist voorbij wordt geschoten. In het onderzoek zal ook worden onderzocht wat de gevolgen zijn van het juist wel voeren van verlichting door motorfietsen. De FEMA volgt het onderzoek natuurlijk op de voet en heeft inmiddels ook een aanvraag ingediend om actief bij het onderzoeksproject te worden betrokken.

MAG & MotoRAI 2002
Gepost op Maandag, 14 oktober, 2002 door @ 16:12

Uiteraard vind je ook de Motorrijders Actie Groep (MAG) op de MotoRAI 2002. Kom naar stand 09.037B in de Randstadhal en maak eens kennis met de enige echte belangenvereniging voor motorrijders!

In de MAG-stand kun je bovendien geheel vrijblijvend een gratis offerte laten maken voor een MAG-verzekering. Schuif aan en kijk of jij wel zo goed en voordelig als mogelijk verzekerd bent.

Je kunt een offerte laten maken op donderdag en vrijdag tussen 11.00 en 18.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 18.00 uur. Voor iedereen die een offerte laat maken, ligt een fraaie sleutelhanger klaar!

Kijk voor meer informatie op de MAG-internetpagina https://mag-nl.org