Staalkabels als vangrail onacceptabel
Gepost op Vrijdag, 25 juni, 2004 door @ 10:45


De provincie Overijssel organiseerde op donderdag 24 juni 2004 een voorlichtingsavond over de plannen om langs de de N340 een vangrail van staalkabels te plaatsen. Deze bijeenkomst werd door de Motorrijders Actie Groep uiteraard aangegrepen om de bezwaren tegen de cable-barrier duidelijk te maken.

Onder druk gezet door kritiek van de MAG moest provinciaal beleidsmedewerker Peter van Hoek toegeven dat hij zijn bewering dat staalkabels voor motorrijders net zo veilig zijn als vangrails, niet hard kon maken.

Kijk voor het volledige bericht op de MAG-internetpagina, en klik op Staalkabels in Overijssel.

http://www.motorrijdersactiegroep.nl


Onderzoeker ontkent gevaar staalkabels
Gepost op Donderdag, 24 juni, 2004 door @ 13:13


Bij het ontwikkelen van de plannen voor de herinrichting van de N340 in Overijssel is ook de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) betrokken. De Motorrijders Actie Groep (MAG) neemt het de SWOV kwalijk dat geen stelling wordt genomen tegen de voor de MAG onacceptabele cable-barrier, de vangrail van staalkabel. SWOV-onderzoeker Chris Schoon heeft hierop gereageerd met een notitie.

De volledige notitie van de SWOV en de reactie hierop van de MAG kun je vinden op onze internetpagina (klik op Staalkabels in Overijssel).

http://www.motorrijdersactiegroep.nl


Diefstal motorfietsen steeds brutaler
Gepost op Donderdag, 24 juni, 2004 door @ 10:40


Uit een analyse van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) blijkt dat in 2003 in Nederland van de 2.271 gestolen motorrijwielen veruit de meeste motoren (65 procent) werden gestolen vanaf de openbare weg. De gestolen motoren werden weggenomen door ze in een bestelbusje of op een aanhangwagen te laden of de daders lopen gewoon met de motor weg. De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit had om het achtergrondonderzoek gevraagd vanwege de grote stijging van het aantal diefstallen in dat jaar.

In 2003 werden 2.271 motoren gestolen (een stijging van 18 procent t.o.v. 2002), 1.886 motoren waren voorzien van een Nederlands kenteken, 265 van een buitenlands kenteken en 120 waren (nog) niet gekentekend. In bijna alle gevallen waren de gestolen motoren afgesloten met een of meer sloten. Uit de analyse van het LIV blijkt dat in 13 procent van de gevallen de motor voorzien was van een alarm en/of startonderbreker, maar dat de dieven dat probleem dan ook nog weten te overwinnen. Uit getuigenverklaringen blijkt dat de diefstallen over het algemeen door meerdere daders worden gepleegd en dat die brutaal te werk gaan.

Motoren worden vooral gestolen in en rond de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en in de politieregio Limburg Zuid. In al deze politieregio's is het aantal diefstallen van motoren in 2003 gestegen. Alleen Utrecht laat een daling zien van 10,5 procent t.o.v. 2002. De merken Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, BMW en Harley-Davidson vormen al jaren de top 6 van gestolen motorrijwielen. Het diefstalrisico van motoren is veel hoger dan dat van personenvoertuigen. Van personenvoertuigen is het 0,28 procent en van motoren 0,4 procent. Het percentage dat wordt teruggevonden is slechts 23 procent, terwijl van de personenvoertuigen 67 procent wordt teruggevonden. Gezien de analyse wordt motorrijders geadviseerd de motor altijd aan de vaste wereld vast te maken. Speciaal bevestigings- en verankeringsmateriaal daartoe blijkt goed te beschermen. De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit adviseert gemeenten daarom meer en betere parkeervoorzieningen voor motoren te creëren.

Bron: RDW


Foto's Speelgoedrit 2004
Gepost op Dinsdag, 22 juni, 2004 door @ 13:05


Afgelopen zondag 20 juni is de vierde MAG Speelgoedrit verreden. Op onderstaande pagina kun je een fotoverslag van Ton Polak bekijken.

https://mag-nl.org/speelgoedrit


Staalkabels als vangrail?
Gepost op Woensdag, 16 juni, 2004 door @ 17:13

Juist nu de Motorrijders Actie Groep successen boekt op het gebied van motorvriendelijke geleiderails is er onder motorrijders commotie ontstaan - naar aanleiding van een krantenartikel in de Metro van dinsdag 15 juni 2004 - over plannen van de provincie Overijssel om langs de weg van Zwolle naar Ommen (de N340) staalkabels te plaatsen in de berm en op de as van de weg.

De staalkabel - of cable barrier - wordt genoemd in de plannen om van de N340 een zogenaamde stroomweg te maken. Door drie rijstroken aan te leggen en van één van de drie stroken een inhaalstrook te maken die om de anderhalve kilometer van rijrichting wisselt, krijgt verkeer uit beide richtingen om de beurt de kans om langzamer verkeer in te halen. Dit Zweedse principe vergroot de doorstroming van het verkeer. De MAG heeft in reactie op publicaties over de plannen contact gezocht met de provincie Overijssel.

Kijk voor meer informatie op http://www.motorrijdersactiegroep.nl


CBR: Splitsing in twee examens lijkt succesvol
Gepost op Dinsdag, 15 juni, 2004 door @ 16:15


Slagingspercentages bij motorexamen opvallend gestegen

De splitsing van het praktijkexamen motor in een examen voertuigbeheersing en een examen verkeersdeelneming lijkt een succes. Twee maanden na de invoering ligt het percentage geslaagden van beide CBR-examens samen gemiddeld bijna twintig procent hoger dan het examen dat tot 1 april dit jaar werd afgenomen. In april en mei slaagde negentig procent van de kandidaten in één keer voor het examen voertuigbeheersing, waarin uitsluitend bijzondere verrichtingen worden beoordeeld. 77,4 Procent slaagde voor het examen verkeersdeelneming (de rit op de weg). Bij het oude motorexamen slaagde doorgaans niet meer dan 65 procent van de kandidaten in één keer.

Volgens het CBR wordt de stijging veroorzaakt doordat de aspirant-motorrijder zich in het nieuwe systeem op één onderdeel kan concentreren. Dat komt de prestatie ten goede. Daarnaast werden de bijzondere verrichtingen en de verkeersdeelname voorheen in één examen getoetst. Daardoor ontbrak de tijd om onderdelen die op de weg fout gingen, te hertoetsen. Die tijd is er in de nieuwe opzet wel, waardoor een kandidaat de kans krijgt zichzelf te revancheren.

Bron: CBR

MAG-internetpagina weer bereikbaar
Gepost op Donderdag, 10 juni, 2004 door @ 11:03


De afgelopen twee dagen is er hard gewerkt aan het verbeteren van de webserver van de MAG. Hierdoor is de MAG-internetpagina tijdelijk op enekel plaatsen verminderd oproepbaar geweest, maar nu functioneert alles weer helemaal naar wens.

Nieuw kentekenbewijs per 1 juni 2004
Gepost op Vrijdag, 4 juni, 2004 door @ 10:40


Per 1 juni 2004 is er een nieuw kentekenbewijs. Volgens Europese afspraken mag het voertuigdocument dan alleen nog maar bestaan uit twee delen. De functie van het kentekenbewijs verandert niet en oude kentekenbewijzen hoeven niet omgewisseld te worden. Aan het Nederlandse kentekendocument zijn enkele gegevens toegevoegd, zoals het aantal zitplaatsen en de cilinderinhoud. Ook staan er Europese herkenningscodes op voor verplichte en optionele gegevens. Het huidige (oude) Nederlandse kentekenbewijs bestaat nu nog uit drie delen. Het nieuwe bewijs mag volgens Europese afspraken formeel alleen bestaan uit twee delen:

I. Deel I A - Voertuigbewijs. Hierop staan de voertuiggegevens. Deel I B - Tenaamstellingsbewijs. Hierop staan de gegevens van de voertuigbezitter.

II. Deel II - Overschrijvingsbewijs. Dit bewijs is nodig voor de overschrijving bij verkoop in Nederland en wordt per 1 juni 2004 ook gebruikt bij inschrijving in een andere lidstaat binnen de EU.

Het nieuwe deel I wordt in feite gevormd door het oude deel I en II. Het bestaande overschrijvingsbewijs vormt het nieuwe deel II. De verandering is het gevolg van een Europese richtlijn (1999/37). De richtlijn is bedoeld om het vrije verkeer binnen de EU te bevorderen. Daarom zijn er gezamenlijke afspraken gemaakt over:

- De naamgeving op het kentekenbewijs: alle elementen hebben een eenduidige naam, namelijk Deel I en Deel II;
- De herkenning van de gegevens door alle lidstaten: op alle kentekenbewijzen staan dezelfde verplichte gegevens;
- In geval van export: eenduidige inschrijving van bestaande voertuigen in een andere lidstaat.

De oude kentekenbewijzen blijven geldig.

Bron: RDW

Succesvol geleiderailproject Utrecht en MAG
Gepost op Donderdag, 3 juni, 2004 door @ 17:35


Een goede samenwerking tussen de provincie Utrecht en de Motorrijders Actie Groep (MAG) heeft er toe geleid dat in Utrecht op vijftien punten in totaal 3.000 meter motorvriendelijke geleiderails is geplaatst.

Kijk voor meer informatie en voor een overzichtskaart met alle locaties op:

http://www.motorrijdersactiegroep.nl/geleiderail

Op die pagina staat ook het laatste nieuws over de handtekeningenactie die de MAG voert voor motorvriendelijke geleiderail.


Werk in uitvoering
Gepost op Woensdag, 12 mei, 2004 door @ 16:50

De gemeente Hilversum heeft de daad bij het woord gevoegd en is hard aan het werk om de geleiderail langs Weg over Anna's Hoeve motorvriendelijk te maken.

Kijk voor meer informatie en fotomateriaal op:
http://www.motorrijdersactiegroep.nl/verkeer

Hilversum plaatst motorvriendelijke geleiderail
Gepost op Vrijdag, 7 mei, 2004 door @ 16:51

Op maandag 10 mei 2004 brengt de gemeente Hilversum beschermende onderplaten aan op de vangrail in de haakse bocht in de Weg over Anna's Hoeve. Daarmee reageert de gemeente op klachten van motorrijders en de Motorrijders Actie Groep (MAG). Toen de gemeente vorig jaar een nieuwe vangrail plaatste met ter versteviging om de meter een paaltje, wezen zij op de gevaren voor wegslippende motorrijders. Over een lengte van 76 meter worden nu stalen onderplaten onder de vangrail bevestigd. Rijkswaterstaat en de Provincie Utrecht hebben al eerder vergelijkbare maatregelen genomen, maar Hilversum is de eerste gemeente die de beschermplaten aanbrengt. De MAG heeft de gemeente Hilversum per brief officieel bedankt voor het plaatsen van de motorvriendelijke geleiderail.

In 2003 leidde constructief overleg tussen de provincie Utrecht en de MAG tot de plaatsing van de eerste motorvriendelijke geleiderail van Nederland, langs de N224 van Woudenberg naar Zeist. Inmiddels is deze provincie bezig met de realisatie van nog eens 3.000 meter motorvriendelijke geleiderail.

De MAG hoopt dat de gemeente Hilversum een voorbeeld mag zijn voor andere gemeentes en de provincie Noord-Holland, zodat dit initiatief ook in deze regio een vervolg krijgt. Om haar lobbytraject te ondersteunen is de MAG eind vorig jaar een handtekeningenactie gestart. De teller staat inmiddels op bijna 22.000 handtekeningen. Via de internetpagina van de MAG kunnen medestanders hun handtekening zetten en houdt de MAG iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen.

Een krantenartikel over de geleiderail in Hilversum kun je vinden op:

http://www.motorrijdersactiegroep.nl/media

Minder motordoden in 2003
Gepost op Donderdag, 29 april, 2004 door @ 8:52

In 2003 is het totaal aantal verkeersdoden met twee procent gestegen. Dit maakt minister Peijs van Verkeer en Waterstaat bekend op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres. In absolute aantallen steeg het aantal doden van 1.066 in 2002 tot 1.088 in 2003; het aantal geregistreerde ziekenhuisgewonden was 11.018 in 2002 en 10.596 vorig jaar.

Nederland blijft samen met Zweden en het Verenigd Koninkrijk in de top drie van de (verkeers)veiligste van de Europese Unie. Wel is de daling die sinds 1999 waarneembaar was, onderbroken. Het is volgens de minister echter te vroeg om te spreken van een trendbreuk. Eerder is voorgekomen dat het aantal verkeersdoden steeg waarna de dalende trend het jaar daarna weer doorzette.

Het aantal dodelijke slachtoffers onder motorrijders is gedaald van 101 in 2002 naar 96 in 2003.

(Bronnen: ministerie Verkeer en Waterstaat/CBS).

MAG-informatiedag zaterdag 17 april 2004
Gepost op Woensdag, 14 april, 2004 door @ 10:50

De Motorrijders Actie Groep (MAG), belangenvereniging voor motorrijders, informeert motorrijders en andere geïnteresseerden over de noodzaak van collectieve, onafhankelijke belangenbehartiging en over de meest recente werkzaamheden van de MAG. Zij doet dit op zaterdag 17 april 2004 tussen 11.00 en 17.00 uur bij Koeman Motoren in Huizen.

De MAG houdt zich al meer dan 15 jaar bezig met de collectieve belangenbehartiging van motorrijders. Zij doet dit door zich proactief in te zetten om wet- en regelgeving te beïnvloeden en door zich actief tegen onzinnige wet-en regelgeving voor motorrijders te verzetten.

In 2003 was de MAG verantwoordelijk voor de realisatie van de eerste motorvriendelijke geleiderail in Nederland. Inmiddels wordt van deze geleiderail met absorberende beschermplaat tot aan het wegdek het vierde exemplaar geplaatst en heeft de provincie Utrecht voor deze zomer gepland om nog eens drie kilometer motorvriendelijke geleiderail te plaatsen.

Begin maart 2004 startte de belangenvereniging met de voorjaarscampagne ‘Motorrijders gaan weer op weg', een informatieactie waarbij alle weggebruikers tips krijgen aangedragen om zich in het voorjaar bewust te worden van de ontwakende motorrijders. Ook de motorrijders worden in deze folder uitgebreid geïnformeerd over wat zij zelf allemaal kunnen doen om ongevallen te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat in meer van de helft van de ongevallen die tussen motorrijders en automobilisten plaatsvindt de automobilist de motorrijder over het hoofd had gezien. Deze wetenschap en het jaarlijks terugkerende zwarte weekeinde (in het eerste mooie weekeinde vallen elk jaar weer slachtoffers) heeft de MAG doen besluiten dit jaar te starten met de campagne.

Niet alleen over deze zaken, maar over alles wat de MAG op het gebied van verkeer, motorsport en in het algemeen doet kunnen geinteresseerden zich laten informeren. Daarnaast is er de gelegenheid plaats te nemen in twee aanwezige vrachtwagens, om te ervaren hoe de dodehoekspiegels- en camera's een vrachtwagenchauffeur onderweg helpen. Het geheel wordt voorzien van spektakel door optredens van het AvZ Stuntridingteam en voor de kleintjes is er een grabbelton.

Iedereen is op zaterdag 17 april tussen 11.00 en 17.00 uur welkom bij Koeman Motoren in Huizen (N-H).

MAG eert Jack Middelburg
Gepost op Zondag, 11 april, 2004 door @ 20:37

De Motorrijders Actie Groep (MAG), belangenvereniging voor motorrijders, heeft op zaterdag 10 april 2004 de motorontmoetingsplek bij het TT Circuit in Assen officieel de naam Jack Middelburgplein gegeven.

De omgeving van het TT Circuit heeft op motorrijders altijd een magische aantrekkingskracht gehad. In 2002 is door de MAG, pal naast het TT Circuit te Assen, een nieuwe motorontmoetingsplek gerealiseerd in samenwerking met het TT Circuit en de gemeente Assen. Deze plek is op 10 april 2004 genoemd naar een van Nederlands grootste motorcoureurs, Jack Middelburg. De onthulling van het naambord is verricht door Jacky Middelburg jr., die voor deze speciale gelegenheid op de oude racemotor van zijn vader naar de ontmoetingsplek reed.

Kijk voor informatie over de motorontmoetingsplaats en voor foto's van de naamgeving op:

http://www.motorrijdersactiegroep.nl/info/jmp


Motoraanhangers in Spanje toegestaan
Gepost op Vrijdag, 26 maart, 2004 door @ 16:01

De Spaanse overheid gaat eindelijk handelen naar de verplichting die Europese wetgeving voorschrijft, en zal motorfietsen met een aanhanger op haar grondgebied toestaan. De FEMA heeft nauw samengewerkt met de Europese Commissie om Spanje te dwingen het principe van vrijheid van verkeer binnen de Europese Unie te respecteren. De FEMA is echter nog niet klaar, want de Spaanse overheid heeft enkele zinloze voorwaarden gesteld.

Motorrijders die van plan zijn hun vakantie door te brengen in Spanje kunnen nu hun aanhanger meenemen, zonder het risico te lopen om aan de grens te worden tegengehouden en toegang tot het land te worden ontzegd. Dit is het gevolg van een klacht die, dankzij inspanningen van de FEMA, in 1998 door de Europese Commissie is ingediend bij het Europese Hof van Justitie tegen de Spaanse overheid. Spanje bleek inderdaad in strijd te handelen met het recht op vrij verkeer van goederen en personen. De ban op motorfietsen met aanhanger is nu in een Koninklijk Besluit vastgelegd.

De FEMA is nog volop bezig met dit onderwerp, want er zijn in het Koninklijk Besluit enkele zinloze beperkingen voor motorfietsen met aanhanger opgenomen. De onzinnigste beperking is dat motorfietsen alleen overdag met aanhanger mogen rijden, en dan nog alleen onder omstandigheden van goed zicht. Met andere woorden: als het zonnig is! Bovendien moeten motorfietsen met aanhanger zich houden aan een maximum snelheid die tien procent lager ligt dan de maximum snelheid voor het overige verkeer. Aangezien er geen enkel bewijs is dat deze beperkingen rechtvaardigt, zal de FEMA proberen deze beperkingen van tafel te krijgen.

Motorrijders die met een aanhanger naar Spanje willen, kunnen contact opnemen met de FEMA en de volledige tekst van de nieuwe Spaanse wet aanvragen, zodat ze goed beslagen ten ijs komen als ze onverhoopt toch worden tegengehouden door een Spaanse grenswacht die nog niet van de regeling op de hoogte is. E-mail: fema@chello.be

De Motorrijders Actie Groep is de Nederlandse vertegenwoordiger binnen de Federation of European Motorcyclists' Associations (FEMA), een samenwerkingsverband waarin 22 Europese motorrijdersorganisaties opkomen voor de belangen van motorrijders.


Onthulling MAG-bordje in Krabbendijke
Gepost op Donderdag, 18 maart, 2004 door @ 10:59

Op zaterdag 20 maart 2004 wordt een MAG-bordje overhandigd aan Frans Ots, eigenaar van Eetcafé de Krab in Krabbendijke, Zeeland. Johan van de Swaluw, zanger van de Zeeuwse RockBand Surrender zal het bordje aan de muur komen spijkeren en misschien dat Surrender daarna nog wel een paar nummertjes wil spelen om de stemming er goed in te krijgen! Aanvang: 14.00 uur.

Rond 16.00 uur zal er vervolgens een demonstratie gegeven worden door AvZ Stuntridingteam. Dus kom even langs voor een drankje en een babbeltje, het zal zeker gezellig worden.

Nieuw MAG-bestuur
Gepost op Zondag, 14 maart, 2004 door @ 17:28

Tijdens de Algemene Vergadering van de Motorrijders Actie Groep (MAG) op zondag 14 maart 2004 is het nieuwe MAG-bestuur gekozen.

Het MAG-bestuur bestaat nu uit:
Wanda Dijkhorst - voorzitter
Jeannette Timmer - secretaris
Michel Oskam - penningmeester
Nico Perk - algemeen bestuurslid

Jeannette Timmer en Michel Oskam zijn nieuw in het bestuur; bestuurslid Harold Verra was op eigen verzoek niet herkiesbaar.


Al ruim 20.000 handtekeningen voor motorvriendelijke geleiderails
Gepost op Donderdag, 4 maart, 2004 door @ 12:27

De Motorrijders Actie Groep (MAG), belangenvereniging voor motorrijders, is tijdens de afgelopen MotoRAI gestart met een handtekeningenactie voor motorvriendelijke geleiderails. De MAG wil hiermee aantonen dat motorrijders de MAG steunen in de eis om vangrails op de Nederlandse wegen motorvriendelijk te maken.

Op donderdag 4 maart is het aantal binnengekomen handtekeningen opgelopen tot ruim 20.000!

De MAG is van mening dat het aantal doden en gewonden onder motorrijders, als gevolg van het in aanraking komen met een geleiderail, drastisch gereduceerd kan en moet worden (in Europa is 10 tot 15 procent van de dodelijke ongevallen onder motorrijders het gevolg van een motoronvriendelijke vangrailconstructie) en vecht al jaren voor een aanpassing van de vangrail.

De actie loopt nog steeds; via de MAG-internetpagina kunnen medestanders hun handtekening zetten en houdt de MAG iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen.

http://www.motorrijdersactiegroep.nl/geleiderail

Motorrijders betreuren betonnen rijbaanscheiding op snelweg
Gepost op Maandag, 1 maart, 2004 door @ 12:14

De Motorrijders Actie Groep (MAG), belangenvereniging voor motorrijders, heeft per brief aan de gemeente Rijswijk en Rijkswaterstaat Zuid-Holland gevraagd om duidelijke informatieverstrekking bij en goede zichtbaarheid van de voorgenomen rijbaanscheiding in de bocht vanaf de Diepenhorstlaan in de Plaspoelpolder naar de A4 bij Rijswijk.

In reactie op de berichtgeving in de Haagse Courant van 26 februari 2004, waarin de gemeente Rijswijk en Rijkswaterstaat Zuid-Holland het besluit tot plaatsing van verhoogde rijbaanscheiding kenbaar maakt, is de MAG door motorrijders benaderd voor een reactie hierop.

