terug naar de index
  
Netelenbos pakt motorrijders zwaar aan
MOTORRIJDERS ACTIE GROEP

Persbericht - 6 november 2001

Minister van verkeer Netelenbos wil ons de laatste dagen laten geloven dat er een "breed maatschappelijk draagvlak" is voor haar kilometerheffing. De Motorrijders Actie Groep (MAG), belangenvereniging voor motorrijders, denkt daar echter heel anders over en verzet zich tegen de invoering van een elektronische kilometerheffing.

Minister Netelenbos probeert de Nederlandse weggebruiker een rad voor ogen te draaien met fraaie beloftes over het schrappen van de motorrijtuigenbelasting en een verlaging van de accijns op brandstof, maar ze vergeet hierbij dat de kilometerheffing de motorrijder onevenredig zwaar zal raken. Voor motorrijders ligt het omslagpunt bij lange na niet op de door de minister genoemde 18.000 kilometer per jaar. De gemiddelde heffing wordt volgens de minister 7 cent per kilometer. Een motorrijder die per jaar 18.000 kilometer rijdt, zal zelfs na de afschaffing van de motorrijtuigenbelasting en een accijnsverlaging van 10 procent een lastenverzwaring om zijn of haar oren krijgen van een kleine duizend gulden per jaar. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kosten van de Mobimeter die ook de motorrijder moet gaan aanschaffen om het innen van de kilometerheffing mogelijk te maken. In de voortgangsrapportage ‘Betalen per kilometer’ van het ministerie, wordt gesproken van een Mobimeter die inclusief BTW, maar exclusief inbouwkosten, zo’n fl 350,- gaat kosten (men heeft het hier over een Mobimeter voor auto’s; waarschijnlijk zal een kastje dat op een motorfiets weer- en diefstalbestendig moet zijn meer gaan kosten).

Gemakshalve vergeet de minister echter dat haar eigen plannen juist tot stand zijn gekomen om de bereikbaar en mobiliteit in Nederland te verbeteren. Motorfietsen zijn een deel van de oplossing voor het file- en mobiliteitsprobleem, maar mevrouw Netelenbos weigert dit in te zien en weigert consistent om de motorrijders serieus te nemen. En nu wil zij deze groep weggebruikers zelfs hard in de portemonnee raken.

Motorfietsen veroorzaken geen files en in vergelijking met de automobilist bespaart de motorrijder aanzienlijk op zijn reistijd (en daarmee op brandstof, waardoor ook de uitstoot lager is), omdat de motorrijder door kan rijden waar de automobilist stilstaat. De motorfiets is een door de minister ondergewaardeerd alternatief voor de auto en mag ons inziens dan ook niet blindelings worden betrokken bij (financiële) maatregelen die het autoverkeer moeten reguleren en/of terugdringen. De MAG is geen tegenstander van het principe "de gebruiker betaalt", maar dit moet, zoals nu al grotendeels het geval is, worden gerealiseerd door de mobiliteitskosten te verrekenen in de brandstofprijzen. De MAG pleit voor vrijstelling van kilometerheffing voor motorfietsen en verzet zich tegen onvrijwillige installatie op motorfietsen van welk elektronisch systeem dan ook.

Dat niet iedereen in de Tweede Kamer bereid is minister Netelenbos blindelings te volgen, blijkt uit het feit dat D66-Kamerlid Francine Giskes al publiekelijk vraagtekens heeft gezet bij de weigering van minister Netelenbos om de filevriendelijke motorfiets uit te sluiten van de kilometerheffing.