Print deze pagina

Interview minister Schultz

Het thema van het Mag-a-zine van december 2013 was ‘Vrouwen!’ en uiteraard mocht een interview met de belangrijkste vrouw op verkeersgebied in dat blad niet ontbreken; de minister van Infrastructuur en Milieu. Hieronder vind je een ingekorte versie van dat interview.

Minister Schultz: 'Het is bekend dat ik geen voorstander ben van een APK voor motoren.'

Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus werd in 2002 staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het eerste kabinet-Balkenende en bleef dit tot 2007. Sinds 2010 is ze minister van Infrastructuur en Milieu.
Technische keuringen

Terwijl verschillende partijen tegen een Europese 'APK voor motoren' waren (de Europese raad van ministers, de commissies van transport én van interne markt en consumentenbescherming van het Europees parlement) en terwijl ook lidstaten die bekend staan om hun goede verkeersveiligheidscijfers geen motor-APK wilden (zoals Frankrijk, Zweden en Nederland), heeft het Europees parlement met een uiterst krappe meerderheid ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om te komen tot periodieke technische keuringen voor motorfietsen. Blijft u zich binnen Europa hard maken om deze verplichte technische keuringen alsnog van tafel te krijgen? De minister: “Het is bekend dat ik geen voorstander ben van een APK voor motoren. De Europese Raad deelt dat standpunt. Op dit moment vinden in Brussel gesprekken plaats tussen de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie om te kijken of een compromis mogelijk is. Het Nederlandse standpunt is duidelijk. Het voorstel gaat over meer dan alleen APK voor motoren. Ik vind dat er ook goede punten in staan. De harmonisatie van APK-keuringen voor auto’s bijvoorbeeld. Dat is een mooie stap naar wederzijdse erkenning van de APK en geeft mensen straks de mogelijkheid om hun auto overal in de EU te laten keuren.”

Cable-barriers
In Nederland heeft de Tweede Kamer, als gevolg van de bezwaren van de MAG tegen cable-barriers (in 2004 wilde de provincie Overijssel cable-barriers plaatsen langs de N340), in december 2005 een motie aangenomen waarin de regering werd opgeroepen de plaatsing van cable-barriers (vangrails bestaande uit tussen paaltjes gespannen staalkabels) te verbieden. Toenmalig minister Karla Peijs heeft toegezegd de motie uit te voeren. In het rapport 'Veiligheidseisen aan het dwarsprofiel van gebiedsontsluitingswegen met limiet 80 km/uur' pleit de SWOV nu weer voor invoering van cable-barriers, waarbij wordt gewezen op het 'succes' van de cable-barrier in Zweden. Ook Zweedse motorrijders protesteren echter al jaren tegen de barrier en de Noorse minister van verkeer heeft zeer recent zelfs besloten het verbod op cable-barriers in haar land te handhaven. Hoe staat u tegenover het gebruik van cable-barriers in Nederland en bent u bereid, net als uw Noorse collega, om een duidelijk ‘nee’ te laten horen tegen cable-barriers? “Ik heb geen reden om een ander standpunt te hebben dan mijn voorganger. Ik ben dan ook niet van plan om cable-barriers in te voeren in Nederland. In de richtlijnen voor wegontwerp van CROW, die kort geleden nog zijn geactualiseerd, zijn cable-barriers trouwens ook niet opgenomen.”

Beschermende kleding
Belangenorganisaties van motorrijders benadrukken altijd de eigen verantwoordelijkheid van de motorrijder en een afkeer van regels, zeker als deze regels vanuit ‘Europa’ worden opgelegd. Zij zien dit als een beperking van hun vrijheid en eigen verantwoordelijkheid en zijn bang voor onvoldoende aandacht voor de regionale verschillen. Een van de zaken waarbij dit een rol gaat spelen is een eventuele Europese verplichting tot het dragen van beschermende motorkleding. Wat is uw visie op een eventuele Europese kledingeis voor motorrijders? Minister Schultz: “Ik vind het belangrijk dat alle weggebruikers hun verantwoordelijkheid nemen. Je hebt zelf voor een groot deel in de hand of je veilig thuiskomt. Motorrijders zijn kwetsbaar, dat hoef ik uw lezers niet uit te leggen. Als je dan zonder goede bescherming op de motor stapt, soms zelfs in korte broek, dan ben je gewoon niet veilig bezig. Ik denk dat iedereen zich daar bewust van is. Ik geloof ook niet dat je alles oplost met verplichtingen en regelgeving, dus ik zou daar terughoudend tegenover staan. Ook omdat er geen wetenschappelijk onderzoek is over de effecten van beschermende kleding op het aantal verkeersslachtoffers.”

Verkeersslachtoffers
In Nederland is het aantal motorfietsen en motorrijders de laatste jaren flink toegenomen en tegelijkertijd zien we het aantal dodelijke verkeersslachtoffers onder motorrijders al jaren dalen. Nederland presteert daarmee uitstekend op het gebied van verkeersveiligheid. Wat kunt of wilt u nog doen om het aantal verkeersdoden onder motorrijders te verminderen? “Uit onderzoek blijkt dat er twee belangrijke oorzaken zijn van dodelijke verkeersongevallen bij motorrijders. Voorrangsfouten, bijvoorbeeld omdat een auto een motor niet opmerkt. En verlies van de macht over het stuur. Naar aanleiding van dit onderzoek heb ik het Actieplan Verbetering Verkeersveiligheid Motorrijders opgesteld. Om te helpen voorrangsfouten te voorkomen heb ik de CROW-richtlijnen voor wegontwerp laten aanpassen om nog meer rekening te houden met motorrijders. De tweede ongevalsoorzaak hangt samen met rijvaardigheid. Samen met aanbieders van voortgezette rijopleidingen heb ik een training geëvalueerd die de zogenaamde hogere vaardigheden traint. De conclusies waren helder: het volgen van de training zorgde voor een veel lager ongevalsrisico. Ik zou iedereen willen stimuleren om na het halen van het motorrijbewijs ook deze training te gaan volgen. Het komt je rijvaardigheid, en daarmee je eigen veiligheid, echt ten goede.”

Heeft u nog een boodschap voor de Nederlandse motorrijder? “Geniet van het motorrijden en pak je verantwoordelijkheid zodat je veilig thuiskomt!”

Door: Wim Taal

Wil jij ook iedere twee maanden het Mag-a-zine ontvangen? Meld je dan hier aan als lid van de MAG!