terug naar de index
  
Kilometertax moet lager op platteland
Bron: GPD 28 juni 2001

De kilometerheffing op het platteland zou lager moeten uitvallen dan die in de Randstad of stedelijk gebied. Dat vindt een minderheid in de Tweede Kamer, aangevoerd door de PvdA. De opstelling van de sociaal-democraten is opmerkelijk, omdat ze onlangs samen met VVD en D66 een akkoord sloten over een gelijke heffing in het hete land.

PvdA-woordvoerder Peter van Heemst zei gisteren dat het hem "een lief ding waard zou zijn" als in de Randstad of stedelijk gebied een hoger basistarief gaat gelden dan in de rest van Nederland. Ook andere partijen zetten vraagtekens bij de zogenoemde 'Hofstra-heffing', waarin automobilisten in de spits in de Randstad net zo veel betalen als chauffeurs elders. Het was de VVD'er Pieter Hofstra die door zijn verzet bereikte dat niet werd gekozen voor een spitsheffing in de Randstad, maar dat alle automobilisten extra moeten betalen. Volgens minister Tineke Netelenbos van verkeer en waterstaat kan later alsnog worden besloten tot verschillende tarieven. Maar ze toonde zich niet erg gevoelig voor de roep om dat nu al te doen.

De grootste groei van het autoverkeer zit in de korte ritten, onder de 10 kilometer. Dit geldt ook voor het platteland, betoogde ze. De heffing zou juist dat autogebruik moeten ontmoedigen. VVD'er Hofstra zelf formuleerde gisteren alsnog een groot aantal voorwaarden. Zo mogen de totale lasten voor het autoverkeer niet stijgen; de motorrijtuigenbelasting moet worden afgeschaft, evenals de luxe-belasting bpm. Ook de accijnzen zouden verlaagd moeten worden. CDA'er Camiel Eurlings hekelde met name de PvdA, die eerst instemde met de 'Hofstra-heffing' en pas daarna aan de gevolgen voor het platteland begon te denken. De Kamer pleitte verder voor een gelijke behandeling van alle steden met fileproblemen.