Maart 2002

Verkeersveiligheid
Gepost op Donderdag, 28 maart, 2002 door @ 11:18

Op 27 maart jl. was de Motorrijders Actie Groep (MAG), vertegenwoordigd door John Polak (verkeer) en Nico Perk (bestuur), op uitnodiging van Rijkswaterstaat in Apeldoorn aanwezig bij een brainstormsessie, met als onderwerp: Verkeersveiligheid voor motorrijders.

Het was een vervolg op een al eerder gehouden gespreksronde waarin naar voren was gekomen wat voor motorrijders veel voorkomende oorzaken zijn van ongevallen. In overleg met de andere deelnemers waaronder afgevaardigden van de KNMV, TNO, Rijkswaterstaat en aanverwante organisaties werd vastgesteld dat de huidige uitvoering van de vangrail op veel plaatsen zoveel extra gevaar opleverde (en ook het grootste aantal dodelijke slachtoffers veroorzaakte) dat aanpassingen noodzakelijk zijn.

Dit betekent een ruggensteun voor de MAG bij onze campagne voor veiliger vangrails. Het eindrapport van deze bijeenkomsten zal, gesteund door een TNO-onderzoek, aan de Directie van Rijkswaterstaat worden gepresenteerd. Tevens hebben wij verzocht om de bevindingen van het rapport naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te sturen.

Een ander onderwerp waar we ons al langer voor inzetten is het gebruik van bitumen bij wegdekreparaties. Dat blijkt in een groot aantal gevallen de oorzaak van ongevallen te zijn en werd ook als zodanig aangemerkt in het TNO-onderzoek. Wij stellen het zeer op prijs dat Rijkswaterstaat zelf het initiatief heeft genomen om deze zaken te laten inventariseren en daardoor ook laat blijken dat ze meer motorbewust gaan worden.

Nico Perk

Beginnersrijbewijs vanaf zaterdag
Gepost op Donderdag, 28 maart, 2002 door @ 11:13

Het beginnersrijbewijs gaat op zaterdag 30 maart 2002 in. Elke nieuwe rijbewijsbezitter die vanaf die datum binnen vijf jaar drie strafpunten oploopt bij ernstige overtredingen, moet een rijvaardigheidsonderzoek doen bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Dat heeft minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat in overleg met haar collega Korthals van het ministerie van Justitie besloten. Het Openbaar Ministerie gaat de overtreders registreren.

De maatregel is volgend het ministerie van Verkeer en Waterstaat bedoeld om het aantal ongevallen onder beginnende bestuurders te verlagen. Het rijbewijs zelf blijft onveranderd. Alle uiteenlopende informatie over rijbewijzen is vanaf 3 april via één internetpagina toegankelijk gemaakt. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de RDW en het CBR hebben hiertoe de informatie uit hun internetpagina's samengebracht op één adres: www.rijbewijs.nl

(bron: ministerie verkeer & waterstaat)

Nieuwe voorzitter MAG
Gepost op Maandag, 25 maart, 2002 door @ 11:20

Op zondag 24 maart jl. heeft de jaarvergadering plaatsgevonden van de Motorrijders Actie Groep (MAG), belangenvereniging voor motorrijders.

Tijdens de jaarvergadering is Wanda Dijkhorst gekozen tot voorzitter. Wanda is sinds 2000 secretaris van de MAG geweest.

Oud-voorzitter Peet Veldhuizen is gekozen als penningmeester en algemeen bestuurslid Nico Perk is herkozen.

Nieuw in het bestuur gekozen is secretaris Rene Thepass.