Regiobijeenkomst van de MAG-regio Zeeland,

gehouden op zaterdag 21 september 2002

bij Motoport in Vlissingen.