De MAG staat deze keer echter met haar rug tegen de muur. Zij ziet zich hier namelijk geconfronteerd met een oplossingsmaatregel die het gevolg is van gedrag van een deel van de groep die zij vertegenwoordigt. De gemeente Rijswijk en Rijkswaterstaat Zuid-Holland hoopt met deze maatregel motorrijders te ontmoedigen om de weg als racecircuit te gebruiken. Dat een grote groep motorrijders hierdoor nu mogelijk het risico loopt ongewenst in aanraking te komen met de verhoogde rijbaanscheiding doet de MAG pijn.

De MAG begrijpt de wens van wegbeheerders om op bepaalde wegen een verhoogde rijbaanscheiding aan te brengen om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar een dergelijke maatregel mag naar haar mening geen onnodige risico's voor motorrijders opleveren. Daarom pleit de MAG bij de gemeente Rijswijk en Rijkswaterstaat Zuid-Holland voor duidelijke informatieverstrekking door het plaatsen van waarschuwingsborden en een verbeterde zichtbaarheid van de rijbaanscheiding door het gebruik van afwijkende kleurmarkeringen.

De MAG heeft inmiddels de mondelinge toezegging voor de plaatsing van de waarschuwingsborden gekregen. De MAG eist hiernaast ook een duidelijke kleurmarkering van de betonnen rijbaanscheiding omdat de rijbaanscheiding op moet vallen ten opzichte van de kleur van het asfalt. Daarnaast is de MAG nog steeds van mening dat deze bocht zou moeten worden voorzien van een motorvriendelijke geleiderail.


Vangrailsucces voor de MAG
Gepost op Woensdag, 11 februari, 2004 door @ 15:32

De gemeente Hilversum gaat motorrijders een dienst bewijzen door een gevaarlijk stuk vangrail te beveiligen met een speciale plaatconstructie. De Dienst Gemeentewerken is gisteren al met een aannemer ter plekke gaan kijken en wacht nu de offerte af. Het streven is om de zaak voor de zomer in orde te hebben. Het is de liefhebbers van tweewielige motorvoertuigen sinds afgelopen herfst een doorn in het oog: de nieuwe vangrail in de haakse bocht in de Weg over Anna's Hoeve, net voorbij de berg. Politieman Dick Bakker, de motorliefhebber die de kat de bel aanbond en die ook de belangenclub Motorrijders Actie Groep (MAG) mobiliseerde, noemde de ontstane situatie levensgevaarlijk, vooral bij nat weer.

Bron: De Gooi- en Eemlander, 10 februari 2004.

Kijk voor het volledige artikel en voor meer informatie over veilige geleiderails op internetpagina:

http://www.motorrijdersactiegroep.nl/geleiderail

Verkeersminister stelt motorrijders teleur
Gepost op Dinsdag, 6 januari, 2004 door @ 11:48

De Motorrijders Actie Groep (MAG), belangenvereniging voor motorrijders, is verbaasd over de reactie van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat. De MAG vroeg de minister in november om een reactie op het feit dat de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) een advies van haar voorganger, De Boer, naast zich neer had gelegd. In dit advies, van juni 2003, vroeg minister De Boer de VNG haar leden op de gevaren van de dynamische verkeersdrempel voor motorrijders te wijzen.

De MAG is van mening dat de dynamische drempel gevaar oplevert omdat deze onnodige risico's voor motorrijders met zich meebrengt. Wanneer de dynamische drempel door sensoren in het wegdek wordt geactiveerd, schieten er twee stalen balken uit het wegdek omhoog. Lichamelijk letsel of mechanische schade als gevolg van een verkeersremmer is voor de MAG onaanvaardbaar.

De MAG had de minister gevraagd welke actie zij zou gaan ondernemen om de gemeenten alsnog te informeren. In haar reactie heeft ze te kennen gegeven dat zij hiertoe niet zal overgaan omdat gemeenten autonoom kunnen handelen. De MAG kan daarvoor begrip opbrengen, maar vindt wel dat de gemeenten op de hoogte gebracht moeten worden van verkeersmeubilair dat onnodig gevaar voor weggebruikers en daarmee mogelijke aansprakelijkheidsstelling van de gemeenten, met zich meebrengt.

De MAG overweegt op dit moment het advies van de VNG, om de gemeenten dan maar zelf te gaan informeren, ter harte te nemen.

Motorvriendelijke geleiderails in tv-programma MotorXperience
Gepost op Woensdag, 24 december, 2003 door @ 8:15

De Motorrijders Actie Groep (MAG), belangenvereniging voor motorrijders, krijgt steun van de programmamakers van MotorXperience voor haar lobby voor de motorvriendelijke geleiderails. In het nieuwe motorprogramma wordt zondag 28 december 2003 vanaf 17.30 uur bij SBS 6 kort aandacht besteed aan deze ook voor motorrijders rechtvaardige geleiderail.

De MAG is van mening dat het aantal doden en gewonden onder motorrijders als gevolg van het in aanraking komen met een geleiderail drastisch gereduceerd kan en moet worden (in Europa is 10 tot 15 procent van de dodelijke ongevallen onder motorrijders het gevolg van een motoronvriendelijke vangrailconstructie) en vecht al jaren voor een aanpassing van de vangrail. Eerder dit jaar heeft constructief overleg tussen de provincie Utrecht en de MAG geleid tot de plaatsing van de eerste motorvriendelijke geleiderail van Nederland, langs de N224 van Woudenberg naar Zeist. Kort daarop besloot Rijkswaterstaat Noord-Holland om een proef te starten met een motorvriendelijke constructie op de geleiderail langs de verbindingsweg van de A1 naar de A6 (Amsterdam-Almere).

Om haar lobbytraject te ondersteunen is de MAG een handtekeningenactie gestart. Zij hoopt hiermee te bereiken dat ook in andere provincies en in de Tweede Kamer de veiligheid van motorrijders hoog op de agenda komt en dat snel zal worden begonnen met het aanpassen van de huidige vangrailconstructies.

Via de internetpagina van de MAG kunnen medestanders hun handtekening zetten en houdt de MAG iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen.

http://www.motorrijdersactiegroep.nl

MAG start handtekeningenactie motorvriendelijke geleiderails
Gepost op Donderdag, 20 november, 2003 door @ 19:55

De Motorrijders Actie Groep (MAG), belangenvereniging voor motorrijders, start op 27 november tijdens de MotoRAI met een handtekeningenactie voor motorvriendelijke geleiderails. De MAG wil hiermee aantonen dat motorrijders de MAG steunen in de eis om vangrails op de Nederlandse wegen motorvriendelijk te maken.

De MAG is van mening dat het aantal doden en gewonden onder motorrijders, als gevolg van het in aanraking komen met een geleiderail, drastisch gereduceerd kan en moet worden (in Europa is 10 tot 15 procent van de dodelijke ongevallen onder motorrijders het gevolg van een motoronvriendelijke vangrailconstructie) en vecht al jaren voor een aanpassing van de vangrail. Eerder dit jaar heeft constructief overleg tussen de provincie Utrecht en de MAG geleid tot de plaatsing van de eerste motorvriendelijke geleiderail van Nederland.

De MAG ziet de handtekeningenactie als ondersteuning voor haar lobbytraject en hoopt te bereiken dat ook in andere provincies en in de Tweede Kamer de veiligheid van motorrijders hoog op de agenda komt en dat snel zal worden begonnen met het aanpassen van de huidige vangrailconstructies.

De actie duurt tot en met februari 2004 en via de internetpagina www.motorrijdersactiegroep.nl kunnen medestanders hun handtekening zetten en houdt de MAG iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen.

http://www.motorrijdersactiegroep.nl


Overleg MAG en Rijkswaterstaat verkeersknooppunt Ypenburg
Gepost op Donderdag, 20 november, 2003 door @ 14:22

In oktober 2003 is een motorrijder zwaar ten val gekomen op het verkeersknooppunt Ypenburg op de A4 bij Den Haag. Hij is in aanraking gekomen met de vangrail en is daardoor zwaar gewond geraakt. Op het betrokken knooppunt zijn eerder ook al (dodelijke) ongevallen gebeurd waar motorrijders bij betrokken waren.

Dit was aanleiding voor de Motorrijders Actie Groep (MAG) om spoedoverleg te vragen met de wegbeheerder, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Dienstkring Haaglanden. Het eerste probleem dat tijdens het overleg door Rijkswaterstaat op tafel werd gelegd, was het feit dat op de betreffende locatie veelvuldig te hard gereden wordt door motorrijders en dat het knooppunt wordt gebruikt voor klaverbladraces. De MAG heeft vervolgens duidelijk gemaakt dat het probleem tweeledig is: de reden waarom een motorrijder onderuit gaat en het letsel dat na een valpartij wordt veroorzaakt door het in aanraking komen met de vangrail.

De reden van een ongeval kan het gedrag van de motorrijder zijn, maar ook de conditie van de weg, een inschattingsfout van de motorrijder, zand of olie op de weg of een aanrijding met een andere weggebruiker. De MAG is van mening dat - ongeacht de oorzaak van de valpartij - de vangrail ook voor motorrijders een veiligheidsinstrument dient te zijn, waarmee onnodig letsel kan worden voorkomen.

De MAG heeft tijdens het overleg de geleiderail bij Austerlitz als voorbeeld genoemd, omdat dit het perfecte voorbeeld is van wat de MAG wil. Het is namelijk niet haalbaar om per direct heel Nederland vol te zetten met aangepaste geleiderails, maar de MAG wil dat wegbeheerders wel beginnen met het aanpassen van de geleiderails in gevaarlijke bochten en langs op- en afritten.

Rijkswaterstaat heeft voorafgaand aan het gesprek aangegeven dat men geen toezeggingen kon doen, maar er is wel een vervolgtraject afgesproken: de MAG-werkgroep verkeer zal de komende weken de bestaande geleiderails langs de wegen in beheer van de Dienstkring Haaglanden van Rijkswaterstaat gaan beoordelen op motorveiligheid en de Dienstkring zal intussen de mogelijkheden onderzoeken om aan de wens van de MAG te kunnen voldoen, namelijk het op korte termijn aanpassen van de geleiderails op het betrokken knooppunt.

MAG werkt mee aan tv-programma Goed verkeer(d)
Gepost op Dinsdag, 18 november, 2003 door @ 13:50

Namens de Motorrijders Actie Groep (MAG) leverden Edwin Vermeer en Maarten Dekker op dinsdagmorgen 18 november een bijdrage aan de opname voor het verkeersinformatieprogramma Goed verkeer(d).

Goed verkeer(d) gaat over alledaagse situaties in het verkeer die soms onduidelijk zijn of waarvan de kennis in de loop der tijd is weggezakt. Want we maken allemaal wel eens een verkeerssituatie mee waarbij we ons afvragen: hoe zit het ook al weer? Het televisieprogramma, dat dagelijks op de regionale tv-zender RTV Utrecht een verkeersvraag uitzendt, heeft als doel om mensen aan het denken zetten over verkeersveiligheid en ze te verleiden tot veiliger verkeersgedrag.

De opnames van 18 november gingen over de motorrijder in de file. Hiervoor werd bij Maarten een camera op zijn motor gemonteerd en reed Edwin met cameraman achterop hier achteraan. Niet alleen bij de motorgerelateerde opnames vervult de MAG een rol; ook bij de overige onderwerpen die aan bod komen, is de MAG betrokken.

De uitzending van de opgenomen beelden vindt plaats op donderdag 11 december 2003 om 18.25 uur bij RTV Utrecht. Goed verkeer(d) is een samenwerkingsproject van RTV Utrecht en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht.

Dynamische drempel: gemeenten negeren minister en motorrijders
Gepost op Dinsdag, 18 november, 2003 door @ 12:21

Persbericht MAG - 17 november 2003

Verkeersminister en motorrijders worden genegeerd door Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De Motorrijders Actie Groep (MAG), belangenvereniging voor motorrijders, heeft in mei 2003 aan toenmalig minister De Boer vragen gesteld over de dynamische verkeersdrempel. De MAG is van mening dat de dynamische drempel gevaar oplevert omdat deze onnodig risico voor motorrijders met zich meebrengt. Wanneer de dynamische drempel door sensoren in het wegdek wordt geactiveerd, schieten er twee stalen balken uit het wegdek omhoog. Lichamelijk letsel of mechanische schade als gevolg van een verkeersremmer is voor de MAG onaanvaardbaar.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het verzoek van de minister van Verkeer en Waterstaat om hun leden te informeren over de problematiek, de oplossing en mogelijke schadeclaims van motorrijders die schade oplopen door dynamische verkeersdrempels naast zich neergelegd. De MAG weigert deze uitleg te accepteren en heeft minister Peijs om opheldering gevraagd.

Kijk voor het volledige persbericht en voor achtergrondinformatie op:

http://www.motorrijdersactiegroep.nl

Verbod op radardetectoren
Gepost op Dinsdag, 18 november, 2003 door @ 11:48

Radardetectoren zijn vanaf 1 januari 2004 verboden, zo meldt het Openbaar Ministerie. Radardetectoren oftewel radarverklikkers zijn apparaten die bestuurders van voertuigen waarschuwen voor snelheidscontroles. Het gebruik van radarverklikkers ondermijnt deze snelheidscontroles waardoor de verkeersveiligheid negatief wordt beïnvloed. Het verbod richt zich zowel op de handel in de betreffende apparaten als op de aanwezigheid ervan in voertuigen.

De politie zal het verbod op de radardetector volgend jaar meenemen in de reguliere controles. Vanaf volgend jaar staat op de aanwezigheid van een radardetector in een voertuig een boete van 250 euro en het apparaat zal in beslag worden genomen. De verkoop van de radardetector is een economisch delict.

Het verbod beperkt zich tot radarverklikkers. Er wordt gewerkt aan een ruimer verbod. In dat verband kan gedacht worden aan apparaten die met behulp van laserstralen de meetapparatuur van de politie verstoren.

Bron: Openbaar Ministerie

Problemen emailserver MAG
Gepost op Vrijdag, 17 oktober, 2003 door @ 15:16

Beste abonnee's van de MAG-News lijst,

Het kan zijn dat u de afgelopen dagen meerdere keren hetzelfde bericht heeft ontvangen.
Dit was gelegen in het feit dat er ernstige problemen waren met de mailserver.
Deze problemen zijn nu opgelost en alles werkt weer naar behoren.

Excuses voor het ongemak.

Harold Verra, webmaster MAG NL

Motorrijders vragen spoedoverleg vangrails
Gepost op Vrijdag, 17 oktober, 2003 door @ 15:10

Op zondag 12 oktober 2003 is bij een ongeval op de A4/Diepenhorstlaan in
Rijswijk een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder kwam ten
val en schoof tegen een van de palen waarop de vangrail bevestigd is.


De Motorrijders Actie Groep (MAG), belangenvereniging voor motorrijders, is
van mening dat het aantal doden en gewonden onder motorrijders, als gevolg
van het in aanraking komen met een geleiderail, drastisch gereduceerd kan
en moet worden (in Europa is 10 tot 15 procent van de dodelijke ongevallen
onder motorrijders het gevolg van een motoronvriendelijke
vangrailconstructie) en vecht al jaren voor een aanpassing van de vangrail.


De MAG heeft naar aanleiding van het ongeval op de A4 een spoedoverleg
aangevraagd met het Hoofd Dienstkring van Rijkswaterstaat, de ter plaatse
verantwoordelijke wegbeheerder.


Eerder dit jaar heeft constructief overleg tussen de provincie Utrecht en
de MAG geleid tot de plaatsing van de eerste motorvriendelijke geleiderail
van Nederland. De MAG hoopt met het spoedoverleg te bereiken dat ook in de
provincie Zuid-Holland (en daarna de rest van Nederland) de veiligheid van
motorrijders hoog op de agenda komt en dat snel zal worden begonnen met het
aanpassen van de huidige vangrailconstructies.


Zie ook: https://mag-nl.org/geleiderail

Ludieke actie motormuseum
Gepost op Zondag, 10 augustus, 2003 door @ 12:53


De realisatie van het American Motorcycle Museum in Raalte ondervindt (opnieuw) ernstige vertragingen. Oorzaak: Een financieel gezonde exploitatie van het museum in combinatie met een restaurant lijkt niet mogelijk te zijn. De plaatselijke Raalter horeca heeft bedongen dat in het restaurant bij het museum geen geluid boven 80 db(A) geproduceerd mag worden. Daarnaast zijn mechanisch versterkte muziek (CD-speler) en live-muziek uit den boze. Dit alles staat in een overeenkomst die museumeigenaar Max Middelbosch in februari 2003 onder grote druk heeft getekend. Zonder horeca is de exploitatie van een museum echter niet rendabel, waardoor de komst van het museum nu op losse schroeven staat. Dit heeft de Vrienden van het Museum aangezet tot het organiseren van een ludieke actie in de vorm van een petitie.

In het weekend van 16 en 17 augustus kunnen alle sympathisanten van het museum in Raalte een petitie komen tekenen waarin de Raalter horeca wordt opgeroepen op een positieve en constructieve manier mee te werken aan de vestiging van het museum door af te zien van de geëiste beperkingen. Zaterdag 16 augustus richt de actie zich in het bijzonder op de inwoners van Raalte die door deze affaire ook nog eens moeten opdraaien voor de schade die uit alle vertragingen voortvloeit. Zondag 17 augustus worden zoveel mogelijk motorrijders en andere sympathisanten van het museum uitgenodigd naar Raalte te komen om een petitie te ondertekenen. De rit kan gecombineerd worden met een bezoek aan het museum in aanbouw, waar een aantal van de mooiste motoren te zien zal zijn.

Wie niet persoonlijk naar Raalte kan komen, kan de petitie downloaden en uitprinten op http://www.harley-indian-museum.nl

Weer stijging aantal motordiefstallen
Gepost op Dinsdag, 15 juli, 2003 door @ 14:25


In de eerste zes maanden van 2003 werden 13.135 voertuigen gestolen. Dat waren er 2.239 minder dan in het eerste halfjaar van 2002, een daling van 14,6 procent. Hiermee wordt de in december 2002 ingezette daling van de diefstaltrend voortgezet.

Motorfietsen vormen echter een uitzondering op de dalende diefstaltrend. Het aantal motordiefstallen steeg van 766 in het eerste halfjaar van 2002 tot 895 in het afgelopen halfjaar, een stijging met 16,8 procent.

In de afgelopen jaren steeg vooral het aantal jonge personenauto's dat werd gestolen (voertuigen van 0 t/m 3 jaar oud). Die stijging is in het afgelopen halfjaar omgezet in een daling. Zo groeide het aandeel van de jonge auto's in het totaal van de gestolen auto's van 13,8 procent in 1998 naar 18,9 procent in 2002. In het eerste halfjaar van 2003 daalde het aandeel van de jonge auto's naar 16,8 procent. De daling in deze categorie is van groot belang, omdat van de jongere gestolen auto's slechts minder dan 40 procent wordt teruggevonden. Van de gestolen auto's van 4 jaar en ouder komt 68 procent terug. Jongere en duurdere auto's zijn in het algemeen goed beveiligd tegen diefstal. Dat zij toch worden gestolen, komt doordat de dieven in het bezit komen van de originele sleutels. Opvallend en zorgelijk is de ontwikkeling dat in woningen wordt ingebroken met als enig doel de autosleutels te bemachtigen.

Het aantal gestolen aanhangwagens bleef in het afgelopen halfjaar nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2002. Wel steeg het percentage dat na diefstal werd teruggevonden van 16,4 procent in 2002 tot 26,9 procent in 2003. Deze gunstige ontwikkeling is volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit te danken aan het feit dat ook aanhangwagens en caravans sinds 1 september 2002 een eigen kenteken hebben. Hierdoor wordt de registratie verbeterd en kunnen gestolen objecten gemakkelijker worden geïdentificeerd en terugbezorgd.

Bron: Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.

Eerste motorvriendelijke geleiderail krijgt navolging
Gepost op Dinsdag, 1 juli, 2003 door @ 12:54


Na de onthulling door de Motorrijders Actie Groep (MAG) en de provincie Utrecht van de eerste motorvriendelijke geleiderail in Nederland, aan de N224, de provinciale weg van Woudenberg naar Zeist, is nu de eerste rijksweg aan de beurt.

Rijkswaterstaat Noord-Holland bevestigt in de week van 7 tot en met 11 juli 2003 een beschermende stalen plaat op de geleiderail langs de verbindingsweg van de A1 naar de A6 (Amsterdam-Almere). De plaat voorkomt dat motorrijders die onderuitgaan onder de open vangrail terechtkomen. De motorrijdersbescherming is vooral bedoeld voor plaatsen met scherpe bochten, zoals op- en afritten.

Motorrijders die bij een ongeval tegen een open geleiderail aankomen, raken vaak erstig gewond. Door de geleiderail te voorzien van een stalen plaat, kan de motorrijder niet onder de geleiderail belanden of tegen de stalen poten botsen. Het plaatsen van de stalen platen vindt plaats tussen 7 en 11 juli tussen 21.00 en 5.00 uur, met een doorloop naar de week van 14 juli.

De MAG ziet de plaatsing van deze motorvriendelijke voorziening als een bevestiging van haar langdurige lobby om de verkeersveiligheid voor motorrijders bij alle wegbeheerders hoog op de agenda te krijgen.

Geleiderail op Radio 2
Gepost op Maandag, 30 juni, 2003 door @ 16:18


Naar aanleiding van de onthulling van de motorvriendelijke geleiderail op maandag 23 juni jl. is motorrijdend Tweede-Kamerlid Harry van Bommel (SP) benaderd door Radio 2 voor een interview.

Het interview is opgenomen bij de geleiderail aan de N224 en zal dinsdag 1 juli worden uitgezonden in het Radio 2-programma Ontbijtradio. Het programma duurt van 06.00 tot 09.00 uur, het interview staat gepland voor 07.30 uur (onder voorbehoud).

Historische dag voor motorrijders
Gepost op Maandag, 23 juni, 2003 door @ 21:42


Maandag 23 juni 2003 is een historische dag voor motorrijdend Nederland. Op deze dag is namelijk de eerste (maar zeker niet de laatste) motorvriendelijke geleiderail onthuld.

