Print deze pagina

Een voorbeeld van een melding

De MAG wil samen met jou op zoek naar het 'gevaar', het gevaar op de weg waarmee je als motorrijder kan worden geconfronteerd. De MAG heeft daarom een meldpunt ingesteld waar motorrijders terecht kunnen met klachten over gevaarlijke wegsituaties voor motorrijders.

Een voorbeeld van een melding zoals die binnenkomen op het Meldpunt Gevaarlijke Wegsituaties van de MAG:

Naam gemeente: Doetinchem
Naam provincie: Gelderland
Nummer of naam van de weg: Europaweg
Nummer of naam van de kruisende weg: overweg spoorbaan
Geconstateerd op (datum): 10-01-2012
Duidelijke beschrijving van het probleem: Er bevinden zich enkele grote gaten in het wegdek, in de lengterichting net links van het midden waar je met de motor rijdt. Afmeting 150 cm x 25 a 30 cm diepte ong 5 cm. Deze zitten in de Europaweg te Doetinchem, ter hoogte van de spoorwegovergang (2 meter van de overgang) Overigens zitten deze er al sinds vorige winter en heeft men blijkbaar niet de moeite genomen om deze te dichten. Als je er doorheen moet, dan is het altijd weer kunst om overeind te blijven. Zouden jullie bij de wegbeheerder hier aandacht voor willen vragen? Volgens mij is dit de gemeente Doetinchem, maar omdat het kort bij de spoorwegovergang ligt zou dit ook de NS kunnen zijn.
De ondernomen actie door de MAG:
De melder bedanken voor zijn melding en vragen om eventuele foto’s, dit ter verduidelijking van de situatie en deze per kerende e-mail terug te krijgen. Vervolgens uitzoeken, wie de wegbeheerder is en deze bereiken. Deze uitzoekactie leidde via de provincie naar de gemeente Doetinchem en de melding van het meldpunt resulteerde in een telefoongesprek op 15 maart en een harde toezegging van de ambtenaar zodat het meldpunt richting melder kon berichten: “Ik ben vandaag (15 maart 2012) telefonisch door de gemeente Doetinchem  over de Europaweg spoorweg overgang benaderd. De ambtenaar in kwestie heeft mij verzekerd dat a.s. donderdag 22 maart in de avond de kuilen in de weg voorlopig worden gerepareerd met bitumen en afgestrooid met split. Dit is een tijdelijke reparatie en zal ongeveer een half jaar zo blijven en zal dan verholpen worden met het reguliere onderhoud. De reden dat het wat langer duurde om e.e.a. te regelen ligt in de communicatie met Pro Rail. Immers het meeste van de reparatie moet gebeuren binnen 2 meter van het spoorwegvak en dan moet er een veiligheidsman van ProRail aanwezig zijn. De ambtenaar heeft nu wel het voornemen om het te laten uitvoeren ook al zou Pro Rail nu afhaken.”

Dit resulteerde op 23 maart in een bericht van de melder:Men heeft dit gisteravond al verricht, de weg werd deels afgesloten omdat het een van de drukste toegangswegen naar Doetinchem is. De foto’s heb ik bijgevoegd, ziet er een stuk beter uit nu. Nog effe het losse zand weg en het is bijna perfect.”Tekst: Dirk Klompmaker
Foto’s: R. Tempel