terug naar de index
  
Reactie Registratiekamer op rapport-Pieper
11 april 2001

De Registratiekamer ziet in een eerste reactie positieve elementen in het rapport dat Roel Pieper heeft gepresenteerd. De Registratiekamer bekijkt als onafhankelijk toezichthouder de privacy-aspecten van de kilometerheffing. De Registratiekamer is tevreden over het feit dat in het rapport uitdrukkelijk het belang van privacybescherming wordt onderkend. De benadering van het rapport ligt in de lijn die de Registratiekamer voorstaat. Het rapport laat zien dat technische en organisatorische oplossingen van de privacyproblematiek in dit soort systemen denkbaar zijn. Wat betreft de exacte uitwerking van het systeem zal de Registratiekamer de oplossingen waarvoor gekozen is, nader dienen te onderzoeken.

Het Rapport-Pieper is gemaakt in opdracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat en moest antwoord geven op de vraag of er een technologie voorhanden is die gedifferentieerde kilometerheffing in de toekomst mogelijk maakt, en die al op korte termijn toepasbaar is voor een proef. In verband met de parlementaire behandeling van de Wet Bereikbaarheid en Mobiliteit kon in de korte termijn die voor het onderzoek was gegeven (twee à drie weken) geen uitgebreid en volledig onderzoek worden verricht. Het was dan ook de bedoeling om op basis van gesprekken met diverse experts te komen tot een verantwoorde inschatting van de technologische mogelijkheden. De Registratiekamer had nadrukkelijk gewaarschuwd voor mogelijke effecten voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burger van een dergelijk systeem.

(bron: www.registratiekamer.nl)