MOTORRIJDERS ACTIE GROEP - 14 december 2005

Tweede Kamer eist verbod op staalkabel-vangrail

De Tweede Kamer heeft deze week twee moties aangenomen die van groot belang zijn voor de Nederlandse motorrijders. In de eerste motie spreekt de Tweede Kamer zich uit voor een verbod op de plaatsing van cable-barriers, een vangrailconstructie van tussen paaltjes gespannen staalkabels. De Motorrijders Actie Groep (MAG) is van mening dat een motorrijder die na een valpartij of bij een ongeval in contact komt met een cable-barrier ernstig lichamelijk letsel zal oplopen en heeft daarom bij de leden van de Tweede Kamer aangedrongen op maatregelen tegen de plaatsing van cable-barriers.

Na de aanname van de motie zei Tweede-Kamerlid Max Hermans (LPF), de indiener van de motie, in gesprek met de MAG het volgende: "De motie is unaniem aangenomen en het is de wens van de Kamer dat er een feitelijk verbod komt op de plaatsing van cable-barriers en de regering heeft dat uit te voeren. Dat geldt ook voor de cable-barrier in Groningen. Ik ga ervan uit dat we de cable-barrier in Nederland niet meer zullen zien."

Langs de N860 tussen Groningen en Hoogezand is over een lengte van ongeveer 250 meter een cable-barrier geplaatst langs een kanaal. De MAG heeft hierover een protest ingediend bij de provincie Groningen en heeft op zaterdag 10 september 2005 een protestrit naar de cable-barrier georganiseerd, waarbij als ludieke actie de cable-barrier is ingepakt met strobalen. De MAG zal de provincie Groningen nu wijzen op de Kamermotie en aandringen op onmiddellijke verwijdering van de staalkabels langs de N860.

Het verbod op cable-barriers past volgens de MAG uitstekend in het groeiende besef bij wegbeheerders dat infrastructuur ook geschikt en veilig dient te zijn voor bestuurders van gemotoriseerde tweewielers. Op 26 oktober 2005 heeft minister Karla Peijs al de toezegging gedaan om samen met de MAG in kaart te brengen op welke punten langs de Nederlandse rijkswegen moet worden begonnen met het ‘motorvriendelijk' maken van vangrails. Vangrails kunnen eenvoudig worden aangepast aan de veiligheidseisen voor motorrijders door de rail te voorzien van een onderplank en de MAG is hierover in gesprek met het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Als tweede is een motie aangenomen waarin de Kamer de regering oproept voortaan specifieke aandacht te besteden aan gemotoriseerde tweewielers in de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Op dit moment hebben gemotoriseerde tweewielers geen plaats in de Nota Mobiliteit, noch in de begroting van Verkeer en Waterstaat.

 

Ben jij al lid van de MAG?

Klik hier en schrijf je nu in!