MAG-succes in voorkomen strafheffing
door Kees Meijer

De MAG heeft met een lobbyactie een bijdrage geleverd aan het voorkomen van een extra Europese importheffing op in Amerika geproduceerde motorfietsen. Niet alleen Harley-Davidson, ook bijvoorbeeld de Buell’s en de Honda Goldwing zouden worden getroffen door een extra belasting. De plannen voor een extra heffing waren een gevolg van de nog steeds woedende handelsoorlog tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. De belangen van de motorrijdende consument liepen gevaar en dus kwam de MAG in actie.

De Europese Unie (EU) was een lijst aan het samenstellen van artikelen die extra zouden worden belast. Het opstellen van deze sanctioneringslijst was een reactie op de extra heffing die de Verenigde Staten toepassen op staal dat de VS binnenkomt. Onder de onderwerpen die werden voorgesteld om op de lijst te zetten waren, naast motorfietsen, onder andere ook Tropicana sinaasappelsap, textiel en staalproducten te vinden. De MAG was van mening dat de handelsoorlog niet uitgespeeld mocht worden over de hoofden van consumenten. De uiteindelijke uitkomst van een strafheffing op motorfietsen zou zijn dat de consument een hogere prijs betaalt. Niet alleen zij die een nieuwe motor aanschaffen, maar ook zij die al een in Amerika geproduceerde motor bezitten krijgen te maken met veel hogere prijzen. In het laatste geval van reserveonderdelen en accessoires. Dit is een ernstige inperking van de keuzevrijheid van de consument. Daarnaast brengt het toepassen van een strafheffing op motorfietsen de Europese motor- en accessoirebranche in gevaar. Een tegenreactie van de Amerikaanse overheid kan namelijk zijn dat er ook strafheffingen komen voor Europese motoren en accessoires. Maar zelfs wanneer dat niet gebeurt zal de Amerikaanse consument de heffing door de EU niet alleen zien als een aanval op één of meer in Amerika gevestigde bedrijven, maar als een aanval op Harley-Davidson, een Amerikaans icoon. Een consumentenboycot van Europese motoren en toebehoren zou het gevolg zijn. Zo’n kettingreactie is in alle opzichten nadelig voor de Nederlandse consument.

Actie

Gezamenlijk met de overige organisaties binnen de Federation of European Motorcyclists’ Associations (FEMA), de Europese federatie van motorrijdersbelangenorganisaties waarbinnen de MAG de Nederlandse vertegenwoordiging is, werd besloten actie te ondernemen. En wel door de dreigende strafheffing gelijktijdig op nationaal en Europees niveau aan te pakken. De FEMA-leden zouden hun nationale vertegenwoordigers benaderen, daar waar de FEMA-staf in gesprek zou gaan met Europese functionarissen. Door snel in te spelen op de ontstane situatie heeft de MAG de Nederlandse overheid op tijd weten te benaderen over de sanctioneringslijst. Het Nederlandse Ministerie van Economische zaken bleek gevoelig voor de argumenten van de MAG en heeft, in de commissie die de voorbereidingen voor de lijst deed, het weglaten van motoren gesteund. Bij terugkeer uit Brussel nam de vertegenwoordiger van het ministerie direct contact op met de MAG en meldde het goede nieuws dat in het uiteindelijke voorstel de motoren waren weggelaten. De Europese Commissie moest het voorstel toen nog goedkeuren, maar ook daarbij bleven de motoren buiten schot.

 

Speelbal

Het is niet de eerste keer dat motorfietsen speelbal zijn in een handelsoorlog tussen Europa en de Verenigde Staten. Enkele jaren geleden dreigde Amerika om een importheffing te gaan toepassen op in Amerika verkochte, Europese motorfietsen met een cilinderinhoud van 51 tot 500cc. Dit was een reactie op het importverbod van de Europese Unie van met hormonen behandeld, Amerikaans rundvlees. Dankzij o.a. de American Motorcyclists Association (AMA), FEMA-partner in het lobbywerk bij de Verenigde Naties op het gebied van de wereldwijde harmonisering van wetgeving, is de extra Amerikaanse heffing toen niet doorgegaan.

 

Tot slot

De aanpak van de sanctioneringslijst toont een drietal zaken aan. Als eerste de waarde van de ogen en oren van de MAG in Brussel: de FEMA-staf. Wanneer je in en vroeg stadium kunt aanhaken bij ontwikkelingen en begint met lobbywerk, heb je de grootste kans van slagen. Europese politiek kent namelijk veel procedures. Wanneer bepaalde besluiten zijn genomen, commissies en dergelijke hun mening al hebben gegeven, of perioden zijn verstreken, valt het niet mee om nog invloed te hebben. Deelname aan de FEMA, waarvan de stafleden hun eigen connecties en ingangen hebben, maakt dat de MAG snel op de hoogte is van Europese ontwikkelingen. Als tweede de slagvaardigheid van de MAG. In slechts enkele uren zijn er gegronde argumenten op een rij gezet en is het Ministerie van Economische zaken daarmee benaderd, vlak voordat zij de besprekingen over de sanctioneringslijst zouden gaan voeren. Als derde, deels voortvloeiend uit de andere twee, de waarde van de MAG voor alle Nederlandse motorrijders. Want van het resultaat van de actie; geen extra heffing voor bepaalde motorfietsen en accessoires, profiteert iedereen. De MAG-leden mogen daarnaast trots zijn op wat er is bereikt in relatie tot de handelsoorlog. Hun lidmaatschap maakt het werk van de MAG en, door de financiële bijdrage van de MAG aan de FEMA, een deel van het werk van de FEMA mogelijk.