Deze motorvriendelijke geleiderail is tot stand gekomen na een intensieve samenwerking tussen de provincie Utrecht en de Motorrijders Actie Groep.

Kijk voor meer informatie op de MAG-internetpagina https://mag-nl.org

MAG-fileactie trekt veel belangstelling
Gepost op Dinsdag, 17 juni, 2003 door @ 11:12


De MAG-actie om op dinsdag 17 juni bij tankstations langs drukke snelwegen folders uit te delen met de gedragscode filerijden Samenspel in de file is niet alleen positief ontvangen door automobilisten en motorrijders, maar heeft ook geleid tot veel belangstelling van de media.

Zo was de MAG in de ochtend te horen in de radiouitzendingen van Radio 1, 2 en 3, en waren er op de verschillende locaties journalisten van o.a. Omroep Utrecht (radio en tv), ANP, Omroep Gelderland (radio en tv) en Radio West.

De gedragscode Samenspel in de file is opgesteld door het Motorplatform. Je vindt de complete gedragscode op de MAG-internetpagina https://mag-nl.org

Motorrijders informeren filerijders over gedragscode
Gepost op Donderdag, 5 juni, 2003 door @ 11:30


Dinsdag 17 juni 2003 wordt de gedragscode ‘Samenspel in de file’ bij een aantal benzinestations in Nederland aan medeweggebruikers uitgedeeld door de belangenvereniging voor motorrijders, de Motorrijders Actie Groep (MAG).

Sinds 1991 is het niet meer verboden voor een motorrijder om langzaam tussen de file door te rijden. Veel andere weggebruikers, maar ook motorrijders, weten dat niet. Daarom gaat de MAG de folders uitdelen aan medeweggebruikers bij een aantal benzinestations in Nederland.

Motorrijders hoeven niet achteraan in de file aan te sluiten omdat een motorrijder die achter een rij auto’s is opgesteld zeer kwetsbaar is bij een kop-staartbotsing. Bovendien is het stilstaan van de motorrijder een belasting van de koeling van mens en machine. Ook wordt de file onnodig langer als ook motorrijders in de rij aansluiten.

In de folder ‘Samenspel in de file’ - uitgebracht door verschillende organisaties, verenigd in het Landelijk Motorplatform - staat de gedragscode voor motorrijders en andere weggebruikers beschreven. Door samenspel tussen de motorrijder en de medeweggebruiker kan het passeren in de file sneller en veiliger. De medeweggebruiker wordt gevraagd het verkeer achter hem goed in de gaten te houden. Wanneer hij wisselt van rijstrook dan dient hij goed in de spiegel te kijken en de richtingaanwijzer te gebruiken. Van de motorrijder wordt verwacht dat hij zijn snelheid aanpast en dat hij alert is op onvoorzichtig gedrag van de voorliggers.

De MAG hoopt met deze actie te bereiken dat medeweggebruikers bewuster worden van motorrijders op de weg en dat medemotorrijders geïnformeerd worden over de gedragscode.

Je vindt de gedragscode op de MAG-internetpagina, onder informatie > file rijden.

https://mag-nl.org


Zwitserse motorrijders demonstreren
Gepost op Dinsdag, 27 mei, 2003 door @ 16:50


Op 17 mei 2003 heeft MAG-zusterorganisatie IG Motorrad in Zwitserland een demonstratie georganiseerd waaraan ruim 35.000 motorrijders hebben deelgenomen.

Kijk voor een verslag met foto's op http://www.fema.nl

MAG-voorzitter in Moto73
Gepost op Zondag, 25 mei, 2003 door @ 17:03

In de Moto73 die nu in de winkel ligt (no. 11, 22 mei/4 juni) staat een uitgebreid interview met MAG-voorzitter Wanda Dijkhorst.

Je kunt het interview ook vinden op de MAG-internetpagina.

https://mag-nl.org

Sterke emoties bij motorrijders
Gepost op Zaterdag, 24 mei, 2003 door @ 17:20

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV heeft onderzocht welke emoties in het verkeer voorkomen. Met dit rapport zet de SWOV een eerste stap naar inzichten in het ontstaan en verloop van emoties bij verkeersdeelnemers en het effect ervan op de verkeersveiligheid: een novum binnen de verkeerspsychologie in Nederland. Uit het onderzoek is gebleken dat bij motorrijders zowel vreugde als boosheid meer voorkomt dan bij andere weggebruikers.

Welke specifieke emotie er ontstaat, hangt af van het positieve of negatieve gevoel, maar ook van andere factoren. Zo ontstaat boosheid meestal als er iets negatiefs gebeurt, als de mate van controle hoog is en er iemand anders in de buurt is die we de schuld kunnen geven. Om de relevantie voor de verkeersveiligheid preciezer in te schatten is het volgens het SWOV nodig het ontstaan, het verloop en de gedragsgevolgen van emoties in het verkeer te onderzoeken. Daarom is gekeken naar een aantal specifieke kenmerken van emoties die voorkomen in de verkeerssituatie. Diverse verkeersdeelnemers werd gevraagd om gedurende een week een dagboekje bij te houden waarin zij per verplaatsing gegevens moesten noteren over de verplaatsing en de ervaren emoties.

De meest gerapporteerde emoties onder de ondervraagden zijn vreugde (54%) en boosheid (22%). In de helft van alle verplaatsingen ervaart men dus vreugde; in een op de vijf verplaatsingen ervaart men boosheid. Men heeft bij lopen en fietsen ongeveer 1,5 keer zo vaak een emotie als bij auto- en motorrijden. Dit geldt met name voor vreugde. Boosheid komt tijdens wandelen niet vaak voor: 2,5 keer minder dan tijdens fietsen. Verkeersdeelnemers beleven gemiddeld één emotie per half uur. Positieve emoties komen ongeveer elke 50 minuten voor, terwijl negatieve emoties ongeveer iedere 90 minuten voorkomen.

Emoties in het verkeer worden niet alleen veroorzaakt door verkeersgerelateerde gebeurtenissen. Uit het onderzoek blijkt dat wat men ervaart vóór de rit even belangrijk is voor de emotionele staat tijdens de verkeersdeelname. Ook gedachten die kunnen optreden tijdens de rit kunnen emoties tot gevolg hebben. Een klein deel van de emoties wordt veroorzaakt door gesprekken of telefoongesprekken tijdens de verkeersdeelname. Boosheid blijkt vooral te worden veroorzaakt door het gedrag van ándere weggebruikers. Ook blijken verkeersdeelnemers hun boosheid vooral op mede-weggebruikers te richten die deze boosheid hebben veroorzaakt.

Bron: SWOV

Het rapport is na te lezen op http://www.swov.nl/rapport/R-2003-08.PDF

De nieuwe minister voor Verkeer en Waterstaat?
Gepost op Woensdag, 21 mei, 2003 door @ 20:55


Met de vorming van het tweede kabinet Balkenende krijgt Nederland ook een nieuwe minister voor Verkeer en Waterstaat. De keuze lijkt te zijn gevallen op Karla Peijs (CDA), op dit moment nog lid van het Europees Parlement.

Voor de Motorrijders Actie Groep is Karla Peijs geen onbekende. Kijk voor meer informatie op de MAG-internetpagina

https://mag-nl.org

Minister waarschuwt gemeentes voor schadeclaims motorrijders
Gepost op Zaterdag, 17 mei, 2003 door @ 10:56


In reactie op vragen van de Motorrijders Actie Groep, belangenvereniging voor motorrijders, heeft minister Roelf de Boer van Verkeer en Waterstaat de Nederlandse gemeentes gewaarschuwd voor schadeclaims van motorrijders die schade oplopen door 'dynamische verkeersdrempels'.

Sinds februari 2000 worden weggebruikers op een aantal plaatsen in Nederland geconfronteerd met een nieuw verschijnsel: de dynamische of elektronische verkeersdrempel. De drempel wordt geactiveerd wanneer een voertuig met een te hoge snelheid de sensoren in het wegdek passeert; op dat moment schieten er twee stalen balken uit het wegdek omhoog. Er zijn dynamische drempels geplaatst in achtereenvolgens Uithuizermeeden, Tholen, De Kiel en meest recent op Terschelling.

Al bij de installatie van de eerste drempel in Uithuizermeeden in 2000 heeft de Motorrijders Actie Groep (MAG) haar ongerustheid over de gevolgen voor de verkeersveiligheid van motorrijders kenbaar gemaakt bij de fabrikant en bij de betrokken wegbeheerders. Op 20 april 2001 is vervolgens, mede op verzoek van de MAG, een test uitgevoerd door ervaren motorrijders (rij-instructeurs) bij de dynamische drempel in Tholen; deze test is uitgevoerd onder toezicht van het CROW. De resultaten van deze test, waaronder zichtbare schade aan de velgen, en de vergrote kans op valpartijen, hebben er toe geleid dat de fabrikant instemde met het zodanig afstellen van de drempel in Tholen dat motorrijders niet langer werden gedetecteerd. De fabrikant was echter niet bereid toe te zeggen dat die maatregel ook zou worden genomen bij de overige en eventuele toekomstige dynamische drempels.

De MAG begrijpt de wens van wegbeheerders om op bepaalde wegen verkeersremmers aan te brengen om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar een verkeersremmer mag geen onnodige risico's voor motorrijders opleveren; lichamelijk letsel of mechanische schade als gevolg van een verkeersremmer zijn voor de MAG onaanvaardbaar en de MAG heeft minister De Boer gevraagd zich over de zaak te buigen.

Minister De Boer erkent dat het door de MAG gesignaleerde probleem reëel is, maar hij is tot teleurstelling van de MAG niet van mening dat onmiddellijk moet worden gestopt met plaatsing van dynamische drempels. De Boer wijst in zijn antwoord wel nadrukkelijk op de verkeerswetgeving: "Artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat het een ieder is verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden verhinderd. Het verbod richt zich ook tot de wegbeheerder en omvat ook de inrichting van de weg. Door het onzorgvuldig afstellen van de verkeersdrempel ten koste van motorrijders overtreedt de wegbeheerder het verbod." De minister heeft de bezwaren van de MAG kenbaar gemaakt bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten en gewezen op "De dreiging van een mogelijke wettelijke aansprakelijkheid voor materiële en immateriële schade als gevolg van een niet goed afgestelde drempel."

De MAG blijft pleiten voor een totaalverbod op deze dynamische drempel en ziet de uitspraak van de minister als het begin van het einde voor de dynamische drempel.

Overigens hebben niet alleen motorrijders bezwaren tegen de dynamische drempel; zo zijn de drempels in Tholen en De Kiel enkele weken na ingebruikname al weer verwijderd, als gevolg van klachten van omwonenden over geluidsoverlast. De betonnen bak waarin de drempel is geplaatst werkt als 'klankkast', vooral wanneer de drempel wordt gepasseerd door vrachtauto's.

EINDE BERICHT

Alle informatie, inclusief de brieven van de minister, is ook te vinden op de internetpagina van de MAG.

https://mag-nl.org

Motordiefstallen blijven stijgen
Gepost op Woensdag, 16 april, 2003 door @ 16:38

In het eerste kwartaal van 2003 lag het aantal diefstallen van voertuigen gemiddeld 13,9% lager dan in het eerste kwartaal van 2002. Personenauto's en bestelauto's werden ruim 14% minder gestolen. Bij de aanhangwagens was de daling van het aantal diefstallen ruim 18%, bij de vrachtauto's zelfs bijna 30%.

Alleen het aantal diefstallen van motorfietsen steeg en wel met 7,7%. In het eerste kwartaal van 2002 werden 286 motoren gestolen, in het eerste kwartaal van 2003 waren dat er 308. Een woordvoerder van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) heeft in een gesprek met de MAG aangegeven dat er voor de stijging van het aantal motordiefstallen geen aanwijsbare oorzaak is. Bij de daling van het aantal autodiefstallen legt het LIV een verband met de verscherpte grenscontroles als gevolg van dierziektes en de oorlog in Irak, waardoor het voor criminelen wellicht risicovoller is geworden om gestolen auto's over de grens te krijgen.

De ontwikkeling van het aantal voertuigdiefstallen verschilt per politieregio. De daling is het grootst in de regio's Rotterdam-Rijnmond (-32,8%) en Zuid-Holland-Zuid (-26,6%). De afgenomen activiteit van autodieven is waarschijnlijk het gevolg van de toename van het aantal controles dat onder andere door de politie wordt uitgevoerd. Zo wordt in Rotterdam-Rijnmond veel extra aandacht besteed aan de aanpak van criminele jeugd en van mensen die veelvuldig met de politie in aanraking komen. In het algemeen kan de aanpak van de overheid op het gebied van openbare orde en veiligheid als positieve oorzaak worden gezien. Tevens kan worden gesteld dat het bewustzijn van diefstalrisico bij autodealers is toegenomen, waardoor in toenemende mate actief beleid wordt gevoerd om het de autodieven zo lastig mogelijk te maken. Dit laatste heeft vooral effect op het aantal gestolen jonge, nieuwe, auto's.

De zes politieregio's met een daling van het aantal voertuigdiefstallen van meer dan 20%:
Rotterdam-Rijnmond, gedaald van 1209 in eerste kwartaal 2002 naar 812 in 2003 (-32,8%)
Zuid-Holland-Zuid, gedaald van 271 in eerste kwartaal 2002 tot 199 in 2003 (-26,6%)
Gelderland-Zuid, gedaald van 390 in eerste kwartaal 2002 tot 298 in 2003 (-23,6%)
Noord-Holland-Noord, gedaald van 199 in eerste kwartaal 2002 tot 152 in 2003 (-23,6%)
Zaanstreek-Waterland, gedaald van 81 in eerste kwartaal 2002 tot 62 in 2003 (-23,5%)

De regio's waar het aantal voertuigdiefstallen is gestegen:
Friesland, gestegen van 56 in 2002 naar 116 in 2003 (+ 107% !)
IJsselland, gestegen van 78 in 2002 naar 95 in 2003 (+21,8%)
Noord-en Oost Gelderland, gestegen van 145 in 2002 naar 161 in 2003 (+11%)
Flevoland, gestegen van 93 in 2002 naar 100 in 2003 (+ 7,5%)

Bron: Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit en Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit.

Drempels De Kiel buiten werking gesteld
Gepost op Donderdag, 27 maart, 2003 door @ 17:01


Net als eerder in Zeeland, is nu ook de dynamische of elektronische verkeersdrempel in Drenthe uitgeschakeld als gevolg van de geluidsoverlast voor de omwonenden. De dynamische drempel is een verkeersremmer waarbij, als hij met een te hoge snelheid wordt gepasseerd, twee stalen balken uit de grond schieten. De Motorrijders Actie Groep (MAG) heeft bezwaren tegen de drempel omdat hij op geen enkele manier is getoetst aan veiligheidseisen voor motorrijders.

De Provincie Drenthe heeft het volgende persbericht verspreid:

De beweegbare drempels in De Kiel zijn op verzoek van de aanwonenden voorlopig buiten werking gesteld. Dit gebeurde naar aanleiding van de evaluatie die de provincie Drenthe heeft uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de drempel de snelheid van auto's in het dorp en vooral voor de school wel flink terugdringt. Ongeveer 3% van het verkeer rijdt nog te hard. Dat is een goede score voor vergelijkbare wegen door de bebouwde kom van een dorp. De aanwonenden klagen echter over overlast. Met name het vrachtverkeer merkt te weinig van de drempels en wordt daardoor onvoldoende geremd. Dat geeft vooral in de vroege ochtenduren onaangename neveneffecten zoals lawaai en trilling.

In De Kiel werd terecht geklaagd over de hoge snelheid van het autoverkeer door het dorp. Een belangrijke aanleiding was het verongelukken van een scholier van de basisschool in De Kiel. In de negentiger jaren heeft de provincie Drenthe twee drempels aangelegd die in 2002 aan groot onderhoud toe waren. De provincie heeft beide drempels toen vervangen door de nu gebruikelijke provinciale drempels, uitgevoerd in asfalt. Deze drempels waren echter niet zo steil als de verzakte oude drempels waardoor de provincie veel klachten van verontruste dorpsbewoners ontving. De gevraagde aanpassing aan de drempels leverde echter weer klachten op van onder andere een transportbedrijf en de openbaarvervoermaatschappij. Uiteindelijk is bij wijze van proef gekozen voor de beweegbare drempel die alleen omhoog komt als automobilisten te hard rijden. Dit leek een goede compromis tussen de verschillende belangen die in het geding zijn, omdat goed weggedrag niet onnodig wordt bestraft.

Gedeputeerde Sipke Swierstra betreurt het dat de verkeersveiligheid in het dorp zoveel voeten in aarde moet hebben. "Het is toch te gek voor woorden dat wij als overheden zoveel energie in infrastructurele maatregelen moeten stoppen. Wat de mensen hier willen is gewoon dat hun kinderen veilig naar school kunnen. Dat is toch niet teveel gevraagd? Daarin zouden ook weggebruikers hun verantwoordelijkheid eens moeten nemen. Hier schijnen zelfs mensen om de detectielussen heen te rijden. Dat noem ik toch werkelijk asociaal weggedrag," zo zegt de gedeputeerde. De provincie gaat opnieuw in overleg met de plaatselijk bevolking, het schoolbestuur en ook weggebruikers over de mogelijkheden voor de verkeersveiligheid in het dorp. Op dit moment is nog niet duidelijk wat er met de beweegbare drempel gaat gebeuren. Wellicht wordt besloten andere maatregelen te nemen.

Einde persbericht


Grote opkomst MAG-demorun Zeeland
Gepost op Zondag, 16 maart, 2003 door @ 17:22


Op zaterdag 15 maart hebben motorrijders massaal meegedaan aan de MAG-demorun 'Motorrijders in actie voor een eerlijk toltarief Westerscheldetunnel'.

Vlak voor de start van de rit heeft de directeur van de NV Westerscheldetunnel, de heer Buis, uit handen van MAG-bestuurslid Nico Perk nogmaals een brief ontvangen met daarin onze bezwaren tegen het huidige tolsysteem.

Vervolgens is de indrukwekkende stoet motorrijders onder grote belangstelling door de Westerscheldetunnel gereden. De tunnel is op verzoek van de MAG speciaal voor de motorrijders vrijgemaakt en de stoet kon zonder tol te betalen heen en terug door de tunnel.

Foto's van de demonstratierit kun je bekijken op de MAG-internetpagina https://mag-nl.org

Groen licht voor MAG-demorun Zeeland
Gepost op Woensdag, 12 maart, 2003 door @ 22:46


Op woensdag 12 maart heeft de MAG-regio Zeeland de laatste gesprekken gevoerd met de politie, de betrokken gemeentes en de NV Westerscheldetunnel over de planning van de MAG-demorun van 15 maart.

Uiteindelijk heeft iedereen ingestemd met ons voorstel om op zaterdag 15 maart de Westerscheldetunnel open te stellen voor de demonstratierit. Dit betekent dat de Demorun, na vertrek bij de Zeelandhallen in Goes en onder begeleiding van politie en MAG-medewerkers, zonder betalen van de tol door de tunnel zal rijden. En weer terug natuurlijk!

Kijk voor alle informatie over de MAG-demorun op de MAG-internetpagina.

https://mag-nl.org

Toltarief Westerscheldetunnel voor motorfietsen te hoog!
Gepost op Dinsdag, 4 maart, 2003 door @ 21:34

Als op 14 maart a.s. de Westerscheldetunnel officieel wordt geopend, zal blijken dat een motorfiets hetzelfde bedrag voor een passage moet betalen als een auto tot 6 mtr. lengte.

De belangenvereniging voor motorrijders MAG (Motorrijders Actie Groep) heeft in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) getracht de directie van de NV Westerscheldetunnel een eigen tarief voor motorfietsen te laten hanteren.

Hoewel de Tunnelwet Westerschelde 1998 zeer duidelijk aangeeft dat een personenauto ten hoogste tweemaal een nader te bepalen bedrag per passage dient te bepalen en een motorfiets eenmaal dat bedrag, heeft de directie beide voertuigcategorieën hetzelfde tarief van 4,00 euro toegekend. Hier komt nog bij dat er een elektronisch kortingsysteem geïnstalleerd is waar alleen auto's volledig voordeel van hebben, omdat het op de gemiddelde motorfiets niet te monteren is. Dit heeft tot gevolg dat motorrijders - anders dan auto's - niet zonder stoppen kunnen passeren.

De directie van de NV Westerscheldetunnel meent zich correct opgesteld te hebben en binnen de letter van de tunnelwet gebleven te zijn, maar negeert echter gemakshalve het gegeven dat die wet de helft van het autotarief voor motorfietsen aangeeft. Als de wetgever een gelijk tarief voor ogen gehad zou hebben, dan zou hij in deze wet niet uitdrukkelijk over twee afzonderlijke categorieën gesproken hebben.

De MAG ziet zich, na het mislukken van de onderhandelingen met de directie van de NV Westerscheldetunnel, genoodzaakt stappen te ondernemen om alsnog het tarief voor motorfietsen op een aanvaardbare hoogte te laten stellen.

De MAG zal zich richten tot de provinciale en landelijke politiek, maar organiseert ook op korte termijn een demonstratierit om de tunneldirectie de onvrede van de Nederlandse motorrijders duidelijk te maken.

https://mag-nl.org

MAG levert nieuwe voorzitter Europese motorrijders
Gepost op Maandag, 10 februari, 2003 door @ 14:28

In Brussel is Nederlander Kees Meijer op 8 februari unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de Europese motorrijdersorganisatie FEMA (Federation of European Motorcyclists' Associations).

Kees Meijer (37) is sinds 1997 actief geweest binnen de Motorrijders Actie Groep (MAG); eerst als lid van de redactie van het Mag-a-zine en later twee jaar lang als MAG-voorzitter. Tijdens zijn MAG-voorzitterschap raakte Kees Meijer meer en meer geintereseerd in de Europese, politiek onderwerpen: "Europese regelgeving heeft ook grote gevolgen voor motorrijders en tijdens mijn MAG-werk werd ik op Nederlands niveau steeds vaker geconfronteerd met zaken die in Brussel allang waren besloten. Ik begon dus steeds meer tijd te besteden aan gesprekken met Nederlandse Europarlementariers om de belangen van motorrijders te verdedigen."

