Print deze pagina

wegafsluitingen

Op dit moment lopen een aantal zaken rondom wegafsluitingen.
Gemeenten menen dat hun inwoners terecht klagen over overlast van alleen motorfietsen en om die reden besluiten colega's om in te stemmen met een eenzijdige afsluiting voor alleen de motorfiets.November update: de aangespannen rechtszaak tegen de gemeente Lopik door de MAG en de KNMV gaat op 3 december voor de rechters komen.
Het argument van de MAG is dat wegen niet zomaar, lees zonder goede onderbouwing, afgesloten kunnen worden voor een bepaalde doelgroep, zoals de motorrijders. Motorrijders in het algemeen geven geen overlast, houden zich aan de regels en kunnen heel goed samen rijden op bijvoorbeeld dijken.
De MAG houdt de motorgemeenschap op de hoogte.


De MAG is het hier natuurlijk niet mee eens en is al jaren in overleg met de betreffende gemeenten om te komen tot een oplossing.
Zo ook bij de gemeente Lopik, waar de MAG samen met de KNMV al bijna 20 jaar bezig is met de wethouder en de buurtbewoners aan de Lekdijk te komen tot een oplossing die voor alle partijen goed is.
Helaas heeft in 2017 de gemeente besloten om een pilot in te gaan en verder niet in te gaan op de argumenten van de MAG danwel die van de KNMV. Ook de evaluatie die gedaan is door de gemeente heeft de MAG en KNMV niet doen overtuigen van het nut en noodzaak van de afsluiting van de dijk, die alleen zou gaan gelden in de weekenden en feestdagen.

Voor 2018 heeft de gemeente Lopik dan ook besloten om per 1 maart de dijk af te sluiten voor alleen motorfietsen.

In Lingewaard speelde een zelfde situatie. Hier is echter na een kort overleg met de belangenbehartigers van de MAG en KNMV direct besloten voor de afsluiting van de dijk langs de Linge. De MAG en KNMV hebben daarom besloten om deze zaak voor te leggen aan de rechtbank.
De uitspraak in deze zaak was op woensdag 13 maart 2018 en de rechters hebben de MAG en de KNMV gelijk gegeven, de dijk moet weer open in het weekend en op feestdagen. De gemeente heeft nog wel de mogelijkheid om in beroep te gaan, deze termijn verstrijkt op 25 april.

Tevens is de MAG van mening dat wij als motorrijders naast het doen van protestritten ook de gedragsregel van het rijden op dijken in acht moeten blijven nemen. Want de enkeling die het voor de groep motorrijders verpest zal dan ook aangepakt moeten worden.

Blijf ons echter steunen en rij mee met de eerst volgende protestrit.