Print deze pagina

Veilige rail werkt

Sinds de plaatsing van de eerste motorvriendelijke geleiderail in de provincie Utrecht in 2003 heeft de MAG met een niet-aflatende inspanning gepleit voor de motorvriendelijke geleiderail.

Dit heeft geresulteerd in het feit dat op steeds meer rijks- en provinciale wegen de buitenbochten worden voorzien van motorrijdersvriendelijke geleiderails. Helaas is deze bijzondere deugdelijke voorziening voor motoren nog niet overal aangebracht. Dat een dergelijke voorziening wel degelijk effect heeft, toonde een recent ongeval met een motorrijder op het knooppunt Valburg aan.

In de verbindingslus vanuit de richting Renkum in de richting van Bemmel kwam op 21 september 2011 een motorrijder ten val. Als gevolg van deze val is de motorrijder richting geleiderail gegleden. De motorvriendelijke onderplank voorkwam dat de bestuurder in aanraking kwam met een staander van de geleiderail.

Naar wij hebben vernomen is de bestuurder met ‘slechts’ een hersenschudding ter observatie per ambulance afgevoerd. In vergelijking met de kosten van een eventuele revalidatie en verdere maatschappelijke kosten, zijn de kosten voor het  aanbrengen van een motorvriendelijke onderplank een fractie hiervan. De MAG zal zich dan ook blijven inspannen om bij de respectievelijke wegbeheerders te blijven pleiten voor het aanbrengen van een motorvriendelijke voorziening onder de geleiderail.

Tekst: Dirk de Jong
Foto’s: Daan Witjes