In 2001 besloot Kees om te stoppen als MAG-voorzitter en al zijn tijd te besteden aan Europese motorrijdersbelangen als MAG's vertegenwoordiger binnen de FEMA. Dit betekende nog meer bezoeken aan Brussel en de Nederlandse Europarlementariers raakten stilaan goed bekend met de voorvechter van de Europese motorrijdersbelangen. Met zijn verkiezing volgt Kees Meijer nu de Belg Erwin Renette op als FEMA-voorzitter.

De Motorrijders Actie Groep is de Nederlandse vertegenwoordiging binnen de Federation of European Motorcyclists' Associations (FEMA), de overkoepelende belangenorganisatie voor motorrijders waarin 22 Europese motororganisaties de krachten gebundeld hebben.

http://www.fema.ridersrights.org

Zwitserse motorrijders treden toe tot FEMA
Gepost op Maandag, 10 februari, 2003 door @ 14:24

Tijdens de jaarvergadering op 8 februari 2003 van de Europese motorrijdersorganisatie FEMA (Federation of European Motorcyclists' Associations) is de Zwitserse motorrijdersorganisatie IG Motorrad opgenomen als nieuw FEMA-lid.

Meer informatie over IG Motorrad vind je op http://www.ig-motorrad.ch

De Motorrijders Actie Groep (MAG) is de Nederlandse vertegenwoordiging binnen de Federation of European Motorcyclists' Associations (FEMA), de overkoepelende belangenorganisatie voor motorrijders waarin 22 Europese motororganisaties de krachten gebundeld hebben.

MAG-regio Zeeland in actie tegen tunneltarieven
Gepost op Zaterdag, 25 januari, 2003 door @ 11:24

De MAG-regio Zeeland komt in actie tegen de hoge tarieven voor motorrijders om gebruik te kunnen maken van de nieuwe Westerscheldetunnel. Inmiddels heeft de MAG hiermee ook de pers gehaald.

Kijk voor het volledige krantenartikel op de MAG-internetpagina (klik op informatie > MAG in de pers).

https://mag-nl.org

Motorbeurs Utrecht 2003
Gepost op Vrijdag, 17 januari, 2003 door @ 16:22

Motor Events BV, de organisatie van de negentiende Motorbeurs Utrecht (van donderdag 20 t/m zondag 23 februari in de Jaarbeurs, Utrecht), gaat meerdaagse beurspassen verstrekken. De laatste jaren kwam het steeds vaker voor dat beursbezoekers twee of zelfs meer dagen naar de beurs wilden komen. Zij verzochten met enige klem om korting. De belangstelling groeide zo dat Motor Events op de verzoeken is ingegaan: voor echte beursverslaafden zijn er nu 2-, 3- en zelfs 4-daagse passe-partouts. Deze dienen te worden aangevraagd via de internetpagina van Motorbeurs Utrecht:

http://www.motorbeursutrecht.nl

Via deze internetpagina kunnen aanvraagformulieren worden gedownload. Verder dient er een pasfoto te worden opgestuurd of gemaild. Een tweedaagse permanente pas kost 18 Euro, een driedaagse 25 Euro en de prijs voor een vierdaags passe-partout bedraagt 30 Euro. Naast de korting hebben abonnementhouders ook het voordeel dat zij direct, zonder eerst de kassa te bezoeken, de beursvloer op kunnen. Op de internetpagina wordt precies uit de doeken gedaan hoe de permanente pas kan worden aangevraagd en waar deze klaar ligt, als Motorbeurs Utrecht van start is gegaan.


Stuur een gratis kerstkaart!
Gepost op Donderdag, 19 december, 2002 door @ 12:26

De MAG-internetpagina biedt je nu de gratis mogelijkheid om een digitale kerstkaart te sturen naar vrienden en bekenden. Je kunt kiezen uit twee verschillende kaarten.

Ga naar de MAG-internetpagina en klik op: online services > MAG-ansichtkaarten.

Veel plezier en prettige feestdagen!

https://mag-nl.org

MAG-succes: Gelderland pakt groene coating aan
Gepost op Zaterdag, 7 december, 2002 door @ 14:43

Na klachten van de Motorrijders Actie Groep (MAG) hebben de provincie Gelderland en de gemeente Nijkerk toegezegd de verkeersplateaus op de Barneveldseweg - de N301 tussen Barneveld en Nijkerk - te gaan voorzien van een stroevere laag.

De verkeersplateaus zijn nu voorzien van een groene coating, die zelfs bij droog weer al glad is. In afwachting van de nieuwe laag zijn nu waarschuwingsborden geplaatst.

Kijk voor een uitgebreid krantenartikel over dit onderwerp op de MAG-internetpagina onder informatie > MAG in de pers.

https://mag-nl.org

MAG-onderzoek eenzijdige ongevallen Noord-Nederland
Gepost op Woensdag, 20 november, 2002 door @ 13:04

De MAG-regio Noord roept motorrijders in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe op zich te melden als ze een eenzijdig ongeval hebben gehad, waarvan zij denken dat het ongeval te wijten is aan de wegbeheerder.

Bedoeld worden ongevallen die het gevolg zijn van de slechte staat van het wegdek, van gevaarlijke gecreëerde situaties door bijvoorbeeld paaltjes, grind, bitumen, rubber doppen, verkeersdrempels, enz. Ook meldingen van eenzijdige ongevallen die reeds eerder hebben plaatsgevonden zijn zeer welkom.

Wie mee wil helpen aan dit onderzoek kan op de MAG-internetpagina terecht (klik op meldpunten). De MAG kan en gaat de meldingen niet juridisch oplossen, maar wil graag een zo compleet mogelijk inventarisatie maken van dergelijke ongevallen.

https://mag-nl.org

Dynamische drempel ook in Zweden?
Gepost op Woensdag, 20 november, 2002 door @ 12:48

De in Nederland uitgevonden dynamische verkeersdrempel - een drempel waarbij twee stalen balken uit de grond schieten wanneer hij met een te hoge snelheid gepasseerd wordt - dreigt nu ook in Zweden te gaan verschijnen. De Motorrijders Actie Groep (MAG) is benaderd door haar Zweedse zusterorganisatie SMC met een verzoek om zoveel mogelijk informatie over deze drempel.

De MAG heeft de Zweedse motorrijders duidelijk gemaakt dat de drempel in Nederland slechts op provisorische wijze is getest en nog op geen enkele serieuze wijze is getest door een onafhankelijke instantie. Tijdens die provisorische proeven is gebleken dat de drempel aanzienlijke schade kan aanrichten aan met name de voorwielen van motorfietsen. De kans dat een motorrijder ten val komt bij het passeren van de geactiveerde drempel is ook niet denkbeeldig en dat is voor de MAG reden genoeg om te blijven protesteren tegen deze constructie.

De MAG roept niet op tot het overschrijden van de maximum snelheid, maar naar de mening van de MAG is het niet acceptabel dat motorrijders bij het passeren van de drempel de kans lopen op mechanische of zelfs lichamelijke schade.

Dat de dynamische drempel ook bij niet-motorrijders niet onomstreden is, blijkt wel uit het feit dat de drempel in Tholen al na zes weken weer is verwijderd na klachten van omwonenden; de ingegraven kast waarin de constructie zich bevindt functioneert namelijk als een grote klankast, met geluidsoverlast tot gevolg. De MAG-regio Noord is momenteel druk bezig met het aanpakken van de nieuwste drempel, namelijk die in de plaats De Kiel.

De Mag op TV- Vrijdag 8 november 2002 - RTL 5 - 19.00 uur
Gepost op Vrijdag, 8 november, 2002 door @ 17:04

Vanavond, vrijdag 8 november 2002, om 19:00 uur in het RTL 5 programma " 5 in 't land " komt de MAG weer uitgebreid in het nieuws.

Aanleiding voor dit interview is een persbericht van de MAG over gladde groene vlakken op de weg tussen Barneveld en Nijkerk, waardoor een verkeersgevaarlijke situatie is ontstaan en waar de MAG al een jaar mee bezig is.

Katinka Brandenburg en Edwin Vermeer hebben de MAG-standpunten duidelijk gemaakt.

Gaat dat allen zien om 19:00 uur of in het late nieuws.

FEMA Nieuwsbrief - najaar 2002
Gepost op Dinsdag, 5 november, 2002 door @ 12:04

De nieuwste FEMA-nieuwsbrief is uitgekomen. Ga naar http://www.fema.nl en klik op 'FEMA newsletter'.

In deze editie o.a. artikelen over de MEP-ride 2002 en Daytime Running Lights. Verder natuurlijk veel kort nieuws.

Motorrijders & Tweede-Kamerleden eisen veiliger vangrail
Gepost op Woensdag, 30 oktober, 2002 door @ 11:38

Persbericht - 30 oktober 2002

VERKEERSMINISTER LAAT MOTORRIJDERS IN DE KOU STAAN
Motorrijders Actie Groep eist verbetering veiligheid vangrails voor motorrijders

Tweede-Kamerlid Gert Jan Oplaat (VVD) heeft naar aanleiding van publicaties van de Motorrijders Actie Groep (MAG) over de veiligheid van vangrails voor motorrijders de onderstaande schriftelijke vragen aan de minister gesteld, die inmiddels door de minister zijn beantwoord in de schriftelijke behandeling van de ontwerpbegroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat:
- Kan de minister aangeven in hoeverre de veiligheid van motorrijders wordt betrokken bij het ontwerpen van verkeersgeleiderails?
- Hoe wordt bij toekomstige ontwerpen voorkomen dat motorrijders kunnen blijven haken achter de staanders?
- Op welke wijze wordt de kwetsbaarheid van motorrijders betrokken bij het ontwerpen van onder andere geleiderails en ander straatmeubilair?

De minister van verkeer en waterstaat heeft op de vragen van Gert Jan Oplaat als volgt geantwoord: "Beveiligingsmiddelen kunnen nooit optimaal ontworpen zijn voor alle weggebruikers. Daarvoor zijn de onderlinge verschillen te groot. Omdat 88% van alle voertuigkilometers gemaakt wordt door personen- en bestelauto's, zijn de karakteristieken hiervan dominant voor het wegontwerp. Dit laat echter onverlet dat Rijkswaterstaat ook kijkt naar de veiligheid van de overige weggebruikers en samen met de betrokken organisaties suggesties geïnventariseerd heeft om autosnelwegen veiliger in te richten voor motorrijders. Daaruit zijn verschillende ideeën naar voren gekomen met betrekking tot de plaatsing van obstakels, lichtmasten en geleiderails. De ideeën worden nu uitgewerkt en kunnen leiden tot aanpassingen van het wegontwerp."

Demissionair minister Roelf de Boer bedient zich - tot teleurstelling van de MAG - van dooddoeners, zoals het ‘inventariseren van suggesties' en het ‘mogelijk uitwerken van ideeën'. Het feit dat de meeste kilometers in auto's worden gemaakt is volgens de MAG nog geen reden om voorbij te gaan aan de veiligheid van motorrijders. Juist van een minister die zijn begrotingsvoorstellen heeft doorspekt met mooie uitspraken over de verbetering van de verkeersveiligheid hadden we een duidelijke keuze mogen verwachten. LPF-minister De Boer laat een kans liggen om te tonen dat ook de verkeersveiligheid van motorrijders hem aan het hart gaat en dat hij bereid is te investeren in onze veiligheid. De MAG heeft de minister gevraagd alsnog inhoudelijke antwoorden op de gestelde vragen te geven en om op korte termijn een begin te maken met het verbeteren van de veiligheid van verkeersgeleiderails voor motorrijders.

Tweede-Kamerlid Gert Jan Oplaat heeft de MAG laten weten dat ook hij niet tevreden is met het antwoord en dat hij de komende week op het onderwerp terug zal komen tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. De MAG heeft de verkeerswoordvoerders van alle Tweede-Kamerfracties opgeroepen de heer Oplaat - en daarmee de motorrijders - te steunen. De MAG heeft uiteraard met grote regelmaat contact met Tweede-Kamerleden en een aantal van hen heeft al aangegeven de MAG te steunen in de wens voor veiliger vangrails. In een interview met de redactie van het blad van de MAG, het Mag-a-zine, heeft Tweede-Kamerlid Harry van Bommel (SP) het volgende gezegd: "Je kunt onderzoeken tot je een ons weegt, maar als je niets met de uitkomsten doet of als je niet bereid bent om te leren van buitenlands onderzoek, dan duurt het jaren voor er iets verandert en dat kost mensenlevens. We moeten vraagstukken die niet politiek zijn ook niet politiek maken. Verkeersveiligheid is geen politiek vraagstuk, maar een maatschappelijk vraagstuk; je moet gewoon aan de slag gaan. Natuurlijk kost dat geld, maar als het om mensenlevens gaat dan mag het ook wat kosten."

In het komende Mag-a-zine (november/december 2002) zegt Tweede-Kamerlid Camiel Eurlings (CDA) het volgende: "Door op gevaarlijke plaatsen de vangrails aan te passen worden ze niet alleen veiliger voor motorrijders, maar het geeft Nederland ook een kans om ervaring op te doen met veilige vangrailconstructies en om te kijken of het werkt. Wachten op buitenlands onderzoek lijkt me erg karig. De resolutie die het Europees Parlement heeft aangenomen, waarin duidelijk staat dat geleiderails ook voor motorrijders veilig moeten zijn, is een duidelijk signaal. Ook de Nederlandse overheid zal hiermee rekening moeten houden bij het ontwerpen van geleiderails. Als je iets nieuw laat aanleggen of je vervangt iets, dan hoeft het toch nauwelijks meer te kosten om een veiliger constructie te installeren."

Licht verplicht?
Gepost op Woensdag, 23 oktober, 2002 door @ 10:50

De Europese Unie heeft besloten onderzoek te doen naar de effecten voor kwetsbare weggebruikers van het overdag voeren van verlichting door auto's (Daytime Running Lights). De FEMA is zeer te spreken over dit initiatief, want het is een gevolg van de FEMA-inspanningen om te voorkomen dat alle nieuwe auto's al vanaf de fabriek worden voorzien van verlichting die automatisch wordt ingeschakeld als de auto start.

Dit idee is bestreden door een door de FEMA geleid samenwerkingsverband met de Europese fietsersbond (European Cyclists' Federation), de Europese federatie voor verkeersslachtoffers (European Accidents' Victims Federation) en de internationale federatie voor voetgangers (International Pedestrians' Federation). Gezond verstand lijkt de overhand te krijgen, want alle betrokkenen zijn het er over eens dat geen onderwerp mogen zijn van Europese harmonisatie voordat de gevolgen voor de veiligheid van kwetsbare weggebruikers grondig zijn onderzocht.

Het risico van Daytime Running Lights is dat motorrijders, voetgangers en fietsers ‘verdwijnen' in een zee van licht, en dat daarmee het doel van Daytime Running Lights - het verbeteren van de verkeersveiligheid - juist voorbij wordt geschoten. In het onderzoek zal ook worden onderzocht wat de gevolgen zijn van het juist wel voeren van verlichting door motorfietsen. De FEMA volgt het onderzoek natuurlijk op de voet en heeft inmiddels ook een aanvraag ingediend om actief bij het onderzoeksproject te worden betrokken.

MAG & MotoRAI 2002
Gepost op Maandag, 14 oktober, 2002 door @ 16:12

Uiteraard vind je ook de Motorrijders Actie Groep (MAG) op de MotoRAI 2002. Kom naar stand 09.037B in de Randstadhal en maak eens kennis met de enige echte belangenvereniging voor motorrijders!

In de MAG-stand kun je bovendien geheel vrijblijvend een gratis offerte laten maken voor een MAG-verzekering. Schuif aan en kijk of jij wel zo goed en voordelig als mogelijk verzekerd bent.

Je kunt een offerte laten maken op donderdag en vrijdag tussen 11.00 en 18.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 18.00 uur. Voor iedereen die een offerte laat maken, ligt een fraaie sleutelhanger klaar!

Kijk voor meer informatie op de MAG-internetpagina https://mag-nl.org

Slagingspercentages rijscholen
Gepost op Woensdag, 11 september, 2002 door @ 16:11

Het consumentenprogramma Kassa van de VARA heeft in zijn uitzending van 7 september 2002 de slagingspercentages van rijscholen openbaar gemaakt. Kassa procedeerde vijf jaar om het CBR te dwingen die cijfers openbaar te maken. Het CBR wilde de cijfers niet vrijgeven vanwege de vertrouwensrelatie met de ingeschreven rijscholen. Afgelopen juni kreeg Kassa van de Raad van State definitief gelijk. Zowel de rechtbank in Amsterdam als de Raad van State oordeelden, dat het publieke belang dat met openbaarmaking wordt gediend prioriteit heeft (bron: CBR).

De slagingspercentages zijn te zien via http://www.rijschoolgegevens.nl

MAG-Dierenvoertoer 2002
Gepost op Woensdag, 11 september, 2002 door @ 16:04

Op zondag 15 september 2002 organiseert de MAG-regio Oost voor de achtste keer de MAG-Dierenvoertoer. Met deze rit wordt dierenvoer ingezameld voor Dierentehuis Bronsbergen in Zutphen. De rit staat uiteraard open voor alle motorrijders en deelname is gratis.

De deelnemers verzamelen vanaf 11.00 uur aan de Adm. Helfrichlaan in Dieren op de parkeerplaats van Sportpark Het Nieuwland bij honk- en softbalvereniging The Animals. Het startsein wordt gegeven om 13.00 uur, waarna de colonne op weg gaat naar Dierentehuis Bronsbergen in Zutphen, via een mooie landelijke route.

Blikken voer, brokken en diners zijn zeer welkom!

Kijk voor meer informatie op de MAG-internetpagina bij de regio Oost. Foto's van eerdere edities van de Dierenvoertoer vind je in het fotoarchief.

Nieuw op MAG-internetpagina
Gepost op Donderdag, 29 augustus, 2002 door @ 11:44

De MAG-internetredactie heeft twee nieuwe elementen toegevoegd aan de internetpagina. Vanaf nu is het mogelijk om zeer eenvoudig een advertentie te plaatsen waarin je motorfietsen, onderdelen of kleding te koop aanbiedt of juist zoekt. Bovendien biedt het nieuwe advertentieboek de mogelijkheid om een oproep te plaatsen wanneer je motorfiets gestolen is.

Bovendien biedt de MAG-internetpagina nu de kans om een virtuele ansichtkaart te versturen naar vrienden en bekenden. Wil je iemand feliciteren met bijvoorbeeld zijn of haar verjaardag of met de aanschaf van een nieuwe motor? Wij bieden die (en nog veel meer) mogelijkheden!

Je vindt het advertentieboek en de ansichtkaarten op de MAG-internetpagina onder -online services- en beide diensten zijn uiteraard volledig gratis!

https://mag-nl.org

Zwartboek gevaarlijke wegsituaties Amsterdam
Gepost op Dinsdag, 20 augustus, 2002 door @ 11:20

Motorrijden in Amsterdam is ontzettend gaaf. De stad is mooi om doorheen te rijden, en je hebt op de motor weinig last van parkeer en fileleed. Helaas is het rijden een stuk minder aantrekkelijk wanneer je constant moet uitkijken en uitwijken voor gaten en scheuren in het wegdek. Diepe kuilen, provisorisch gerepareerde gaten en gewoon slecht wegdek zijn aan de orde van de dag in Amsterdam. De MAG wil de gemeente Amsterdam dringend vragen er iets aan te doen. Om dat te onderbouwen wil de MAG-regio Noord-Holland een zwartboek opstellen met de gevaarlijke situaties in de stad.

Help de regio met het samenstellen van het zwartboek en vul het meldingsformulier in op de internetpagina van de MAG: https://mag-nl.org

Vlaams minister maakt vangrails veiliger
Gepost op Woensdag, 31 juli, 2002 door @ 11:09

Vlaams minister van Verkeer Steve Stevaert plant na overleg met de Motorcycle Action Group Belgium (MAG) een experiment met kunststof om steunpalen van metalen vangrails veiliger te maken voor motorrijders. Dat meldt hij in antwoord op een schriftelijke vraag van Pieter Huybrechts (Vl.Blok). Vooral steunpalen zonder afgeronde hoeken die zich situeren in de buitenkant van scherpe bochten kunnen een gevaar opleveren voor motorrijders. Sinds enkele jaren laat het Vlaams Gewest nog enkel steunpalen met afgeronde hoeken plaatsen, maar een aantal oudere vangrails hebben nog steunpalen met een I-profiel.

Bron: Gazet van Antwerpen, 27 juli 2002.

Motorplatform: stroefheidsonderzoek wegdek
Gepost op Vrijdag, 19 juli, 2002 door @ 15:37

Persbericht Landelijk Motorplatform
Het Landelijk Motorplatform heeft recentelijk bij de Nederlandse wegbeheerders aandacht gevraagd voor het feit dat steeds meer wegbeheerders vanwege het goedkopere onderhoud kiezen voor wegdekverharding van een combinatie van bitumen en cement waarvan in de praktijk gebleken is dat dit onvoldoende stroef is.

Doordat dit materiaal onvoldoende stroef is levert dit slipgevaar voor bestuurders van gemotoriseerde tweewielers zoals brom- snor- en motorfietsen op. Voornoemde voertuigen zijn zogenaamde evenwichtsvoertuigen die vanwege deze eigenschap andere eisen aan de infrastructuur stellen dan vierwielige motorvoertuigen.

Tevens wijst het Motorplatform de wegbeheerders op het aansprakelijkheidsrisico dat zij lopen op grond van artikel 6:174 BW als kwetsbare weggebruikers als brom- snor en motorfietsbestuurders tengevolge van dit onvoldoende stroeve wegdek ten val komen. De in artikel 6:174 BW bedoelde aansprakelijkheid is zogenaamde risicoaansprakelijkheid waardoor de gevallen weggebruiker niet hoeft te bewijzen dat het hem overkomen ongeval door het onvoldoende stroeve wegdek komt. Ergo, de wegbeheerder moet bewijzen dat zijn weg aan de eisen die een weggebruiker er van mag verwachten voldoet. Kan hij dat niet is hij aansprakelijk. Dit betekent dat de wegbeheerder altijd een stroefheidsonderzoek zal moeten laten verrichten als hij een dergelijke schadeclaim wilt afhouden. Het Motorplatform raadt de wegbeheerders dan ook aan om dit stroefheidsonderzoek vooraf te laten doen en daardoor de keuze voor een wegdekverharding te laten bepalen, om zo tevens de kans op onnodige valpartijen tengevolge van dit type wegdekmateriaal te voorkomen.

