CBR: Splitsing in twee examens lijkt succesvol
Gepost op Dinsdag, 15 juni, 2004 door @ 16:15


Slagingspercentages bij motorexamen opvallend gestegen

De splitsing van het praktijkexamen motor in een examen voertuigbeheersing en een examen verkeersdeelneming lijkt een succes. Twee maanden na de invoering ligt het percentage geslaagden van beide CBR-examens samen gemiddeld bijna twintig procent hoger dan het examen dat tot 1 april dit jaar werd afgenomen. In april en mei slaagde negentig procent van de kandidaten in één keer voor het examen voertuigbeheersing, waarin uitsluitend bijzondere verrichtingen worden beoordeeld. 77,4 Procent slaagde voor het examen verkeersdeelneming (de rit op de weg). Bij het oude motorexamen slaagde doorgaans niet meer dan 65 procent van de kandidaten in één keer.

Volgens het CBR wordt de stijging veroorzaakt doordat de aspirant-motorrijder zich in het nieuwe systeem op één onderdeel kan concentreren. Dat komt de prestatie ten goede. Daarnaast werden de bijzondere verrichtingen en de verkeersdeelname voorheen in één examen getoetst. Daardoor ontbrak de tijd om onderdelen die op de weg fout gingen, te hertoetsen. Die tijd is er in de nieuwe opzet wel, waardoor een kandidaat de kans krijgt zichzelf te revancheren.

Bron: CBR