Print deze pagina

Opzeggen

Opzegging- Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren ten minste drie maanden voor het nieuwe verenigingsjaar, oftewel uiterlijk 1 oktober (het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar). Stuur de opzegging, met vermelding van het lidmaatschapsnummer, naar: MAG-ledenadministratie, Postbus 46, 8900 AA te Leeuwarden of stuur een e-mail naar 

Over de 'Wet Van Dam' - Wanneer u een abonnement afsluit, bent u vaak gebonden aan bepaalde termijnen voor het opzeggen van die abonnementen. De wet heeft hierover bepaalde regels, maar de opzegtermijnen vindt u ook vaak terug in de algemene voorwaarden. Sinds 1 december 2011 is er een nieuwe wetgeving over de opzegtermijn van abonnementen. Dit wordt de 'Wet Van Dam’ genoemd. Deze nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat u minder lang aan een verlenging vastzit en het abonnement eerder kan opzeggen. Voor het opzeggen van lidmaatschappen bij verenigingen geldt een andere wetgeving, namelijk de regels van het verenigingsrecht. De regels over het opzeggen of stilzwijgend verlengen van de lidmaatschap bij de vereniging staan vermeld in de statuten van een vereniging. De statuten worden door de vereniging zelf bepaald. (Bron: Juridisch Loket).