Art. 6:174 lid 1
De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer zich dat gevaar verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend.

In het motorplatform hebben de volgende instellingen en organisaties een zetel: 3VO, ANWB, BOVAG, CBR, FEHAC, KNMV, LOOT, MAG, MON, Openbaar Ministerie, PIVM, Politie Amsterdam-Amstelland, RAI, RDW, de ROV's, SWOV en het Ministerie van Verkeer & Waterstaat.

Kilometerheffing niet afgeschaft, maar uitgesteld?
Gepost op Woensdag, 26 juni, 2002 door @ 22:49

Het concept-regeerakkoord, gedateerd op 22 en 23 juni, is op woensdag 26 juni in handen gekomen van het Radio 1 journaal. Uit het concept blijkt onder andere dat de kilometerheffing niet volledig van tafel is, maar op de lange baan is geschoven.

Een citaat uit het hoofdstuk Mobiliteit & Economie:
‘Invoering van een eventuele kilometerheffing heeft een functie als de bereikbaarheid over de weg en met het openbaar vervoer aanzienlijk verbeterd is. In de komende kabinetsperiode worden voor de voorbereiding van een eventuele invoering daarvan geen middelen vrijgemaakt.'

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft tot dusver 23 miljoen euro uitgegeven aan de voorbereiding van de invoering van de kilometerheffing in Nederland. Dat heeft demissionair minister Netelenbos van dat departement woensdag 26 juni in de Tweede Kamer gezegd.

Het concept-regeerakkoord is na te lezen op http://www.omroep.nl/nos/nieuws/index.html

CBR schroeft eisen voor rijbewijs op
Gepost op Vrijdag, 31 mei, 2002 door @ 10:13

De eisen voor het rijexamen gaan omhoog. Zowel het theorie-examen als het praktijkgedeelte wordt uitgebreid, zo heeft het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) donderdag laten weten. Een woordvoerder van het CBR zegt dat de voorziene veranderingen een initiatief zijn van de Europese Commissie. Het duurt waarschijnlijk tot 2006 voordat de voorstellen een feit zijn. De woordvoerder verwacht dat zowel het Europese als het Nederlandse parlement er komend najaar mee zal instemmen, waarna het nog zeker vier jaar duurt voordat de plannen worden uitgevoerd. Mensen die dan het theorie-examen afleggen, moeten volgens de voorstellen van Brussel ook risicoanalyses uitvoeren. Als voorbeeld noemt de woordvoerder van het CBR een automobilist die moet afwegen of hij een fietser gaat inhalen, terwijl op de stoep kinderen aan het voetballen zijn. Het praktijkexamen wordt opgesplitst in twee delen. Naast het al bestaande examen, komt er een onderdeel bij. Daarbij moeten examenkandidaten bijzondere verrichtingen uitvoeren, zoals achteruitrijden en inparkeren. Dit extra onderdeel zou op een afgesloten terrein moeten plaatsvinden en niet op de openbare weg. Het CBR zegt dat er dan wel een aantal oefenterreinen bij moet komen. Nu bestaan er maar enkele van die terreinen, onder meer bij Lelystad.

De plannen voorzien ook in een verlaging van de minimumleeftijdgrens voor een verplichte medische test van zeventig naar zestig jaar. Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft al laten weten daar voorstander van te zijn, zo zei de woordvoerder van het CBR. Ook moeten automobilisten vanaf 45 of 55 jaar periodiek een ogentest ondergaan. Uit internationaal onderzoek blijkt, dat het gezichtsvermogen in de loop der jaren sneller achteruitgaat dan werd gedacht. Tijdige correcties door middel van een bril of contactlezen kunnen ervoor zorgen dat automobilisten langer verantwoord de weg op kunnen, aldus het CBR. (Bron: ANP)

Kilometerheffing gaat niet door
Gepost op Vrijdag, 31 mei, 2002 door @ 10:11

Het CDA, de LPF en de VVD zullen de kilometerheffing niet invoeren tijdens de komende kabinetsperiode. Hiermee nemen ze volledig afstand van het demissionaire paarse kabinet, dat snel aan de slag wilde met het betalen per gereden kilometer. Opeenvolgende kabinetten studeren al tientallen jaren op beprijzing van rijgedrag. Het besluit van de onderhandelaars Balkenende (CDA), Herben (LPF) en Zalm (VVD) komt niet als een verrassing. CDA en LPF waren al tegen deze vorm van beprijzing en de VVD-verkeerswoordvoerder Hofstra beweert al langer dat de heffing pas over een jaar of tien technisch mogelijk zal zijn.

Vorig jaar kondigde verkeersminister Netelenbos aan dat de kilometerheffing al de komende jaren ingevoerd kan worden, in plaats van pas in 2010 zoals ze tot dan toe beweerde. Hierdoor kon het rekeningrijden, met de gewraakte tolpoortjes die rijden in de Randstad duurder moesten maken, van tafel. De Tweede Kamer steunde indertijd in grote meerderheid de invoering van de kilometerheffing en het minimaliseren van de vaste autolasten. Ook de VVD was voor, als de hoogte van de heffing maar overal in het land hetzelfde zou zijn. Het CDA is altijd tegen de heffing geweest. "Eerst bewegen, dan pas beprijzen", herhaalde Balkenende.

De partijen zijn van plan honderden miljoenen extra te investeren in de strijd tegen de files al is er nog geen duidelijkheid over het precieze bedrag. Met het geld kunnen wegen worden verbreed of beter benut. Zo kan de vluchtstrook in de spits worden ingezet. Ook zullen er waarschijnlijk nieuwe rijstroken worden aangelegd langs autosnelwegen als de A2 en de A4. Verder denken de partijen nog aan een uitgebreider inhaalverbod voor vrachtwagens. De partijleiders spraken woensdag ook over de toekomst van de luchthaven Schiphol. Het CDA en de LPF willen de aandelen hiervan in staatshanden houden, de VVD wil de luchthaven privatiseren. Volgende week praten de onderhandelaars verder over de toekomst van staatsdeelnemingen in bedrijven als Schiphol. (Bron: ANP).

TT-monument Assen wordt onthuld
Gepost op Dinsdag, 28 mei, 2002 door @ 16:32

Op woensdag 19 juni 2002 zal in het centrum van Assen het spraakmakende TT-Monument worden onthuld door Jos Vaessen, voorzitter van het TT Circuit Assen. Vanaf dat moment zal het bezoekers aan Assen duidelijk zijn dat ze zich in de Motorstad van Nederland bevinden. Met zijn neus in de richting van het inmiddels 77 jaar bestaande TT Circuit Assen, is het monument, een 3 meter hoge en 5 meter lange racemotor met coureur uit aluminium opgetrokken, een herkenbaar teken dat de jarenlange verbondenheid tussen circuit en samenleving symboliseert.

De Stichting TT-Monument heeft het publiek steeds bij de realisatie van het monument betrokken. Een ontwerpwedstrijd die voor een ieder open staat en een éénmalige deelname aan de 500cc Club. Bij laatstgenoemde kunnen de denkbeeldige 500cc s van het monument per stuk worden aangeschaft. Een deelname die wordt beloond met een tweetal uniek genummerde bewijsstukken, zodat de koper tot in lengte van jaren kan aantonen dat hij of zij een soort van aandeelhouder van het nationale TT-Monument is.

Momenteel hebben zich 260 race-liefhebbers aangemeld voor de 500cc Club, waarin plaats is voor 500 leden. Om alle 500cc s op naam te kunnen zetten, heeft de organisatie een nieuwe impuls gegeven aan het lidmaatschap van de 500cc Club.

Een ieder die deelnemer wordt (of al is) van de 500cc Club, maakt kans om tijdens de komende 72e Gauloises Dutch TT als VIP-gast in het VIP Village op 29 juni. In totaal worden 2x een VIP-arrangement voor 2 personen verloot onder de deelnemers, met een waarde van 450,- euro per VIP-arrangement. Lid worden kan door het overmaken van 46 euro op bankreknr. 356065286, t.n.v. de Stichting TT-Monument Assen onder vermelding van de complete naam en adresgegevens. Het Certificaat en herinnering worden u na betaling z.s.m. toegezonden. De trekking van de gelukkige prijswinnaars van de Dutch TT VIP-arrangementen geschiedt op de avond van de onthulling, (19 juni), dus wees snel

Meer informatie over het monument vind je op de MAG-internetpagina https://mag-nl.org

Europese Commissie trekt voorgestelde maatregel in
Gepost op Maandag, 29 april, 2002 door @ 15:29

FEMA en MAG-campagne tegen strafheffing in de staaloorlog met de V.S. met succes afgesloten

De Europese Commissie heeft besloten om de beoogde 100% verhoging van de importheffing op Harley Davidson motoren en onderdelen niet door te laten gaan. De Europese belangenorganisatie voor motorrijders FEMA, waarvan de MAG de Nederlandse vertegenwoordiging is, heeft met succes geprotesteerd tegen deze willekeurige en eenzijdige maatregel. Hierdoor zouden namelijk uitsluitend bezitters van een Harley-Davidson getroffen worden doordat de invoerkosten voor producten van dit merk zeer sterk verhoogd dreigden te worden. Het bewijst eens te meer het belang van organisaties als de FEMA en de MAG die voorkomen hebben dat de motorrijder als politieke joker ingezet zou worden in een handelsoorlog tussen Europa en de Verenigde Staten.

Het is opvallend dat de politiek de motorrijder wel meteen ziet als mogelijk speerpunt in een conflict zoals deze staaloorlog, maar in het gevoerde beleid nauwelijks rekening houdt met de specifieke aspecten van het motorrijden. Dat blijkt o.a. uit het achterwege laten van directe maatregelen om vangrails op een aantal plekken veiliger te maken voor motorrijders, wat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers zal verminderen. Dit is aangetoond in een onderzoek dat met financiële steun van de Europese Commissie uitgevoerd is

Mevrouw Netelenbos heeft als minister van verkeer nagelaten het advies op te volgen van de Europese Commissie om vooruitlopend op komende wetsvoorstellen zelf initiatief te nemen en hier alvast een begin mee te maken. De antwoorden op kamervragen over dit onderwerp waren dermate algemeen en nietszeggend dat hier nog een vervolg op moet komen. Zoals de minister zelf erkent neemt de procedure binnen de Europese Unie van wetsvoorstel tot in werking treding 5 á 7 jaar in beslag hetgeen betekent dat zonder directe maatregelen nog tientallen dodelijke slachtoffers zullen vallen. We hopen dat een volgend kabinet deze zaak voortvarender aanpakt.

Nico Perk
E-mail: pr@mag-nl.org

MAG in actie tegen strafheffing op Harley’s
Gepost op Dinsdag, 23 april, 2002 door @ 12:14

De Motorrijders Actie Groep (MAG) heeft de Nederlandse overheid dringend verzocht om niet in te stemmen met een extra Europese importheffing op Amerikaanse motorfietsen.

De Europese Unie (EU) is een lijst aan het samenstellen van artikelen die extra worden belast. Dit is een reactie op de extra heffing die de Verenigde Staten toepassen op geïmporteerd staal. De MAG is van mening dat deze handelsoorlog niet uitgespeeld mag worden over de hoofden van consumenten. Gezamenlijk met de overige organisaties binnen de Federation of European Motorcyclists Associations (FEMA), waarbinnen de MAG de Nederlandse vertegenwoordiging is, is besloten actie te ondernemen door de dreigende strafheffing gelijktijdig op nationaal en Europees niveau aan te pakken.

De uiteindelijke uitkomst van een strafheffing op motorfietsen zal zijn dat de consument een hogere prijs betaalt. Niet alleen zij die een nieuwe motor aanschaffen, maar ook zij die al een Amerikaanse motor bezitten krijgen te maken met veel hogere prijzen. In het laatste geval van reserveonderdelen en accessoires. Dit is een ernstige inperking van de keuzevrijheid van de consument. Daarnaast brengt het toepassen van een strafheffing op motorfietsen de Europese motor- en accessoirebranche in gevaar. Een tegenreactie van de Amerikaanse overheid kan namelijk zijn dat er ook strafheffingen komen voor Europese motoren en accessoires. Maar zelfs wanneer dat niet gebeurt zal de Amerikaanse consument de heffing door de EU niet alleen zien als een aanval op een Amerikaans bedrijf, maar als een aanval op Harley-Davidson, een Amerikaans icoon. Een consumentenboycot van Europese motoren en toebehoren zal het gevolg zijn. Deze kettingreactie is in alle opzichten nadelig voor de Nederlandse consument.

Het is niet de eerste keer dat motorfietsen speelbal zijn in een handelsoorlog tussen Europa en de Verenigde Staten. Enkele jaren geleden dreigde Amerika om een 100% importheffing te gaan toepassen op in Amerika verkochte, Europese motorfietsen met een cilinderinhoud van 51 tot 500cc. Dit was een reactie op het importverbod van de Europese Unie van met hormonen behandeld, Amerikaans rundvlees. Dankzij o.a. de American Motorcyclists Association (AMA), FEMA-partner in het lobbywerk bij de Verenigde Naties op het gebied van de globalisering van wetgeving, is de extra Amerikaanse heffing toen niet doorgegaan.

Verkeersveiligheid
Gepost op Donderdag, 28 maart, 2002 door @ 11:18

Op 27 maart jl. was de Motorrijders Actie Groep (MAG), vertegenwoordigd door John Polak (verkeer) en Nico Perk (bestuur), op uitnodiging van Rijkswaterstaat in Apeldoorn aanwezig bij een brainstormsessie, met als onderwerp: Verkeersveiligheid voor motorrijders.

Het was een vervolg op een al eerder gehouden gespreksronde waarin naar voren was gekomen wat voor motorrijders veel voorkomende oorzaken zijn van ongevallen. In overleg met de andere deelnemers waaronder afgevaardigden van de KNMV, TNO, Rijkswaterstaat en aanverwante organisaties werd vastgesteld dat de huidige uitvoering van de vangrail op veel plaatsen zoveel extra gevaar opleverde (en ook het grootste aantal dodelijke slachtoffers veroorzaakte) dat aanpassingen noodzakelijk zijn.

Dit betekent een ruggensteun voor de MAG bij onze campagne voor veiliger vangrails. Het eindrapport van deze bijeenkomsten zal, gesteund door een TNO-onderzoek, aan de Directie van Rijkswaterstaat worden gepresenteerd. Tevens hebben wij verzocht om de bevindingen van het rapport naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te sturen.

Een ander onderwerp waar we ons al langer voor inzetten is het gebruik van bitumen bij wegdekreparaties. Dat blijkt in een groot aantal gevallen de oorzaak van ongevallen te zijn en werd ook als zodanig aangemerkt in het TNO-onderzoek. Wij stellen het zeer op prijs dat Rijkswaterstaat zelf het initiatief heeft genomen om deze zaken te laten inventariseren en daardoor ook laat blijken dat ze meer motorbewust gaan worden.

Nico Perk

Beginnersrijbewijs vanaf zaterdag
Gepost op Donderdag, 28 maart, 2002 door @ 11:13

Het beginnersrijbewijs gaat op zaterdag 30 maart 2002 in. Elke nieuwe rijbewijsbezitter die vanaf die datum binnen vijf jaar drie strafpunten oploopt bij ernstige overtredingen, moet een rijvaardigheidsonderzoek doen bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Dat heeft minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat in overleg met haar collega Korthals van het ministerie van Justitie besloten. Het Openbaar Ministerie gaat de overtreders registreren.

De maatregel is volgend het ministerie van Verkeer en Waterstaat bedoeld om het aantal ongevallen onder beginnende bestuurders te verlagen. Het rijbewijs zelf blijft onveranderd. Alle uiteenlopende informatie over rijbewijzen is vanaf 3 april via één internetpagina toegankelijk gemaakt. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de RDW en het CBR hebben hiertoe de informatie uit hun internetpagina's samengebracht op één adres: www.rijbewijs.nl

(bron: ministerie verkeer & waterstaat)

Nieuwe voorzitter MAG
Gepost op Maandag, 25 maart, 2002 door @ 11:20

Op zondag 24 maart jl. heeft de jaarvergadering plaatsgevonden van de Motorrijders Actie Groep (MAG), belangenvereniging voor motorrijders.

Tijdens de jaarvergadering is Wanda Dijkhorst gekozen tot voorzitter. Wanda is sinds 2000 secretaris van de MAG geweest.

Oud-voorzitter Peet Veldhuizen is gekozen als penningmeester en algemeen bestuurslid Nico Perk is herkozen.

Nieuw in het bestuur gekozen is secretaris Rene Thepass.

Kamerlid per Transalp naar Motorbeurs in Utrecht
Gepost op Dinsdag, 19 februari, 2002 door @ 15:17

Tweede-Kamerlid Harry van Bommel (SP) gaat op uitnodiging van de Motorrijders Actie Groep (MAG) donderdag 21 februari naar de motorbeurs in Utrecht. Van Bommel, die gewoonlijk in zijn Opeltje werkbezoeken aflegt, komt voor die bijzondere gelegenheid op de Honda Transalp van zijn vriendin.

De MAG heeft Van Bommel gevraagd de grootste motorbeurs van Nederland te bezoeken om actuele vraagstukken te bespreken. Op de agenda staan onder meer de kilometerheffing en de problemen die motorrijders in ons land ervaren met de vangrail op autowegen. De MAG bepleit aanpassing van de vangrail omdat motorrijders bij contact met de vangrail kansloos verloren zijn. De Europese Commissie is ook voorstander van aanpassing.

Van Bommel treft vertegenwoordigers van de MAG om 11.00 uur op de motorparkeerplaats bij de hoofdingang van de Jaarbeurs te Utrecht.

3VO-woordvoerder uit functie gezet
Gepost op Donderdag, 3 januari, 2002 door @ 15:04

(ANP) - Woordvoerder Bert Woudenberg van de verkeersveiligheidsorganisatie 3VO is uit zijn functie gezet. Dat heeft voorzitter J. van der Doef donderdag in Huizen meegedeeld. In het programma van Peter R. de Vries op SBS6 was enige tijd geleden te zien hoe Woudenberg in zijn auto de toegestane maximumsnelheden fors overtrad.

Voor de woordvoerder wordt binnen 3VO een andere functie gezocht. Van der Doef meent dat door het besluit het geschonden imago van zijn organisatie kan worden hersteld. Na de uitzending van SBS6 ontving 3VO volgens hem duizenden e-mails en brieven. In een spoedvergadering van het bestuur, eind december, is het besluit over Woudenberg gevallen. Deze was behalve woordvoerder ook verantwoordelijk voor de politieke contacten van de verkeersorganisatie.

Antwoord op kamervragen over vangrails
Gepost op Woensdag, 12 december, 2001 door @ 14:17

Naar aanleiding van het artikel over de MAG en de vangrails dat verscheen in Het Parool van 5 november 2001, hebben twee leden van de Tweede Kamer, Ton de Swart (VVD) en Wim van de Camp (CDA), op 8 november 2001 kamervragen gesteld aan minister Netelenbos van verkeer en waterstaat over de gevaren die geleiderails (of vangrails) kunnen opleveren voor motorrijders.

Hieronder vind je de vragen én de antwoorden van de minister:

Vraag 1. Heeft U kennis genomen van het artikel ‘Vangrails veilig maken voor motorrijders'? (Het Parool van maandag 5 november 2001 pagina 4)

Antwoord: Ja.

Vraag 2. Deelt U de mening dat het terugdringen van het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van een motorongeval,waarbij de verkeersgeleider in 10 tot 15% van de gevallen de directe veroorzaker is van het fatale letsel, past in het beleid om het aantal verkeersslachtoffers verder te verminderen?

Antwoord: Ja. Het beleid is er al enkele jaren op gericht om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers, ongeacht of dit nu autobestuurders, motorrijders af andere verkeersdeelnemers betreft, te verminderen.

Vraag 3. Deelt U ook de mening dat door het toepassen van het bestaande type verkeersgeleider motorrijders bij een ongeval extra risico lopen van onnodig lichamelijk letsel dan wel een verhoogd risico hebben op een ongeval met dodelijke afloop, als gevolg van het in aanraking komen met de verkeersgeleider?

Antwoord: Ja. Onder alle omstandigheden lopen motorrijders, wanneer zij bij een ongeval betrokken raken, meer risico op (zwaar) lichamelijk letsel dan de bestuurders van andere motorvoertuigen. Helaas betekent dit evenzeer dat de kans op dodelijk letsel ook hoger is.
Naast de inrichting van de infrastructuur (de verkeersgeleider daarbij inbegrepen) spelen ook specifieke voertuig gerelateerde omstandigheden (kreukelzones, kooiconstructie en veiligheidsgordels), het verkeersgedrag van voertuigbestuurders én motorrijders en de interactie tussen beiden een rol van betekenis.

Vraag 4. Bent U op de hoogte van het bestaan van typen verkeersgeleider zoals in Noorwegen worden toegepast, die als ‘motorproof' worden aangemerkt?

Antwoord: Ja. Naar aanleiding van onder andere het artikel in het Parool is er contact geweest met de Noorse autoriteiten (Public Roads Administration). Daaruit is gebleken dat de verplichting om alle(nieuwe) verkeersgeleiders motorproof uit te voeren nog verre van realiteit is. De Noorse autoriteiten zijn thans nog druk bezig om richtlijnen te ontwerpen voor de inrichting van wegbermen. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de motorrijders. Volgens de zegsman van de Noorse Roads Administration zullen speciale voorzieningen t.b.v. de veiligheid van motorrijders zich beperken tot "plaatsen met een verhoogd veiligheidsrisico".

Vraag 5. Ziet U mogelijkheden om op korte termijn ‘motorproof' verkeersgeleidersystemen in Nederland toe te passen?

