September 2001

Vangrails & motorrijders
Gepost op Vrijdag, 28 september, 2001 door @ 17:57

Europees Commissaris Loyola De Palacio wil actie

"Het voortdurende werk begint nu positieve resultaten te tonen. Eindelijk heeft de Europese Commissie toegegeven dat vangrails zeer gevaarlijk zijn voor motorrijders. Nu beginnen we toereikende bescherming te zien voor alle weggebruikers. Bovendien, de sector is zich bewust van de problemen en lijkt ons initiatief te steunen. Dit geeft ons de energie om ons werk voort te zetten. Vanaf nu gaan we vol gas op weg naar ontwerpnormen voor vangrails en naar beschermende maatregelen op bestaande vangrails op de Europese wegen." Deze verklaring van de heer Carlos Bautista, lid van het Europees Parlement, volgde na een ontmoeting met mevrouw Loyola de Palacio, vice-president van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor Transport en Energie.

Deze ontmoeting kwam tot stand op initiatief van de heer Bautista en had als doel het overbrengen van de zorgen van motorrijders over de gevaren van de huidige vangrails, zoals die werden duidelijk gemaakt tijdens een demonstratie door duizenden motorrijders; deze demonstratie werd in juni jl. gehouden in Madrid. Tijdens het gesprek met commissaris De Palacio heeft de Federation of European Motorcyclists' Associations (FEMA), waar ook de Nederlandse Motorrijders Actie Groep (MAG) actief deel van uitmaakt, het rapport ‘Crash Barriers and Motorcyclists' nog eens in herinnering geroepen. Dit rapport is in 1999 opgesteld door de FEMA, met de steun van de Europese Commissie. Het rapport stelt alternatieven voor ter vervanging van de huidige vangrails, die gebruikt kunnen worden in alle Europese landen.

Commissaris De Palacio toonde begrip voor het probleem en gaf de verzekering dat onmiddellijke actie zal worden geadviseerd aan de Spaanse overheid. Aan de Europese lidstaten zal een schrijven worden gestuurd. FEMA heeft haar hulp aangeboden bij het opstellen van de brief. Op Europees niveau verklaarde de commissaris dat de noodzaak om te komen tot een verbetering van de veiligheid van vangrails op de agenda zal worden toegevoegd aan het Europese verkeersveiligheidsprogramma voor 2002-2010. Mevrouw De Palacio zegde ook toe bijzondere aandacht aan de zaak te geven tijdens het Spaanse voorzitterschap van de Europese Unie in 2002, door een werkgroep in het leven te roepen met daarin alle betrokken partijen, zoals vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de CEN (Europees Comité voor Normering) en de FEMA namens de motorrijders. De werkgroep zal als voornaamste doel hebben het vaststellen van normen waaraan vangrails moeten voldoen om ze veiliger te maken voor alle weggebruikers, inclusief motorrijders.

De FEMA en de MAG verwelkomen deze toezeggingen en zien het als een goede kans om het werk aan de verbetering van vangrails voort te zetten. Voor meer informatie over de FEMA en voor het vangrailrapport kun je terecht op www.fema.nl

MAG-Speelgoedrit 16 september 2001
Gepost op Donderdag, 13 september, 2001 door @ 14:23

Op zondag 16 september 2001 organiseert de MAG-regio Zuid-Holland de 1e Speelgoedrit, in samenwerking met de Christian Motorcyclists Association (CMA). Met deze rit zamelen wij gebruikt en nieuw speelgoed in voor een kindertehuis in Roemenië.

We vertrekken om 13.00 uur vanaf het BP-station aan de Binckhorstlaan in Den Haag en we rijden naar het inzamelpunt in Gouda. Verzamelen aan de Binckhorstlaan kan al vanaf 12.00 uur.

Niet vergeten: speelgoed meenemen!

Bel voor meer informatie met Jan van Velzen: 079-3523598.