Juli 2002

Vlaams minister maakt vangrails veiliger
Gepost op Woensdag, 31 juli, 2002 door @ 11:09

Vlaams minister van Verkeer Steve Stevaert plant na overleg met de Motorcycle Action Group Belgium (MAG) een experiment met kunststof om steunpalen van metalen vangrails veiliger te maken voor motorrijders. Dat meldt hij in antwoord op een schriftelijke vraag van Pieter Huybrechts (Vl.Blok). Vooral steunpalen zonder afgeronde hoeken die zich situeren in de buitenkant van scherpe bochten kunnen een gevaar opleveren voor motorrijders. Sinds enkele jaren laat het Vlaams Gewest nog enkel steunpalen met afgeronde hoeken plaatsen, maar een aantal oudere vangrails hebben nog steunpalen met een I-profiel.

Bron: Gazet van Antwerpen, 27 juli 2002.

Motorplatform: stroefheidsonderzoek wegdek
Gepost op Vrijdag, 19 juli, 2002 door @ 15:37

Persbericht Landelijk Motorplatform
Het Landelijk Motorplatform heeft recentelijk bij de Nederlandse wegbeheerders aandacht gevraagd voor het feit dat steeds meer wegbeheerders vanwege het goedkopere onderhoud kiezen voor wegdekverharding van een combinatie van bitumen en cement waarvan in de praktijk gebleken is dat dit onvoldoende stroef is.

Doordat dit materiaal onvoldoende stroef is levert dit slipgevaar voor bestuurders van gemotoriseerde tweewielers zoals brom- snor- en motorfietsen op. Voornoemde voertuigen zijn zogenaamde evenwichtsvoertuigen die vanwege deze eigenschap andere eisen aan de infrastructuur stellen dan vierwielige motorvoertuigen.

Tevens wijst het Motorplatform de wegbeheerders op het aansprakelijkheidsrisico dat zij lopen op grond van artikel 6:174 BW als kwetsbare weggebruikers als brom- snor en motorfietsbestuurders tengevolge van dit onvoldoende stroeve wegdek ten val komen. De in artikel 6:174 BW bedoelde aansprakelijkheid is zogenaamde risicoaansprakelijkheid waardoor de gevallen weggebruiker niet hoeft te bewijzen dat het hem overkomen ongeval door het onvoldoende stroeve wegdek komt. Ergo, de wegbeheerder moet bewijzen dat zijn weg aan de eisen die een weggebruiker er van mag verwachten voldoet. Kan hij dat niet is hij aansprakelijk. Dit betekent dat de wegbeheerder altijd een stroefheidsonderzoek zal moeten laten verrichten als hij een dergelijke schadeclaim wilt afhouden. Het Motorplatform raadt de wegbeheerders dan ook aan om dit stroefheidsonderzoek vooraf te laten doen en daardoor de keuze voor een wegdekverharding te laten bepalen, om zo tevens de kans op onnodige valpartijen tengevolge van dit type wegdekmateriaal te voorkomen.

Art. 6:174 lid 1
De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer zich dat gevaar verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend.

In het motorplatform hebben de volgende instellingen en organisaties een zetel: 3VO, ANWB, BOVAG, CBR, FEHAC, KNMV, LOOT, MAG, MON, Openbaar Ministerie, PIVM, Politie Amsterdam-Amstelland, RAI, RDW, de ROV's, SWOV en het Ministerie van Verkeer & Waterstaat.