Antwoord: Nee. Op korte termijn zie ik geen mogelijkheden. Binnen Rijkswaterstaat loopt een project ‘Verbetering veiligheid van motorrijders op autosnelwegen' waarbij met name wordt gekeken naar verkeersgeleiders die de risico's voor motorrijders verminderen zonder de risico's voor de andere weggebruikers te verhogen.Teneinde een gewogen oordeel te kunnen vellen is echter toegepast onderzoek nodig dat slechts door een beperkt aantal testorganisaties kan worden uitgevoerd en geruime tijd in beslag zal nemen. Anderzijds zijn de mogelijkheden om op korte termijn op landelijke schaal een ander verkeersgeleidersysteem in te voeren beperkt, gelet op de grote lengte aan geleidesystemen langs auto(snel)wegen en de daarmee gepaard gaande kosten.

Vraag 6. Kunt U aangeven welke mogelijkheden U ziet om in de komende jaren geleidelijk, bijvoorbeeld bij onderhoud of vervanging, verkeersgeleiderails ‘motorproof' te maken?

Antwoord: Zo uit de onderzoeken bedoeld in het antwoord op vraag 5 blijkt dat een type geleider kan worden ontworpen dat voor motorrijders veiliger is en geen nadelige gevolgen heeft voor de (veiligheid van) andere weggebruikers, dan voorzie ik dat deze voorziening met name daar zal worden toegepast waar motorrijders specifieke gevaren lopen. Ik denk dan in het bijzonder aan bogen met een krappe straal, zoals bij op- en afritten naar auto(snel)wegen.

Persbericht Motorbeurs Utrecht
Gepost op Dinsdag, 11 december, 2001 door @ 8:26

Achttiende Motorbeurs geeft startsein voor het nieuwe seizoen

De achttiende Motorbeurs Utrecht, die van donderdag 21 tot en met zondag 24 februari 2002 in de Utrechtse Jaarbeurs wordt gehouden legt naast de expositie van alle nieuwe modellen en de gezellige koopjesjachtsfeer, ditmaal het accent ook sterk op avontuurlijke motorbeleving, veiligheid en service. Het is opvallend dat veel organisaties op het gebied van motorvakanties, hotelketens en toeroperators, die zich specialiseren op het grote, verre motoravontuur hun opwachting maken in de Utrechtse Jaarbeurs.

Gratis parkeren
Motorbeurs Utrecht 2002 heeft ongeveer dezelfde afmetingen als die van vorig jaar (vijf Jaarbeurshallen en ruim 45.000 vierkante meter beursoppervlakte), toen de motorbeurs meer dan honderdduizend bezoekers registreerde. Bij de komende beurs worden ook de activiteiten buiten het Jaarbeurscomplex sterk uitgebreid. Organisator Motor Events in Breda voert nu de laatste besprekingen met specialisten op het gebied van ‘motorkundige randvoorwaarden'. Zo worden op de enorme (gratis) motorparkeerplaats units ingericht, waar motorrijders hun verlichting kunnen laten checken, hun remmen en banden kunnen laten controleren en het uitlaatgeluid kunnen laten meten.

Alle nieuwe modellen
In 2001 presenteerde Motorbeurs Utrecht voor het eerst een compleet modellenoverzicht, vooral omdat in het najaar van 2000 de jaarlijkse MotorRai was gecancelled. Dit jaar hebben de gezamenlijke motorimporteurs van de RAI weliswaar een evenement georganiseerd in het Arnhemse Gelredome, maar men vindt Motorbeurs Utrecht, als ‘etalage' zo belangrijk dat opnieuw besloten is om het hele modellenspectrum van de Nederlandse motoren in Utrecht te exposeren. Hiervoor wordt weer een speciale hal, op de verdieping van Hal I, ingericht.

Lekkere koopjes
De meer dan driehonderd exposanten zullen naast al het nieuws op het gebied van de 2002-modellen, accessoires, gereedschappen, kleding, helmen, laarzen, vakanties, verzekeringen etc., natuurlijk het accent leggen op de speciale aanbiedingen , want Motorbeurs Utrecht wil haar traditionele, grote aantrekkingskracht als ‘koopjesbeurs' zeker handhaven. Wat is er leuker dan de start van het nieuwe motorseizoen met een 'wereldmazzeltje' op te luisteren?

Kijk voor meer informatie op: http://www.motorbeursutrecht.nl

Uiteraard vind je ook de MAG op Motorbeurs Utrecht!

Beginnersrijbewijs vanaf 2002
Gepost op Dinsdag, 27 november, 2001 door @ 12:03

Begin 2002 wordt het beginnersrijbewijs ingevoerd. Minister Netelenbos heeft dat maandag 25 november gezegd. Beginnende bestuurders kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze binnen de eerste vijf jaar na het behalen van hun rijbewijs drie zware overtredingen hebben begaan. De minister wil hiermee de verkeersveiligheid verder verbeteren.

Beginnende bestuurders zijn volgens de minister veel vaker bij ongevallen betrokken dan ervaren rijders. Dat komt door het gebrek aan ervaring. Een groot deel van de beginners is bovendien jonger dan 24. Een categorie die nog zoekt naar de juiste attitude in het verkeer en bovendien de risico's niet altijd juist weet in te schatten. Na de onherroepelijke veroordeling voor drie zware overtredingen, volgt een onderzoek en wordt het rijbewijs geschorst. De bestuurder dient een rijproef en theoretische proef af te leggen. Als hij of zij voor een van de twee of beide proeven zakt, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard en moet er een nieuw rijexamen worden afgelegd, praktijk én theorie.

Zware overtredingen zijn onder meer het veroorzaken van gevaar of hinder in het verkeer, het veroorzaken van een ongeval met dodelijk gevolg of zwaar letsel, het rijden met te veel alcohol op, het maken van ernstige snelheidsovertredingen, het bumperkleven met hoge snelheid en andere overtredingen waarbij sprake is van schade of letsel. Bijvoorbeeld door rood licht rijden en voorrangsfouten. Als beginnende bestuurders aangehouden worden met een alcoholpromillage van 0,8 zijn ze verplicht een zogeheten EMA-cursus te volgen. EMA staat voor educatieve maatregel alcohol. Als ze voor een tweede keer worden betrapt geldt een promillage van 0,5. Vanaf komende zomer gaat voor beginnende bestuurders overigens een maximaal alcoholpromillage van 0,2 gelden. (bron: ministerie v&w)

Veranderingen in helmdraagplicht
Gepost op Woensdag, 14 november, 2001 door @ 12:06

Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat:

Bestuurders en passagiers van motoren en bromfietsen kunnen per 1 januari 2002 vrijstelling van de helmdraagplicht krijgen als het voertuig dat zij besturen voorzien is van aanvullende veiligheidsvoorzieningen. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) toetst of de voorzieningen aan het voertuig voldoen. Bij motorfietsen waarvoor de vrijstelling is afgegeven wordt dit op het kentekenbewijs vermeld.

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft de wijzigingen in de helmdraagplicht in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Bestuurders en passagiers van trikes, quads en bromfietsen op meer dan twee wielen met een open carrosserie zijn vanaf 1 januari 2002 verplicht een helm te dragen. In principe blijft het ook mogelijk dit soort voertuigen zonder helm te berijden. In dat geval geldt dat het voertuig moet zijn uitgerust met goedgekeurde gordels en gordelbevestigingspunten. Berijders zijn dan ook verplicht deze te dragen. Het dragen van een helm is dan niet verplicht. In de praktijk zal dit voornamelijk voor nieuw op de markt verschijnende voertuigen gelden omdat het praktisch onmogelijk is om de voorzieningen achteraf op bestaande voertuigen aan te brengen. Voor conventionele motorfietsen met zijspan geldt deze mogelijkheid tot het verkrijgen van vrijstelling van de helmdraagplicht niet.

Tweede Kamer stelt vragen over vangrails
Gepost op Dinsdag, 13 november, 2001 door @ 14:23

Al geruime tijd is de Motorrijders Actie Groep (MAG) bezig met het onder de aandacht brengen van de gevaren die geleiderails (of vangrails) kunnen opleveren voor motorrijders. Naar aanleiding van het artikel over de MAG en de vangrails dat verscheen in Het Parool van 5 november 2001, hebben twee leden van de Tweede Kamer, Ton de Swart (VVD) en Wim van de Camp (CDA), hierover nu kamervragen gesteld aan minister Netelenbos van verkeer en waterstaat.

Hieronder vind je de vragen zoals die nu officieel zijn gesteld aan minister Netelenbos. Zodra zij de vragen heeft beantwoord laten we je dit uiteraard direct weten.

Vragen van de leden De Swart (VVD) en Van de Camp (CDA) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de onveiligheid van bestaande verkeersgeleiderails (vangrails) voor motorrijders. (Ingezonden 8 november 2001)

1 - Heeft u kennisgenomen van het artikel "Vangrails veilig maken voor motorrijders"? (Het Parool van maandag 5 november jl., blz. 4.).

2 - Deelt u de mening dat het terugdringen van het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van een motorongeval, waarbij de verkeersgeleiderail in 10 tot 15% van de gevallen de directe veroorzaker is van het fatale letsel, past in het beleid om het aantal verkeersslachtoffers verder te verminderen?

3 - Deelt u ook de mening dat door het toepassen van het bestaande type verkeersgeleiderail motorrijders bij een ongeluk extra risico lopen van onnodig lichamelijk letsel dan wel een verhoogd risico hebben op een ongeval met dodelijke afloop, als gevolg van het in aanraking komen met de verkeersgeleiderail (vangrail)?

4 - Bent u op de hoogte van het bestaan van typen verkeersgeleiderail, zoals in Noorwegen worden toegepast, die als "motorproof" worden aangemerkt?

5 - Ziet u mogelijkheden om op korte termijn "motorproof" verkeersgeleiderailsystemen in Nederland toe te passen?

6 - Kunt u aangeven welke mogelijkheden u ziet om in de komende jaren geleidelijk, bijvoorbeeld bij onderhoud of vervanging, verkeersgeleiderails "motorproof" te maken?

MAG in Het Parool
Gepost op Dinsdag, 6 november, 2001 door @ 15:50

Uit: Het Parool, maandag 5 november 2001


Actiegroep: vangrails veilig maken voor motorrijders

Amsterdam - Motorrijders Actie Groep Nederland (MAG), een belangenorganisatie voor motorrijders, wil snel veiliger vangrails aanbrengen in Nederland. "De vangrails die we nu kennen, zijn geschikt voor auto's, maar motorrijders schuiven eronderdoor, met alle gevolgen van dien," zegt Nico Perk, bestuurslid van de MAG.

Volgens Perk moet Nederland een voorbeeld nemen aan Noorwegen. "'Daar zijn alle nieuwe vangrails motorproof."' De belangenorganisatie streeft ernaar dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat zo snel mogelijk vangrails voorziet van bijvoorbeeld een rubberen mat aan de onderkant van de rails om de motorfiets terug te kunnen geleiden. "Dit zal heel veel verkeersslachtoffers schelen. Europees gezien zijn de vangrails de oorzaak van tien tot vijftien procent van de dodelijke ongevallen van motorrijders. In Nederland waren er in de periode van 1995 tot 1998 266 geregistreerde ongevallen waarbij een motorrijder in aanraking kwam met een vangrail, daarvan waren er 23 met een dodelijke afloop."

De Federation of European Motorcyclists' Association, de overkoepelende Europese motorrijderfederatie waar ook de MAG bij aangesloten is, heeft op verzoek van de Europese Commissie het gevaar van vangrails voor motorrijders onderzocht. Op basis van hun aanbevelingen heeft het Europees Parlement begin dit jaar gemeld dat vangrails moeten voldoen aan specifieke veiligheidseisen voor motorrijders. "De Europese Commissie heeft MAG geadviseerd de Nederlandse overheid nu al te benaderen. Ambtelijke molens malen langzaam en uitstel houdt in dat er nog tientallen motorrijders zullen verongelukken,"' zegt het bestuurslid.

Prins Dokkum bv, een bedrijf dat de verkeersveilige rubbermatten maakt, heeft een aantal tests uitgevoerd. "Wij wachten op groen licht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Pas dan testen wij het prototype uitvoerig," zegt Robertjan Klopstra van het bedrijf. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat bevestigt een brief te hebben gekregen van de belangenorganisatie voor motorrijders. Wanneer er stappen worden genomen, weet de woordvoerster niet.

Netelenbos pakt motorrijders zwaar aan
Gepost op Dinsdag, 6 november, 2001 door @ 13:35

MOTORRIJDERS ACTIE GROEP
Persbericht - 6 november 2001

Minister van verkeer Netelenbos wil ons de laatste dagen laten geloven dat er een "breed maatschappelijk draagvlak" is voor haar kilometerheffing. De Motorrijders Actie Groep (MAG), belangenvereniging voor motorrijders, denkt daar echter heel anders over en verzet zich tegen de invoering van een elektronische kilometerheffing.

Minister Netelenbos probeert de Nederlandse weggebruiker een rad voor ogen te draaien met fraaie beloftes over het schrappen van de motorrijtuigenbelasting en een verlaging van de accijns op brandstof, maar ze vergeet hierbij dat de kilometerheffing de motorrijder onevenredig zwaar zal raken. Voor motorrijders ligt het omslagpunt bij lange na niet op de door de minister genoemde 18.000 kilometer per jaar. De gemiddelde heffing wordt volgens de minister 7 cent per kilometer. Een motorrijder die per jaar 18.000 kilometer rijdt, zal zelfs na de afschaffing van de motorrijtuigenbelasting en een accijnsverlaging van 10 procent een lastenverzwaring om zijn of haar oren krijgen van een kleine duizend gulden per jaar. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kosten van de Mobimeter die ook de motorrijder moet gaan aanschaffen om het innen van de kilometerheffing mogelijk te maken. In de voortgangsrapportage ‘Betalen per kilometer' van het ministerie, wordt gesproken van een Mobimeter die inclusief BTW, maar exclusief inbouwkosten, zo'n fl 350,- gaat kosten (men heeft het hier over een Mobimeter voor auto's; waarschijnlijk zal een kastje dat op een motorfiets weer- en diefstalbestendig moet zijn meer gaan kosten).

Gemakshalve vergeet de minister echter dat haar eigen plannen juist tot stand zijn gekomen om de bereikbaar en mobiliteit in Nederland te verbeteren. Motorfietsen zijn een deel van de oplossing voor het file- en mobiliteitsprobleem, maar mevrouw Netelenbos weigert dit in te zien en weigert consistent om de motorrijders serieus te nemen. En nu wil zij deze groep weggebruikers zelfs hard in de portemonnee raken.

Motorfietsen veroorzaken geen files en in vergelijking met de automobilist bespaart de motorrijder aanzienlijk op zijn reistijd (en daarmee op brandstof, waardoor ook de uitstoot lager is), omdat de motorrijder door kan rijden waar de automobilist stilstaat. De motorfiets is een door de minister ondergewaardeerd alternatief voor de auto en mag ons inziens dan ook niet blindelings worden betrokken bij (financiële) maatregelen die het autoverkeer moeten reguleren en/of terugdringen. De MAG is geen tegenstander van het principe "de gebruiker betaalt", maar dit moet, zoals nu al grotendeels het geval is, worden gerealiseerd door de mobiliteitskosten te verrekenen in de brandstofprijzen. De MAG pleit voor vrijstelling van kilometerheffing voor motorfietsen en verzet zich tegen onvrijwillige installatie op motorfietsen van welk elektronisch systeem dan ook.

Dat niet iedereen in de Tweede Kamer bereid is minister Netelenbos blindelings te volgen, blijkt uit het feit dat D66-Kamerlid Francine Giskes al publiekelijk vraagtekens heeft gezet bij de weigering van minister Netelenbos om de filevriendelijke motorfiets uit te sluiten van de kilometerheffing.


Kijk voor meer informatie over de kilometerheffing op de MAG-internetpagina.

Eerste MAG-bord onthuld
Gepost op Maandag, 22 oktober, 2001 door @ 16:46

Zaterdag 20 oktober jl. is in Assen het eerste MAG-bord met het onderschrift "Motorrijders welkom" onthuld. Het MAG-bord is een initiatief van Jans de Boer, regiocommissaris van de regio Noord. Het bordje kan door de verschillende MAG-regio's worden uitgereikt aan bedrijven, campings, café's etc. die aantoonbaar MAG- en motorvriendelijk zijn.

Het eerste MAG-bordje hangt trots aan de muur van Café Korsahkov aan de Rolderstraat in Assen, het café van MAG-lid Tony Nijenhuis waar de regio Noord haar regiomeetings houdt. Het bordje werd zaterdag officieel onthuld door Asser gemeenteraadslid Wiersema, in het bijzijn van een grote groep MAG-leden en pers.

Kijk voor de foto's op de MAG-internet pagina (klik op fotoarchief).

MAG finisht als 36e op TT-circuit
Gepost op Maandag, 22 oktober, 2001 door @ 16:44

Wat begon als een grap van MAG-vrijwilliger Wiebe Arts is zondag 21 oktober jl. uitgegroeid tot een serieuze test van het uithoudingsvermogen van zijn regio Noord-collega's. De regio heeft namelijk deelgenomen aan de PTT Post Run op het TT-circuit in Assen, een estafetteloop van 5 x 6 kilometer over het snelste asfalt van Nederland.

Gehuld in opvallende MAG-shirts liepen Wiebe Arts, Bert Matter, Fred Kemkers, Jans de Boer en Jelle Kazimier de longen uit het lijf om de MAG te promoten. En het resultaat mag er zijn: de regio Noord finishte als 36e van de 70 deelnemende teams.

Kijk voor de foto's op de MAG-internet pagina (klik op fotoarchief).

Vangrails & motorrijders
Gepost op Vrijdag, 28 september, 2001 door @ 17:57

Europees Commissaris Loyola De Palacio wil actie

"Het voortdurende werk begint nu positieve resultaten te tonen. Eindelijk heeft de Europese Commissie toegegeven dat vangrails zeer gevaarlijk zijn voor motorrijders. Nu beginnen we toereikende bescherming te zien voor alle weggebruikers. Bovendien, de sector is zich bewust van de problemen en lijkt ons initiatief te steunen. Dit geeft ons de energie om ons werk voort te zetten. Vanaf nu gaan we vol gas op weg naar ontwerpnormen voor vangrails en naar beschermende maatregelen op bestaande vangrails op de Europese wegen." Deze verklaring van de heer Carlos Bautista, lid van het Europees Parlement, volgde na een ontmoeting met mevrouw Loyola de Palacio, vice-president van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor Transport en Energie.

Deze ontmoeting kwam tot stand op initiatief van de heer Bautista en had als doel het overbrengen van de zorgen van motorrijders over de gevaren van de huidige vangrails, zoals die werden duidelijk gemaakt tijdens een demonstratie door duizenden motorrijders; deze demonstratie werd in juni jl. gehouden in Madrid. Tijdens het gesprek met commissaris De Palacio heeft de Federation of European Motorcyclists' Associations (FEMA), waar ook de Nederlandse Motorrijders Actie Groep (MAG) actief deel van uitmaakt, het rapport ‘Crash Barriers and Motorcyclists' nog eens in herinnering geroepen. Dit rapport is in 1999 opgesteld door de FEMA, met de steun van de Europese Commissie. Het rapport stelt alternatieven voor ter vervanging van de huidige vangrails, die gebruikt kunnen worden in alle Europese landen.

Commissaris De Palacio toonde begrip voor het probleem en gaf de verzekering dat onmiddellijke actie zal worden geadviseerd aan de Spaanse overheid. Aan de Europese lidstaten zal een schrijven worden gestuurd. FEMA heeft haar hulp aangeboden bij het opstellen van de brief. Op Europees niveau verklaarde de commissaris dat de noodzaak om te komen tot een verbetering van de veiligheid van vangrails op de agenda zal worden toegevoegd aan het Europese verkeersveiligheidsprogramma voor 2002-2010. Mevrouw De Palacio zegde ook toe bijzondere aandacht aan de zaak te geven tijdens het Spaanse voorzitterschap van de Europese Unie in 2002, door een werkgroep in het leven te roepen met daarin alle betrokken partijen, zoals vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de CEN (Europees Comité voor Normering) en de FEMA namens de motorrijders. De werkgroep zal als voornaamste doel hebben het vaststellen van normen waaraan vangrails moeten voldoen om ze veiliger te maken voor alle weggebruikers, inclusief motorrijders.

De FEMA en de MAG verwelkomen deze toezeggingen en zien het als een goede kans om het werk aan de verbetering van vangrails voort te zetten. Voor meer informatie over de FEMA en voor het vangrailrapport kun je terecht op www.fema.nl

MAG-Speelgoedrit 16 september 2001
Gepost op Donderdag, 13 september, 2001 door @ 14:23

Op zondag 16 september 2001 organiseert de MAG-regio Zuid-Holland de 1e Speelgoedrit, in samenwerking met de Christian Motorcyclists Association (CMA). Met deze rit zamelen wij gebruikt en nieuw speelgoed in voor een kindertehuis in Roemenië.

We vertrekken om 13.00 uur vanaf het BP-station aan de Binckhorstlaan in Den Haag en we rijden naar het inzamelpunt in Gouda. Verzamelen aan de Binckhorstlaan kan al vanaf 12.00 uur.

Niet vergeten: speelgoed meenemen!

Bel voor meer informatie met Jan van Velzen: 079-3523598.

MAG-dierenvoertoer 2001
Gepost op Donderdag, 30 augustus, 2001 door @ 13:34

Op zondag 2 september 2001 organiseert de MAG-regio Oost voor de 7e keer de Dierenvoertoer.

Als vanouds verzamelen we vanaf 11.00 uur in sportpark het Nieuwland in Dieren, bij Honk- en softbalclub The Animals aan de Adm. Helfrichlaan 95.

Om 13.00 uur vertrekken we richting asiel Levenslust in Voorthuizen (bij Barneveld). Blikken voer, brokken en diners zijn zeer welkom!

Bel voor meer informatie met Rens & Katinka Brandenburg: 026-4951059 of mail ze op pr2@mag-nl.org

Uitslag loterij Ducati Clubrace 2001
Gepost op Woensdag, 11 juli, 2001 door @ 15:39

Trekking zondag 10 juni.

Met alle prijswinnaars wordt contact opgenomen door MV Agusta. Verdere correspondentie over de uitslag is niet mogelijk. Alle prijswinnaars gefeliciteerd met jullie prijs.

