Print deze pagina

Fluorescerende kleding

FEMA's Aline Delhaye: ‘Motorrijders moeten niet worden gedwongen om fluorescerende kleding te dragen'

In de categorie ‘spuit elf geeft ook modder' heeft de FIM (Federation International de Motocyclisme) nu ook gewezen op de nadelen van een verplichting tot het rijden met een reflecterend hesje.

Voor de FEMA (en de MAG) is de vraag of je Europese burgers mag dwingen om bepaalde soorten kleding te dragen fundamenteler. Zowel FEMA als FIM zijn het er echter over eens dat de beleidsmakers rekening moeten houden met de standpunten van motorrijders voordat ze een beslissing over deze kwestie nemen.

Ventilatie - In haar laatste nieuwsbrief verwijst de FIM naar de protesten van de motorrijders in Frankrijk, onder andere tegen het verplicht dragen van fluorescerende hesjes. Volgens de FIM kunnen veel fluorescerende hesjes, wanneer aangetrokken over een modern motorjack, leiden tot verlies van functies zoals ‘climate control', ventilatieopeningen bedoeld ter bescherming van de motorrijder tegen warmte, kou of vochtigheid. Bovendien geeft de FIM het voorbeeld van Ecuador waar de rijders worden gedwongen om een ‘hesje' gemaakt van fluorescerende bandjes te dragen, een ontwerp dat zowel ongemakkelijk als gevaarlijk is; de banden kunnen gemakkelijk blijven haken in het geval van een val.

Korte broek - De FIM waarschuwt ook voor een situatie waarin verschillende landen verschillende beschermende kleding en fluorescerende hesjes verplicht stellen, wat zou betekenen dat motorrijders die een landentrip maken verschillende soorten hesjes in hun bagage moeten meenemen, waardoor het vrije verkeer van mensen in de Europese Unie moeilijker wordt. De FIM roept de regeringen op om samen te werken met motorrijders om een passende oplossing te vinden, daarbij wijzend op ‘motorrijders en passagiers die rondrijden in niets anders dan een t-shirt, korte broek en slippers' als het eigenlijke probleem.

Vuilnisman - De FEMA is blij dat de FIM nu ook bijdraagt aan de discussie en gaat ermee akkoord dat geen overhaaste stappen moeten worden genomen om motorkleding te reguleren. Maar wat moet worden toegevoegd is het probleem van de zichtbaarheid. Veel ongevallen met motorrijders zouden kunnen worden voorkomen als de automobilist de motorrijder niet over het hoofd zou zien. Voor het oplossen van het zichtbaarheidsprobleem roepen sommige instanties en belangenorganisaties op tot het verplicht dragen van fluorescerende kleding voor kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers, fietsers en motorrijders. Hun logica is simpel: hoe zichtbaarder een kwetsbare weggebruiker is, hoe minder zichtbaarheid een probleem zal zijn. In een debat in het Europees Parlement over verkeersveiligheid was de Duitser Michael Cramer het onlangs oneens met de suggestie van zijn collega Dieter Koch om fietsers te dwingen helmen en gele hesjes te dragen om hun veiligheid te verbeteren. Volgens Cramer moet het beschermen van fietsers er niet uit bestaan ze te laten rondrijden als vuilnisman.

Vrij om te beslissen - Net als Europarlementariër Cramer, vreest ook de FEMA dat slachtoffers en daders vaak worden verward. Het verplichten van het dragen van fluorescerende hesjes kan worden vergeleken met het verbod op mini-rokken om seksuele intimidatie te voorkomen. Het is de verantwoordelijkheid van de automobilist (die ook zodanig dient te worden opgeleid) om kwetsbare verkeersdeelnemers waar te nemen, ongeacht licht- en weersomstandigheden en ongeacht de vraag of de kwetsbare weggebruiker kleurrijke of fluorescerende kleding draagt. Niemand mag verantwoordelijk worden gehouden voor het niet dragen van een fluorescerend hesje. Motorrijders moeten vrij zijn om te beslissen of ze een fluorescerend hesje dragen of niet. Dwang leidt onvermijdelijk tot de problemen zoals beschreven door FIM: ongemakkelijke of zelfs gevaarlijk kleding en verwarring tussen de Europese lidstaten. En tot slot: zwakke weggebruikers zouden aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een ongeval waar ze niet verantwoordelijk voor zijn, alleen maar omdat ze geen fluorescerend hesje dragen.

Aline Delhaye, secretaris-generaal van de FEMA: "Ook al is het misschien veiliger, in westerse samenlevingen worden noch voetgangers, noch automobilisten gedwongen een helm te dragen. Motorrijders moeten niet worden gedwongen om fluorescerende kleding te dragen. En vrouwen mag nooit worden verboden een mini-rok te dragen."

Tekst: FEMA
Vertaling: Wim Taal
Foto's: Wim Taal & Clermont Ferrand