Print deze pagina

Disclaimer

De Motorrijders Actie Groep (MAG) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de internetpagina van de Motorrijders Actie Groep.

De MAG behoudt zich dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen. Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van de MAG in het bijzonder, behoudt de MAG zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen.

De MAG is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de internetpagina van de MAG beschikbaar is.

De informatie op de pagina's van de MAG behoort toe aan de MAG en mag dus NIET zonder uitdrukkelijke toestemming van de MAG gebruikt worden.

Teksten, foto's en beeldmateriaal van artikelen die door de MAG zijn geschreven mogen door derden overgenomen worden, mits aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • Door de MAG geleverde teksten mogen rechtenvrij worden gebruikt, mits deze teksten niet zonder nadrukkelijk goedkeuring door de MAG worden gewijzigd en/of ingekort en mits deze teksten worden geplaatst met bronvermelding ''Motorrijders Actie Groep (MAG)''.
  • Door de MAG geleverde afbeeldingen en foto''s mogen rechtenvrij worden gebruikt bij MAG-gerelateerde artikelen, echter uitsluitend mits geplaatst met bronvermelding ''Motorrijders Actie Groep (MAG)''.
  • Bij gebruik van door de MAG geleverde teksten, afbeeldingen en/of foto's wordt een bewijsnummer op prijs gesteld.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies om de beleving op de website te verbeteren.
Ook maken we gebruik van cookies om geselecteerde en gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. De cookies bevatten geen persoonlijke data en ook zal deze data verder niet gebruikt worden door andere partijen dan de MAG.

AVG
De MAG heeft de richtlijnen van de AVG voor verenigingen geïmplementeerd. Hierdoor is een strikte scheiding van data binnen de organisatie. Ledenadministratie en adminsitratie voor andere activiteiten zijn bij andere personen belegd. De eindverantwoordelijkheid ligt hiervoor bij het bestuur. De AVG-verantwoordelijkheid is belegd bij de secretaris van het bestuur, mail is mogelijk naar secretaris @ mag-nl.org.