1e prijs E. van Milligen Harskamp nummer 0579 - MV Agusta
1e prijs M. van Vugel Enschede nummer 1024 - Voxan
2e prijs J. Blomsteel Rotterdam nummer 0715
3e prijs E. Uitterdijk Dokkum nummer 0198
4e prijs J. de Meijer St. Maartensbrug nummer 0104
5e prijs G. Nijenhuis Emmercompascuum nummer 0704
6e prijs C. Oomen Kerkdriel nummer 0928
7e prijs M. Bosma Veendam nummer 0412
8e prijs M. Oost Valthermand nummer 0646
9e prijs D. Philips Rotterdam nummer 0791
10e prijs R. van Huet Gaanderen nummer 0103
11e prijs J. Meijerdink Deventer nummer 0455
12e prijs Schuttevaart Nijverdal nummer 1453
13e prijs M. v.d. Berg Almere nummer 0463
14e prijs Donselaar Nijkerk nummer 0073
15e prijs W. Arts Assen nummer 0090
16e prijs Luyken Haarlem nummer 0708
17e prijs F. Beekman Monnickendam nummer 1069
18e prijs IJzerman Harderwijk nummer 0135
19e prijs Buiter Winschoten nummer 0805
20e prijs Dhr J. Ottens Hengelo nummer 0183

Bron: http://www.mvagusta.nl

Europarlement op twee wielen
Gepost op Zondag, 8 juli, 2001 door @ 23:55

Op woensdag 4 juli 2001 is in Straatsburg weer de jaarlijkse MEP-ride gehouden.
Tijdens deze rit gaan FEMA-organisaties uit heel Europa, waaronder de Motorrijders Actie Groep, op stap met leden van het Europees Parlement.
Op deze manier hopen we te bereiken dat de Europarlementariers meer begrip krijgen voor motorrijders en hun wensen.
De eerste schatting is dat zo'n 150 motorrijders en parlementsleden de rit hebben meegereden.

Voor de MAG hebben Rens Brandenburg, Wiebe Arts en Wim Taal aan de rit
deelgenomen. De Nederlandse Eurodelegatie bestond uit parlementsleden
Alexander de Roo (GroenLinks) en Marieke Sanders-ten Holte (VVD).
Ook te gast was Frank van Beem, assistent van parlementslid Wim van Velzen (CDA).

Klik hier voor de foto's van de MEP-ride.

https://mag-nl.org/events/pix/mepride2001/page_01.htm

Vangrails, de MAG komt in actie
Gepost op Donderdag, 21 juni, 2001 door @ 12:19

Geleiderails, of vangrails zoals ze meestal genoemd worden, zijn daadwerkelijk vangrails voor motorrijders. Zij geleiden motorrijders namelijk helemaal niet, zij vangen hen op. Europees gezien zijn geleiderails de oorzaak van 10 tot 15 % van de dodelijke ongevallen onder motorrijders.

Er is de laatste tijd links en rechts in motorbladen al van alles over geschreven. Aanleiding voor deze plotselinge aandacht voor vangrails is het recente protest van Spaanse motorrijders tegen het gevaar dat vangrails voor motorrijders opleveren. Dit protest is echter niet uit de lucht komen vallen. Even daarvoor was het rapport van de Federation of European Motorcyclists' Associations (FEMA) over het gevaar van vangrails voor motorrijders gereedgekomen. De FEMA heeft dit rapport opgesteld op verzoek van de Europese Commissie. De MAG is de Nederlandse afvaardiging binnen de FEMA en heeft als één van de 21 FEMA-organisaties een actieve rol gespeeld bij het onderzoek.

Kijk voor het volledige bericht, en voor het FEMA-rapport over vangrails, op http://www.fema.nl

Midzomerdemo Motorcycle Action Group Belgium
Gepost op Dinsdag, 19 juni, 2001 door @ 16:53

Op 23 juni 2001 organiseert MotorCycle Action Group Belgium (MAG) een protestrit van Overpelt naar Hasselt. Om 14.OO uur vertrekken de (naar verwachting) 2500 motorrijders onder politiebegeleiding van Overpelt naar Hasselt. Daar aangekomen worden de motorrijders toegesproken door vertegenwoordigers van MAG en door enkele politici. Er zal een stop gehouden worden op de parking van de Grenslandhallen in Hasselt. Daar zullen de toespraken gehouden worden.

Die rit is enerzijds een rit vóór en anderzijds een rit tegen. Vóór omdat de motorrijders de inzet van Mobilim en de Provinciale Commissie Verkeer en Mobiliteit appreciëren. Tegen omdat motorrijders nog steeds onvoldoende worden opgenomen in mobiliteitsplannen en het te lang duurt voor onze actiepunten door de politiek worden uitgevoerd. Wij willen de politici erop wijzen dat de motor een goed middel is om positief bij te dragen aan het mobiliteitsprobleem. Fiscale voordelen moeten blijven bestaan voor motorrijders die met de motor naar het werk rijden. Veiligheid is voor de toch al zo kwetsbare motorrijder van cruciaal belang, dus vragen wij aan de beleidsmensen om bij de aanleg van verkeersobstakels, zoals verkeersdrempels, vangrails en wegmarkeringen met ons als tweewieler rekening te houden. Ook vragen wij dat wegwerkzaamheden duidelijk worden aangeduid.

MAG ijvert voor een hogere verkeersveiligheid voor de motorrijders. Dit kan onder andere gebeuren door een verbeterde rijopleiding. Niet alleen de opleiding van de aspirant-motorrijder moet verbeteren, ook die van alle andere weggebruikers. Omdat motorfietsen zeer diefstalgevoelig zijn, vragen wij de aanleg van beveiligde motorparkings, op plaatsen waar nu reeds regelmatig motorfietsen geparkeerd worden. Een kleine investering, met een grote impact. Men denkt eraan om de keuring van motorfietsen in te voeren. Dit zeer tegen de zin van de meeste motorrijders. MAG is niet overtuigd dat een mogelijke keuring de veiligheid van motorrijders zal verhogen. Wel de opleiding van motorrijders en de aandacht van de andere weggebruikers tegenover de motorrijders.

De rit zal door onze eigen marchals begeleid worden. Na enkele toespraken rijden we dan in colonne terug naar Overpelt waar nog diverse activiteiten op het programma staan.

Voor meer informatie:
Eric Daniëls
e-mail : pers@mag.be

5000ste MAG-lid
Gepost op Maandag, 18 juni, 2001 door @ 23:44

5000ste MAG-lid

Toen de nietsvermoedende Truus van den Brink en haar vriend Bert van
Appeldoorn zich tijdens MotoraiLive op de MAG-stand kwamen inschrijven als
MAG-lid, bleek Truus het 5000ste lid te zijn. Ze werd door
MAG-bestuursleden Miranda Schippers en Nico Perk in het zonnetje gezet.
Speciaal voor het 5000ste lid heeft Assurantiekantoor Wentzel, de
verzekeraar van de MAG, een vervolgopleiding voor motorrijders ter
beschikking gesteld.

Op de foto zie je van links naar rechts: MAG-penningmeester Miranda
Schippers, Bert van Appeldoorn, Truus van den Brink en MAG-bestuurslid Nico Perk.


Kijk voor meer informatie over MAG-verzekeringen op onze internetpagina.

Good to see you-campagne van start
Gepost op Maandag, 18 juni, 2001 door @ 16:43

Onder het motto Good to see you is een voorlichtingscampagne gestart over de mogelijkheden die motorrijders hebben om hun zichtbaarheid in het verkeer te vergroten. De campagne is een initiatief van het Motorplatform. Daarin zijn de branche-, consumenten- en overheidsorganisaties verenigd, waaronder de Motorrijders Actie Groep (MAG), die zich bezighouden met het motorrijden in al zijn facetten.

De campagne is op vrijdag 15 juni jl. officieel gestart door mr. Pieter van Vollenhoven, tijdens de opening van MotoraiLive.

Kijk op de MAG-internetpagina en klik op Good to see you voor meer informatie en natuurlijk voor de foto's.

MAG op MotoraiLive
Gepost op Dinsdag, 12 juni, 2001 door @ 13:42

Van vrijdag 15 t/m zondag 17 juni vind je uiteraard ook de Motorrijders Actie Groep (MAG) op MotoraiLive in het Gelredome te Arnhem. Wie altijd al lid wilde worden, voor wie een MAG t-shirt wil aanschaffen, maar natuurlijk ook voor iedereen die gewoon even een praatje wil maken. Je vindt de MAG-stand op Promenade Oost (stand 307).

Op de MAG-stand besteden we dit jaar veel aandacht aan geleiderails en aan de mogelijke verbeteringen die kunnen worden aangebracht om de veiligheid voor motorrijders te vergroten.

Tijdens MotoraiLive kun je in de MAG-stand gratis en geheel vrijblijvend een verzekeringsofferte laten maken door Assurantiekantoor Wentzel. Voor iedereen die een offerte laat maken ligt een leuke sleutelhanger klaar!

Openingstijden Motorailive:
Vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 21.00 uur
Zondag van 11.00 tot 18.00 uur

http://www.motorailive.nl

Loterij op circuit steunt de MAG
Gepost op Donderdag, 7 juni, 2001 door @ 10:00

In het weekeinde van 9 en 10 juni 2001 vinden op het TT-circuit in Assen de Ducati Clubraces plaats. Tijdens deze races wordt een loterij gehouden door MV Agusta. Door een lot (of meer loten!) te kopen, maak je kans op prachtige prijzen, zoals bijvoorbeeld een weekeinde rijden op een MV Agusta en een Voxan, een helm, kleding van Cagiva of Moto Guzzi etc. etc. De loten kosten slechts fl. 2,50 per stuk en de opbrengst van de verloting komt geheel ten goede aan de MAG!

Dus: kom naar Assen, koop dan een paar loten, maak kans op prachtige prijzen en steun de MAG!

Europese motorbelangen op internet
Gepost op Dinsdag, 29 mei, 2001 door @ 12:58

Om de Nederlandse motorrijder beter op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van Europese motorrijdersbelangen, heeft de Motorrijders Actie Groep (MAG) een nieuwe internetpagina geopend: www.fema.nl.

Op deze pagina vind je al het nieuws van de Federation of European Motorcyclists' Associations (FEMA), waarvan de MAG actief deel uitmaakt.

Bovendien vind je op de pagina achtergrondinformatie over belangrijke Europese onderwerpen en links naar alle FEMA-organisaties.

http://www.fema.nl

Zeeland krijgt veilige rotondes
Gepost op Vrijdag, 25 mei, 2001 door @ 10:02

Nieuwe rotondes op provinciale wegen in Zeeland worden voortaan voorzien van stroken doorgroeistenen met "varkensruggen" als bermafscheiding. De varkensruggen, afgeronde betonnen drempeltjes, komen er op voorspraak van de Motorrijders Actie Groep (MAG), regio Zeeland. De MAG was niet gelukkig met de schampblokken, omdat de betonnen springschansjes tot ernstige verwondingen kunnen leiden als een motorrijder in de bocht onderuit gaat.
Op onderstaande link kun je een uitgebreid krantenbericht over de samenwerking tussen de provincie Zeeland en de MAG lezen.

https://mag-nl.org/regio/pix/zeeland/zeeland_schamp.jpg

MAG-regiomeetings 26 & 27 mei 2001
Gepost op Donderdag, 24 mei, 2001 door @ 13:29

Het weekeinde van 26 & 27 mei belooft een mooi motorweekeinde te worden. Mocht je nog op zoek zijn naar een tussenstop tijdens je motorrit, dan zijn hier twee tips:

MAG-regio Noord organiseert op zaterdag 26 mei een regiomeeting in kroeg Korsahkov in de Rolderstraat 8a te Assen (centrum). Aanvang 17.00 uur.

MAG-regio Oost organiseert op zondag 27 mei een regiomeeting in Herberg van Vasse (café-cafetaria De Pitstop) aan de Noordik 5 in Vasse (Tubbergen/Geesteren). Aanvang 14.00 uur.

Nieuwe voorzitter MAG
Gepost op Maandag, 21 mei, 2001 door @ 16:29

Op zondag 20 mei 2001 heeft de jaarvergadering plaatsgevonden van de Motorrijders Actie Groep (MAG), belangenvereniging voor motorrijders.

Tijdens de jaarvergadering is Peet Veldhuizen (43) gekozen tot voorzitter. Peet is sinds 1997 penningmeester van de MAG geweest. Wanda Dijkhorst (24) is herkozen als secretaris.

Nieuw in het bestuur gekozen zijn penningmeester Miranda Schippers (27) en algemeen bestuurslid Nico Perk (56).

Aftredend voorzitter Kees Meijer (35) blijft actief binnen de MAG, in de functie van bestuursmedewerker internationale contacten.

Campagne zichtbaarheid motorrijders
Gepost op Donderdag, 17 mei, 2001 door @ 10:59

Begin juni start onder het motto Good to see you een voorlichtingscampagne over de mogelijkheden die motorrijders hebben om hun zichtbaarheid in het verkeer te vergroten. De campagne is een initiatief van het Motorplatform. Daarin zijn de branche-, consumenten- en overheidsorganisaties verenigd die zich bezighouden met het motorrijden in al zijn facetten. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) komt de beperkte zichtbaarheid van motorrijders voor andere weggebruikers als één van de belangrijkste ongevalsoorzaken naar voren. Bij meer dan 2/3 van de botsingen met een auto blijkt de automobilist de motorrijder niet of te laat te hebben opgemerkt.

Kijk voor meer informatie op de MAG-internetpagina en klik op Good to see you.

European Festival of Motorcycling
Gepost op Donderdag, 17 mei, 2001 door @ 10:51

14, 15 & 16 september 2001 in Koksijde, aan de Belgische kust

Via MAG Nederland kun je in de voorverkoop al je entreebewijs kopen. Voor maar fl 22,50 p/p ben je verzekerd van toegang en een kampeerplaats voor het hele weekeinde. Met je entreekaartje al op zak heb je in België bovendien recht op gratis hulp bij motorpech onderweg!

Maak fl 22,50 per persoon over op Postbankno. 8879412, t.n.v. Stichting MAG- evenementen, o.v.v. ‘Festival 2001'. Zodra jouw betaling binnen is, krijg je de kaart toegestuurd. Vergeet niet je naam en adres goed te vermelden!

Kijk voor meer informatie over het festival op www.mag.be of kijk op de MAG-internetpagina en kijk in de Kalender 2001 voor de poster.

Trikes & helmplicht
Gepost op Woensdag, 9 mei, 2001 door @ 10:24

Minister Netelenbos van verkeer en waterstaat heeft een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur ingediend, om te komen tot een wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Voertuigreglement. Het onderwerp: helmdraagplicht voor o.a. bestuurders en passagiers van trikes en quads.

De minister schrijft: "Bij deze wijzigingen geldt als uitgangspunt dat de bestuurder en passagiers van een bromfiets, motorfiets of driewielig motorvoertuig tegen hoofdletsel beschermd moeten worden door het dragen van een goedgekeurde helm, dan wel vrijgesteld worden van de verplichting tot het dragen van een helm, indien hun voertuig is uitgerust met zodanige voorzieningen dat de bestuurder en passagiers op gelijkwaardige wijze tegen hoofdletsel zijn beschermd."

Dit zal betekenen dat bestuurders en passagiers van een trike de keuze krijgen: of de trike is voorzien van goedgekeurde autogordels (die op grond van artikel 59 van het RVV 1990 ook verplicht gedragen moeten worden), of de bestuurder en passagiers zijn verplicht een helm te dragen, indien de gordels of goedgekeurde bevestigingspunten daarvoor ontbreken.

Eerste MotoRijDag
Gepost op Donderdag, 26 april, 2001 door @ 12:33

Op donderdag 14 juni a.s. wordt in Nederland de eerste MotoRijDag georganiseerd. Het idee achter de dag is dat er minder files in Nederland zijn op die dag, doordat alle motorrijders de motor nemen. In Nederland zijn ruim 400.000 motorfietsen. En maar liefst 1,1 miljoen Nederlanders hebben een motorrijbewijs. De MotoRijDag wordt georganiseerd door de afdeling Gemotoriseerde Tweewielers van de RAI Vereniging. Andere Europese landen, zoals Engeland en België, kennen al vergelijkbare initiatieven.

"Als ruim 400.000 motorrijders de auto en het openbaar vervoer laten voor wat het is, dan staan er geen files in Nederland en iedereen kan zitten in het openbaar vervoer", aldus Ine Cup, secretaris van de afdeling Gemotoriseerde Tweewielers. "We realiseren ons dat dit initiatief de tijd nodig heeft om te groeien, maar ik denk dat het effect ook de eerste keer al groot zal zijn." Op termijn hoopt Cup te komen tot een jaarlijkse, Europese MotoRijDag. De Nederlandse MotoRijDag valt samen met het Engelse initiatief, dat bekend staat als Ride Your Bike To Work. In Engeland is dit jaar het speciale thema: Neem een collega achterop mee naar het werk.

In de komende maanden wordt hard gewerkt aan het bekend maken van de eerste MotoRijDag. Een onderdeel van het initiatief is om ook bekende kamerleden op hun gemotoriseerde tweewieler te laten stappen. Een ander onderdeel van de dag is een soort verborgen camera-actie. Verspreid over het land worden motorrijders gefotografeerd. De gemaakte foto's zijn te bewonderen op 15, 16 en 17 juni tijdens MotoraiLive in Gelredome te Arnhem. En wie zich zelf op de foto's herkent krijgt gratis toegang tot dit gloednieuwe motorbelevingsevenement.

Proef met kilometerheffing
Gepost op Dinsdag, 10 april, 2001 door @ 15:15

Een proef met kilometerheffing kan al in 2003 worden ingevoerd. Nieuwe technologie is daarvoor niet nodig. Dat zegt oud-Philipstopman Pieper na onderzoek naar de technische haalbaarheid van kilometerheffing. Minister van verkeer Netelenbos zei eerder bereid te zijn het gewraakte systeem van tolpoorten te schrappen als kilometerheffing snel beproefd kan worden.

Kijk voor het volledige bericht op de MAG-internetpagina onder dossier kilometerheffing.

Dertig procent meer motorexamens
Gepost op Dinsdag, 10 april, 2001 door @ 13:29

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft in 2000 31 procent meer praktijkexamens voor de motor afgenomen dan in 1999: 35.078 tegen 26.726. Van deze kandidaten slaagde maar liefst 67,5% (van de kandidaten voor het praktijkexamen voor het autorijbewijs slaagde slechts 44,2%). De forse stijging bij de motorexamens komt vooral op het conto van mensen die in 1996 nog geen 21 jaar waren. Door de wetswijziging die in dat jaar van kracht werd, mogen jongeren van hun achttiende tot hun eenentwintigste jaar uit veiligheidsoverwegingen alleen een lichte motor rijden. De cijfers van het afgelopen jaar wijzen uit, dat relatief veel aspirant-motorrijders enkele jaren hebben gewacht om de lichte motor over te slaan en direct examen te doen voor de zware motor. Ruim twintig procent van de kandidaten voor het motorexamen was in 2000 21 of 22 jaar.

Het aantal geslaagden bij de bromfietsexamens is vorig jaar met zes procent gedaald. In 1999 behaalde ruim 48 procent een positief resultaat. In 2000 ruim 42 procent. Sinds de invoering van het bromfietsexamen in 1996 blijven kandidaten dit examen onderschatten. Jongeren maken volgens het CBR te weinig gebruik van de theorieopleiding bij een rijschool, terwijl dit de kans op slagen sterk verhoogd. Veelal nemen kandidaten zelfs onvoorbereid plaats in de examenzaal. Het aantal bromfietsexamens steeg vorig jaar met vijf procent, vooral door het grote aantal herkansingen. (Bron: CBR)

Alle bestuurders van rechts voorrang
Gepost op Dinsdag, 27 maart, 2001 door @ 13:43

Op 1 mei 2001 wordt de maatregel "alle bestuurders van rechts voorrang" ingevoerd. Vanaf die datum moeten bestuurders op gelijkwaardige kruispunten aan alle bestuurders die van rechts komen, voorrang verlenen. Een gelijkwaardige kruispunt is een kruispunt waar de voorrang niet apart geregeld is: met borden, verkeerslichten, doorgetrokken stoepranden of markeringen op de weg. Vanaf 1 mei vervalt dus de regel "snel verkeer gaat voor langzaam verkeer". Fietsers, bromfietsers, snorfietsers, bestuurders van een invalidenvoertuig, bestuurders van een (paard en) wagen, ruiters en geleiders van rijdieren, trekdieren of vee worden vanaf 1 mei 2001 wat betreft voorrang dus gelijkgesteld aan bestuurders van motorvoertuigen.

Waarom moeten we vanaf 1 mei alle bestuurders van rechts op gelijkwaardige kruisingen voorrang geven? De minister van Verkeer en Waterstaat geeft daarvoor een aantal redenen. De belangrijkste reden is dat de verkeersregels eenvoudiger worden, waardoor de veiligheid in het verkeer toeneemt. De algemene voorrangsregel op gelijkwaardige kruispunten (rechts gaat voor) geldt voortaan immers voor alle bestuurders. Met de nieuwe maatregel lijken de Nederlandse verkeersregels meer op die in de rest van de Europese Unie. Voorrang voor bestuurders van rechts geldt namelijk al in bijna alle andere lidstaten. Van deze maatregel wordt een positief effect op het aantal verkeersslachtoffers verwacht.

Bron: CBR

MAG op Motorbeurs Utrecht
Gepost op Dinsdag, 27 februari, 2001 door @ 10:05

Het motorseizoen begint traditiegetrouw ieder jaar weer in Utrecht tijdens de Motorbeurs. In vijf grote Jaarbeurshallen die samen een oppervlakte hebben van 45.000 vierkante meter exposeren meer dan 300 standhouders al hun motoren, motorkleding, laarzen, onderdelen, accessoires, informatie over motorreizen, financieringen, verzekeringen en verder alles wat met motorfietsen te maken heeft.

Van donderdag 1 t/m zondag 4 maart vind je uiteraard ook de MAG op de Motorbeurs in de Jaarbeurshallen te Utrecht. Wie altijd al lid wilde worden, voor wie een MAG t-shirt wil aanschaffen, maar natuurlijk ook voor iedereen die gewoon even een praatje wil maken: je vindt de MAG-stand in hal 5. De koffie is klaar!

