Print deze pagina

Gastlessen hogescholen

De MAG zocht enige jaren geleden contact met hogescholen en bood aan via gastlessen aandacht te vragen voor de veiligheid van motorrijders en de eisen die motorrijders aan de weginrichting stellen. De gastlessen zijn nu op meerdere hogescholen en vast onderdeel van het leerjaar geworden.

Probleem - Nederland wordt ingericht voor en door automobilisten. Bij verkeerskundige opleidingen constateren wij dat er nauwelijks of geen aandacht is voor de motorrijder en de problematiek van de gemotoriseerde tweewieler. Dat is jammer want op het meldpunt gevaarlijke wegsituaties worden situaties gemeld die verbeterd hadden kunnen worden als deze vooraf door een motorbril waren bekeken. Aanpassingen achteraf zijn kostbaar, tijdrovend en voor alle partijen frustrerend.

Doel - Het verbeteren van de opleiding tot verkeerskundige door gastlessen aan te bieden. Deze gastles geeft de problematiek weer van de motorrijder. We leren de wegbeheerder om ook te kijken door een motorbril.

Gastles - In een (foto)presentatie van 1 รก 2 uur geven wij aan waar de motorrijder in de knel komt op het gebied van infrastructuur en weginrichting. Daarnaast geven we aan wat de oplossing zou kunnen zijn.

Uitnodiging? Mail de MAG op