Print deze pagina

Melding gevaarlijke wegsituatie


 

De MAG wil samen met jou op zoek naar het 'gevaar', het gevaar op de weg waarmee je als motorrijder kan worden geconfronteerd. De MAG heeft daarom een meldpunt ingesteld waar motorrijders terecht kunnen met klachten over gevaarlijke wegsituaties voor motorrijders.

Een goed bedoelde verkeersmaatregel of wegsituatie kan in sommige gevallen averechts uitpakken als een wegbeheerder geen rekening houdt met alle weggebruikers, inclusief motorrijders. Zo'n maatregel kan dan leiden tot onnodige ongevallen. Kom jij onderweg wegsituaties tegen waarvan je denkt dat dit extra gevaar oplevert voor motorrijders, vul dan het onderstaande formulier in. De MAG zorgt dan dat de melding bij de juiste wegbeheerder terechtkomt en door te overleggen met de wegbeheerder kan de MAG proberen de gevaarlijke situaties op te laten lossen. Uiteraard houden we je op de hoogte van de resultaten van je melding.

Let bij het doen van een melding op het volgende:

Wat is het probleem? Let op de totale situatie zoals de maximum snelheid ter plaatse, bebording, verlichting, situatie bij slecht zicht en bekijk de situatie vanuit verschillende invalshoeken. Het is belangrijk dit goed voor te bereiden en te controleren voor je de melding instuurt. Ga zo nodig nog een keer terug om te kijken en zo mogelijk foto's te maken. Foto’s kunnen worden gestuurd naar .

Wat zijn de oplossingen? Bedenk ook wat je als oplossing ziet om de situatie te verbeteren. Zijn er misschien vergelijkbare situaties die je als voorbeeld kunt stellen?

De MAG neemt daarna contact op met de wegbeheerder. Globaal geldt dat wegen binnen de bebouwde kom in beheer zijn bij de desbetreffende gemeente. Buiten de bebouwde kom is de provincie vaak de wegbeheerder (N-wegen) en snelwegen (A-wegen) vallen onder beheer van Rijkswaterstaat. Dijkwegen kunnen in beheer zijn bij een waterschap.

Acuut gevaar? Bij acuut gevaar door bijvoorbeeld een verloren lading zand of gaten in de weg is het beter en sneller contact op te nemen met de locale politie via 0900-8844. Zij kunnen de melding doorspelen naar de wegbeheerder.

UITSLUITEND VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIEREN WORDEN IN BEHANDELING GENOMEN.

GEGEVENS VAN DE MELDER
 
Naam*
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoon*
E-mail*
Ben je MAG-lid?*

 
GEGEVENS OVER DE GECONSTATEERDE SITUATIE

Naam plaats*
Naam gemeente*
Naam provincie*
Nummer of naam van de weg*
Nummer of naam van de kruisende weg
Geconstateerd op (datum)*
Duidelijke beschrijving van het probleem*
Heb je dit al eerder bij de MAG gemeld?*
Is het probleem al bekend bij de betreffende wegbeheerder (Rijkswaterstaat, provincie of gemeente)?