Op zaterdag 3 maart kun je in de MAG-stand gratis en geheel vrijblijvend een verzekeringsofferte laten maken door Assurantiekantoor Wentzel. Voor iedereen die een offerte laat maken ligt een leuke sleutelhanger klaar!

Openingstijden Motorbeurs:
Donderdag en vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur
Zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur

MAG spreekt in Tweede Kamer
Gepost op Vrijdag, 23 februari, 2001 door @ 10:30

Op woensdag 21 februari jl. heeft de Motorrijders Actie Groep (MAG), op uitnodiging van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat, deelgenomen aan een hoorzitting van de commissie in het gebouw van de Tweede Kamer. Tijdens de hoorzitting kreeg de MAG, als enige belangenbehartiger voor motorrijders, de kans om uit te leggen hoe motorrijders denken over het wetsvoorstel 'bereikbaarheid en mobiliteit', oftewel; het wetsvoorstel rekeningrijden.

Mede dankzij de jarenlange strijd van de MAG tegen rekeningrijden voor motorrijders wordt de MAG door de commissie gezien als spreekbuis voor de Nederlandse motorrijder. In september 1999 heeft de MAG ruim 22.000 handtekeningen van motorrijders tegen rekeningrijden aangeboden aan de commissie en in september 2000 heeft de MAG de demonstratie 'motorrijders tegen rekeningrijden' georganiseerd op het Malieveld waaraan maar liefst 25.000 motorrijders hebben deelgenomen.

MAG-voorzitter Kees Meijer heeft de commissie er in zijn toespraak nogmaals op gewezen dat het verzet onder motorrijders tegen rekeningrijden groot is. Het wetsvoorstel ‘bereikbaarheid en mobiliteit' heeft als doel het terugdringen van het mobiliteitsprobleem en het wetsvoorstel richt zich van begin tot eind op auto's en de verkeersproblemen die zij veroorzaken. De MAG wil niet ontkennen dat er een probleem ligt, maar maakt ernstig bezwaar tegen het feit dat de motorrijder in het wetsvoorstel dreigt te worden ondergesneeuwd.

Behalve wanneer het op betalen aankomt, wordt in het wetsvoorstel op geen enkele wijze aandacht besteed aan de motorfiets en aan de vele voordelen die de motorfiets kan bieden. Een motorfiets is, zeker voor woon-werkverkeer, een alternatief voor de auto. Door ook motorrijders financieel te belasten met een spitstarief zal deze bewuste keuze voor een filevriendelijke wijze van verkeersdeelname worden afgestraft, terwijl deze keuze naar onze mening eerder zou moeten worden aangemoedigd. Door de maatregel zonder uitzondering op iedere groep weggebruikers van toepassing te laten zijn gaat het wetsvoorstel voorbij aan het feit dat juist een vrijstelling voor motorrijders kan getuigen van inzicht in de werkelijke verkeersproblematiek. Zeker als de maatregel ook voor motorrijders gaat gelden zal het spitstarief worden gezien als strafmaatregel en niet als mogelijke oplossing voor een probleem.

De uitspraak van minister Netelenbos dat het spitstarief voor motorrijders een mooie compensatie is voor de hogere maatschappelijke kosten, zoals ziekenhuiskosten, die motorrijders zouden veroorzaken, getuigt van diepgewortelde vooroordelen die een realistische behandeling van motorrijders kennelijk onmogelijk maken.

Hoewel de MAG zeker niet de enige organisatie is die zich tegen rekeningrijden uitspreekt, blijkt tijdens de hoorzitting maar weer eens dat er een groeiende steun te vinden is voor de versnelde invoering van de electronische kilometerheffing. Een electronische kilometerheffing waarbij de overheid haar burgers op de voet kan volgen is voor de MAG onacceptabel, niet in de laatste plaats omdat het een enorme inbreuk op de privacy kan zijn.

De MAG is geen tegenstander van het principe ‘de gebruiker betaalt', maar ons inziens moet dit, zoals nu al grotendeels het geval is, worden gerealiseerd door de mobiliteitskosten te verrekenen in de brandstofprijzen. Wie veel rijdt, betaalt meer. Wie zuinig rijdt of wie minder rijdt, betaalt minder.

De motorfiets is een oplossing voor het mobiliteitsprobleem en daarom mag de motorrijder naar onze mening niet worden gestraft door het spitstarief.

RDW: Nieuw wapen in strijd tegen katvangers
Gepost op Dinsdag, 20 februari, 2001 door @ 16:05

Met ingang van woensdag 21 februari plaatst de RDW een aantekening in het kentekenregister bij voertuigeigenaren die zich stelselmatig aan hun verplichtingen onttrekken. Het zogenoemde "verplichtingen signaal". Dit signaal bevat onder meer informatie over wanbetalers van de Motorrijtuigenbelasting. Als het signaal is geplaatst, kan de betrokken eigenaar/houder niet nog meer voertuigen op zijn of haar naam laten registreren. In dat geval wordt een overschrijving op het postkantoor geblokkeerd. Een dergelijke blokkade bestaat al langere tijd voor het geval er iets niet in orde is met de voertuig- of legitimatiedocumenten of wanneer het voertuig is gestolen.

Door de plaatsing van het nieuwe signaal kan de politie door raadpleging van het kentekenregister wanbetalers gemakkelijk herkennen en zonodig actie ondernemen. Voertuigen kunnen worden meegenomen voor nader onderzoek en de belastingdienst kan er beslag op laten leggen door een deurwaarder.

De nieuwe regeling is bedacht om het grote aantal registraties op naam van een katvanger tegen te gaan. Katvangers zijn mensen die tegen vergoeding auto's en/of motoren op hun naam zetten die ze feitelijk niet in bezit hebben. De werkelijke berijder van de auto of motor verschuilt zich achter de katvanger. De katvanger krijgt de rekeningen van de belastingdienst en boetes voor verkeersovertredingen thuisgestuurd, maar kan deze niet betalen. De berijder van de auto of motor is onbekend en moeilijk op te sporen. Door de nieuwe regeling kunnen katvangers hun illegale diensten niet langer aanbieden omdat registraties van nieuwe voertuigen op hun naam worden voorkomen. Bovendien kunnen de berijders worden aangepakt omdat zij door de signalering in het kentekenregister gemakkelijker herkenbaar zijn voor opsporingsautoriteiten. Op termijn kan het signaal ook worden gebruikt voor wanbetalers van verkeersovertredingen. De wijziging is mogelijk gemaakt door een aanscherping van het Kentekenreglement (bron: RDW).

Onze nieuwe man in Brussel
Gepost op Woensdag, 14 februari, 2001 door @ 17:20

Per 19 februari wordt Antonio Perlot de opvolger van Eric Thiollier in het
Brusselse kantoor van de Federation of European Motorcyclists' Associations
(FEMA), waarvan ook de MAG actief deel uitmaakt.

Klik hier en lees het verhaal van Antonio.

URL: https://mag-nl.org/nieuws/fema/antonio.html

MAG-regio Noord eist plek voor motorrijders
Gepost op Maandag, 12 februari, 2001 door @ 11:22

De MAG-regio Noord heeft de strijd aangebonden met de gemeente Assen, die weigert een spontaan ontstane ontmoetingsplek voor motorrijders bij het TT-circuit een permanent karakter te geven. Je kunt alles hierover lezen in het onderstaande artikel dat op maandag 12 februari 2001 is geplaatst in de Drentse Courant:

Motorrijders eisen plek bij TT-circuit

ASSEN - Het TT-circuit in Assen is op mooie zondagen een ware trekpleister voor motorrijders uit het hele land. Alleen houdt Assen er geen rekening mee. De Motorrijders Actie Groep (MAG) beticht de gemeente Assen van kortzichtigheid door een verzoek om een ontmoetingsplek voor motorrijders bij het circuit af te wijzen. Dat idee was ingebracht door de PLOP-fractie in de Asser gemeenteraad, omdat het snelle toerisme rond het Asser circuit regelmatig voor gevaarlijke situaties zorgt.

De motorrijders komen naar Assen vooral om elkaar op te zoeken. Zeker als de snackwagen er staat komt het tot samenscholingen van soms wel honderd motorrijders, die de weg naar het TT-circuit dan als praat- en showplek bombarderen. Voorheen was dat niet zo'n probleem, omdat die weg (de Witterhaar) dood liep op het hek voor het circuit. Nu is de weg evenwel doorgetrokken en is nu een fraai en bochtig asfaltlint naar Laaghalerveen. Bestuurders van motoren en snelle auto's vinden het prachtig en de nabijheid van het circuit inspireert menigeen het gas flink open te draaien of een wheelie te maken. Daarmee ontstaat naar het idee van de MAG een levensgevaarlijke situatie, die wel erg gemakkelijk door de gemeente Assen is afgedaan.

,,Die motorrijders komen toch. Assen heeft nu dat circuit en geeft met een ventvergunning voor zo'n snackwagen en zelfs haar goedkeuring aan. Zo'n circuit trekt mensen aan en als je dat weet moet je daar verantwoord mee omgaan,'' vinden Jans de Boer en Wiebe Arts van de MAG. Ze hebben inmiddels formeel bezwaar gemaakt tegen het besluit van burgemeester en wethouders om niet mee te werken aan een aparte ontmoetingsplek voor de motortoeristen. Volgens hen is dat gebeurt zonder redelijke argumenten en zonder te praten met betrokkenen.

Volgens De Boer is er simpel geredeneerd dat er geen ongelukken zijn gebeurd en dat een ontmoetingsplek naast de weg het stunten en hard rijden zelfs zou stimuleren. Volgens hem gaat het niet aan om de patat etende motorrijders maar te gebruiken als 'snelheidsremmers' voor het verkeer. In plaats daarvan zou een kleine stukje grond een eindje verderop verhard kunnen worden zodat de snackwagen daar ook een plek kan krijgen. ,,Er is gewoon niet naar gekeken. Als zo vaak wordt de motorrijder niet serieus genomen als verkeersdeelnemer,'' meent de MAG. De club maakt zich al 12 jaar sterk voor de belangen van de motorrijders. Zo is gezorgd voor motorparkeerplaatsen in het stadscentrum van Assen.

Bron: Drentse Courant - 12 februari 2001

Pasfoto's met gezicht van voren
Gepost op Maandag, 5 februari, 2001 door @ 15:31

Binnenkort slagen voor je rij-examen? Of is je rijbewijs aan vernieuwing toe? Let er dan op dat de pasfoto op je rijbewijs er sinds kort anders uit moet zien. Je gezicht moet tegenwoordig namelijk recht van voren tegen een lichte achtergrond worden gefotografeerd. Dit is bepaald door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Heb je net foto's laten maken die niet aan deze eisen voldoen dan heb je geluk. Er geldt namelijk een overgangsperiode tot 1 september aanstaande. Daarna accepteren gemeenten alleen nog foto's die aan de nieuwe eisen voldoen. (bron: CBR).

Europarlement steunt motorrijders in vraag om veiliger vangrails
Gepost op Donderdag, 1 februari, 2001 door @ 16:58

Op verzoek van de Federation of European Motorcyclists' Associations (FEMA, waarvan ook de Motorrijders Actie Groep actief deel uit maakt, heeft het Europees Parlement een belangrijke stap genomen om veiligheid voor motorrijders te verbeteren. In de resolutie "Priorities in EU road safety" heeft het parlement een belangrijke bepaling aangenomen over het veiliger maken voor motorrijders van geleide- of vangrails.

De FEMA was verontrust, omdat in de oorspronkelijke resolutie geleiderails werden aangeprezen als een manier om verkeersveiligheid te verhogen, zonder dat er aandacht was voor de bedreiging die geleiderails kunnen vormen voor motorrijders.

Volgens gegevens van de FEMA zijn 10 tot 15% van motorongevallen met dodelijke afloop te wijten aan geleiderails. Daarnaast zijn geleiderails de oorzaak van ernstige verwondingen bij motorrijders. De FEMA is zich er van bewust dat geleiderails vele voordelen kennen voor de verkeersveiligheid van de meerderheid van de weggebruikers, maar wil dat het dreigende gevaar voor motorrijders erkend wordt en dat dat gevaar actief wordt aangepakt.

Hieronder zie je de aangenomen tekst uit de resolutie:
"Whereas such a policy might require major investment to plan and build a safe traffic system; but whereas low-cost road engineering measures, such as safety barriers, may be implemented quickly and, like the production and promotion of EU technical guidelines based on best practices, may significantly improve traffic safety; whereas, however, the safety barriers must meet the specific safety requirements of motorcyclists".

De FEMA vraagt al jaren om meer aandacht voor verbeteringen aan geleiderails en heeft hierover, in opdracht van de Europese Commissie ook een rapport geschreven. In dit FEMA-rapport staan analyses en een aantal mogelijkheden om bestaande geleiderails te verbeteren. Het volledige rapport kun je vinden op http://www.nmcu.org/forskning/fema_cbp/

Telegraaf: MAG protesteert tegen gevaarlijke wegsituaties
Gepost op Vrijdag, 26 januari, 2001 door @ 14:02

In de Telegraaf van vrijdag 26 januari 2001 is een artikel verschenen
waarin de Motorrijders Actie Groep (MAG) protesteert tegen het groeiend aantal gevaarlijke wegsituaties voor motorrijders.

Telegraaf-journalist Charles Sanders (zelf ook motorrijder) heeft voor dit artikel uitgebreid gesproken met MAG-coördinator verkeer John Polak en met pr-medewerker Nico Perk.

Klik hier voor het krantenartikel.

https://mag-nl.org/nieuws/telegraaf/

Voorlichtingscampagne gestart tegen kijkfiles
Gepost op Dinsdag, 23 januari, 2001 door @ 16:12

In Zuid-Holland is een voorlichtingscampagne gestart om kijkfiles te voorkomen. Dit zijn files die ontstaan op de eigen rijbaan, omdat automobilisten uit nieuwsgierigheid snelheid minderen voor een ongeval. Bijna automatisch trappen deze automobilisten op de rem of laten het gas los. Eén op de honderd files ontstaat op deze manier. In het ergste geval ontstaat door dit gedrag zelfs een aanrijding. De campagne Filekijken is filerijden is een initiatief van de gemeenten Den Haag en Rotterdam, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en verkeersorganisaties. Voor meer informatie kun je ook de speciale website bekijken: http://www.kijkfiles.nl

Scherm tegen kijkfiles
Om kijkfiles tegen te gaan, is ook een nieuw scherm in de maak. Dit scherm kan snel en gemakkelijk rondom of langs incidenten worden geplaatst. Automobilisten op de andere rijbaan kunnen dan niet meer naar het ongeluk kijken. Kijkfiles kunnen hiermee worden voorkomen. Voor grote incidenten is al een dergelijk calamiteitenscherm in gebruik. In 1999 werd dit scherm zeven keer ingezet. Hierbij ging het om zware ongevallen, waarvan de afhandeling uren duurde. Al tijdens de plaatsing van het scherm bleek het effect: na de montage van de eerste vijftig meter scherm nam een kijkfile af en daarmee de verkeersveiligheid toe. (bron: CBR)

MotoRAI komt terug in 2001
Gepost op Dinsdag, 16 januari, 2001 door @ 13:15

Na het afgelasten van de laatste MotoRAI, wil de RAI-vereniging dit jaar komen met een vernieuwde MotoRAI. De naam wordt veranderd in MotoRAI Live 2001 en ook de locatie is helemaal nieuw: het Gelredome in Arnhem. De organisatie ligt in handen van de speciaal voor dit doel opgerichte Stichting Nationale Motordagen.

Tijdens een persconferentie in het Gelredome zijn de plannen bekendgemaakt. De MotoRAI zal niet langer uitsluitend een tentoonstelling zijn van nieuwe motoren, maar er komt alle ruimte voor allerlei activiteiten zoals: stuntteams, quadrijden voor de jeugd, motorsimulatoren, demonstraties, een steile wand en er komt zelfs een circuit waar je op vertoon van je motorrijbewijs kunt proefrijden op verschillende motoren. De Stichting Nationale Motordagen wil er een groot spektakel van maken.

MotoRAI Live wil zich niet alleen richten op de gevestigde motorrijder, maar vooral op de naar schatting 900.000 Nederlanders die wel een motorrijbewijs hebben, maar nog niet rijden.

MotoRAI Live is gepland voor vrijdag 15 t/m zondag 17 juni 2001.

Bezoekersrecord voor MAG op internet
Gepost op Maandag, 1 januari, 2001 door @ 12:01

In 2000 heeft de internetpagina van de Motorrijders Actie Groep, dankzij de inzet van webmaster Harold Verra, het recordaantal van 24.796 bezoekers getrokken.

De internetpagina is voor veel motorrijders niet alleen de bron voor al hun motornieuws, maar ook het medium om mee te praten over motorrijdersbelangen. Zo is in het afgelopen jaar het MAG-forum van start gegaan, waar motorrijders via internet met elkaar in discussie kunnen gaan over actuele onderwerpen. Met grote regelmaat worden ook enquêtes gehouden om de mening onder motorrijdend Nederland te peilen, zoals op dit moment de enquête ‘zichtbaarheid van motorrijders'.

Vanaf november jl. is het mogelijk om via de internetpagina een gratis offerte aan te vragen voor MAG-verzekeringen. Vele motorrijders maken er nu al gebruik van en besparen daarmee aanzienlijk op hun verzekeringspremie.

In augustus jl. is een speciale internetpagina van start gegaan voor de Demorun ‘Motorrijders tegen rekeningrijden'. Deze pagina heeft in 2000 maar liefst 8.287 bezoekers getrokken. Op deze pagina kunnen ook nu nog de foto's van de demorun worden bekeken.

Ook in 2001 zullen wij alles in het werk stellen om de MAG-internetpagina nog actueler en aantrekkelijker te maken, dus ook voor het nieuwe jaar blijft hét adres voor motornieuws: https://mag-nl.org

Brandstofaccijnzen weer omhoog
Gepost op Woensdag, 27 december, 2000 door @ 11:11

Het Ministerie van Financiën heeft de 'Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 2001' bekend gemaakt. Dit betekent dat per 1 januari 2001 de brandstofprijzen zullen stijgen, als gevolg van een hoger percentage accijns.

Omgerekend naar liters betekent de accijnsverhoging de volgende prijsverhogingen:

- 2,3 cent voor ongelode benzine
- 2,57 cent voor gelode benzine
- 1,32 cent voor dieselolie

Hoeveel accijns betaal je nu per liter?
- 1 liter ongelood wordt belast met f 1,30 accijns
- 1 liter gelood wordt belast met f 1,45 accijns
- 1 liter diesel wordt belast met f 0,75 accijns

Bron: ministerie van financiën (www.minfin.nl)

Minister wil verbod radardetectoren
Gepost op Donderdag, 7 december, 2000 door @ 15:36

Minister Netelenbos heeft aangekondigd op zeer korte termijn een totaalverbod af te kondigen op radardetectoren en lasershields. Een aantal landen binnen de Europese Unie kent al een verbod op radardetectoren. Het gaat om België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg en Zweden. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland overwegen een dergelijk verbod in te stellen. Momenteel geschiedt in Nederland 85% van de door velen gehate snelheidsmetingen door middel van radarcontroles en 5% door middel van lasercontroles. De overige 10% gebeurt door middel van traject-controles, lussen en politiesurveillance. De minister schat het aantal verkochte verklikker-apparaten in ons land op 10 000 stuks. Op 4 juli 2000 heeft bij de rechtbank te Middelburg een (proef)proces plaatsgevonden met betrekking tot het gebruik van een lasershield. Het betrof hier een apparaat dat de opsporing door het uitzenden van signalen actief belemmert en door het Openbaar Ministerie in strijd wordt geacht met artikel 184 Wetboek van Strafrecht (opzettelijke belemmering van een handeling van een ambtenaar ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift). De rechtbank heeft op 18 juli 2000 uitspraak gedaan en heeft de verdachte veroordeeld omdat deze opzettelijk de snelheidsmeting (met behulp van een lasergun) door de politie onmogelijk heeft gemaakt en daarmee de controle op de naleving van de maximumsnelheid heeft belemmerd, hetgeen een overtreding van artikel 184 Wetboek van Strafrecht oplevert. De veroordeelde heeft aangegeven tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan. (Bron: Ministerie V&W).

Inbraak in FEMA-kantoor
Gepost op Dinsdag, 28 november, 2000 door @ 19:25

In de nacht van 23 op 24 november jl. is er ingebroken in het Brusselse kantoor van de Federation of European Motorcyclists' Associations (FEMA), waar ook de Motorrijders Actie Groep deel van uitmaakt. De Belgische politie is momenteel drukdoende met een onderzoek naar de inbraak, waarbij alle computer- en communicatieapparatuur is verdwenen. De FEMA heeft in alle haast twee nieuwe computers laten aanrukken, zodat er in ieder geval weer gewerkt kan worden, maar door het verlies van vele computerbestanden is veel informatie verloren gegaan.

Motor-reportage over gevaarlijke wegsituaties
Gepost op Dinsdag, 28 november, 2000 door @ 13:57

In het tijdschrift 'Motor' (no. 24/2000) komt de Motorrijders Actie Groep uitgebreid aan het woord over gevaarlijke wegsituaties. In een reportage van 4 pagina's, gemaakt door Raymond Grollé en Paul van Hooff, wordt een aantal gevaarlijke situaties onder de loep genomen. Voor de reportage zijn interviews afgenomen met MAG's Kees Meijer en Wim Taal.

Meldingen van gevaarlijke wegsituaties kun je uiteraard naar de MAG blijven sturen. Mail naar: weggevaar@mag-nl.org

Schriftelijke meldingen kun je sturen naar MAG, Postbus 94348, 1090 GH in Amsterdam.

Maak kans op gratis NVVM-training!
Gepost op Dinsdag, 21 november, 2000 door @ 15:32

Op de internetpagina van de NVVM kun je nu meedoen aan een leuke prijsvraag. MAG-leden maken daarbij kans op een trainingsdag Verhoogde Rijvaardigheid!

Kijk snel op http://www.nvvm.com en ga naar de prijsvraag