Print deze pagina

APK voor motoren?

De RAI Vereniging en de Europese vereniging van motorfietsfabrikanten ACEM pleiten voor een APK voor motoren. De fabrikanten willen dat dit wordt geregeld via Europese regelgeving. Volgens de MAG is dit - alweer - een sterk staaltje van zinloze regelgeving en onnodige overheidsbemoeienis.

De RAI Vereniging zegt in een persbericht van 7 januari 2010: "De invoering van een periodieke keuring voor gemotoriseerde tweewielers is zeker wenselijk als gekeken wordt naar de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Verkeersveiligheid, en milieu zijn de twee belangrijkste drijfveren achter de wens voor een periodieke keuring. Ook de gelijke behandeling tussen de eerste, af-fabriek montage, en de aftermarket montage van onderdelen maken een periodieke keuring een geschikt instrument voor controle en handhaving."

Te verwaarlozen - De MAG is tegenstander van een APK voor motoren, of die nu bestaat uit een 'uitlaatcheck' of uit een volledige technische keuring. Motorrijders zijn zelf verantwoordelijk voor de technische staat van hun motorfiets en er is geen enkele reden om aan te nemen dat er aan die verantwoordelijkheid getwijfeld moet worden. MAG-voorzitter Nico Perk: "Op gezette tijden duiken berichten over APK voor motorfietsen in het nieuws op. Inmiddels is door onderzoeken bekend dat een volkomen te verwaarlozen percentage - minder dan 1 procent - van de motorongevallen iets te maken heeft met de technische staat van de motor. Daarmee vervalt iedere grond voor een APK. De ACEM is een commerciele organisatie die puur uit winstoogmerk probeert de Europese markt voor keuringen te vergroten en te beheersen. Uiteraard wel volledig op kosten van de motorrijders. De MAG zal zich met alle mogelijke middelen verzetten tegen deze ergerlijke vorm van volksbedrog."

Onderzochte ongevallen - Het nota bene door de ACEM uitgevoerde (en door de Europese Commissie gesteunde) MAIDS-onderzoek (Motorcycle Accidents In Depth Study) heeft al aangetoond aan dat de technische staat van motorfietsen geen rol speelt in ongevalsstatistieken en het is daarom ook onjuist om te suggereren dat een APK voor motoren de verkeersveiligheid ten goede komt. Bij minder dan 1 procent van de onderzochte ongevallen waarbij een motorfiets betrokken was, was er sprake van een technisch probleem. Van die minder dan 1 procent was het meest voorkomende technische probleem een bandenprobleem. Dit is met een APK niet te voorkomen, want dat is slechts een momentopname. Het toont hoogstens aan dat motorrijders hun banden vaker zouden moeten (laten) controleren.

Europa - Voor de Federation of European Motorcyclists' Associations (FEMA), waarbij de MAG is aangesloten, is APK voor motorfietsen geen nieuw, maar een steeds terugkerend onderwerp. "Het standpunt van de FEMA is al jaren overduidelijk," zei de toenmalig FEMA-voorzitter Kees Meijer al in 2007: "De FEMA is van mening dat motorrijders zelf dondersgoed begrijpen dat ze hun machine goed moeten onderhouden om veilig te kunnen blijven rijden. Motorrijders zijn zeer verantwoordelijk en de FEMA accepteert daarom ook niet dat er regelgeving nodig is om motorfietsen te controleren. Denk eens aan de kosten om een keuringssysteem op te zetten voor, als we het over Nederland hebben, slechts 450.000 motorfietsen. Die kosten zullen uiteindelijk moeten worden opgebracht door ons motorrijders, en dat allemaal terwijl er geen enkele technische noodzaak is om een periodieke keuring voor motoren in te voeren!"

Een mooi voorbeeld van 'voortschrijdend inzicht' vinden we in Zweden, waar men al zo'n veertig jaar een verplichte periodieke keuring kent voor auto's en motoren. Het Zweedse ministerie van verkeer heeft, na een onderzoek naar nut en noodzaak van een keuring van motorfietsen, de keuringsregeling gewijzigd. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat bij motorfietsen nauwelijks gebreken worden geconstateerd en dat heeft er toe geleid dat men vanaf 2004 motorfietsen minder vaak is gaan keuren. MAG's zusterorganisatie in Zweden, de SMC, pleit voor totale uitsluiting van motoren bij APK-keuringen. Frankrijk concludeerde na uitgebreide studie al in 1992 dat de technische conditie van motorfietsen geen rol speelde als oorzaak van verkeersongevallen.

Sluit je aan - MAG-voorzitter Nico Perk heeft tot slot nog een boodschap voor motorrijders die nog geen lid van de MAG zijn: "Het is wel opmerkelijk dat motorrijdend Nederland wel op allerlei internetsites energie stopt in de verontwaardiging rond de APK, maar dat nog steeds slechts een klein percentage van die motorrijders ook lid van de MAG is. De MAG heeft door hard werken in de loop van de jaren een aantal goede dingen bereikt, denk maar eens aan de motorvriendelijker vangrail, maar daarbij zouden we nog veel sterker kunnen zijn als meer mensen lid zouden worden. Ik geef je de verzekering dat een verplichte APK meer gaat kosten dan de contributie voor de MAG."

Opvallend detail - Op de internetpagina http://www.postbus51.nl/, de voorlichtingssite van de overheid, staat het volgende over motoren en APK: "Een motor maakt doorgaans veel minder kilometers dan een gemiddelde auto en op een motor is veel minder verborgen slijtage. Een APK is voor een motor daarom niet verplicht."